Search form

Psalteri 80

Mbë të parinë kankatuer, mbi Shoshanim-edhuth. Psallm’ e Asafit.

1Mba vesh, ti qi kullot Israelinë, ti qi i heq udhënë Iosefit porsi tufeje, ti qi rri mbi Qerubim, shfaqu.

2Ndër sy të Efraimit, e të Beniaminit, e të Manasseut, ngre fuqinë tande, edhe eja me na shpëtuem.

3Këthe-na, o Perëndi, edhe ndrit faqenë tande, edhe kemi me shpëtuem.

4O Zot Perëndia i fuqivet, deri kurë ke me u zemëruem kundrë të falunit popullit t’yt?

5Ushqen ata me bukë lotsh, edhe u ep me pimë ujë lotsh me masë të madhe.

6Na bane ndër fëqinjt t’onë të ngranë me fjalë, edhe anëmiqtë t’anë përqeshinë njani tietërinë.

7Këthe-na, o Perëndia i fuqivet, edhe ndrit faqenë tande, edhe kemi me shpëtuem.

8Prune veshtë prei Misirit, përzune kombe, edhe e mbolle.

9I bane gati vend përpara, edhe e banë të zajë rranjë, edhe mbushi dhenë.

10U mbuluenë maletë prei hies’ ati, edhe degat’ e ati ishinë porsi dullenjat’ e Perëndisë.

11Shtrini hardhiat’ e veta deri ndë det, edhe bimat’ e veta deri ndë lumt.

12Përse shthure gjerdhet’ e ati, edhe gjith’ ata qi shkojën udhësë e vielinë?

13Thiu i pyllit e shkreton, edhe bisha e fushës’ e kullot.

14O Perëndia i fuqivet, këthehu pra, shtierë sytë prei qiellit, edhe shif, edhe vështro këtë veshtë,

15edhe ate veshtinë, qi mbuell e diathta jote, edhe ate bimënë qi forcove për vetëhet tande.

16U dogj ndë ziarrm, edhe u shkul, hupnë prei qirtimit faqesë s’ate.

17Qoftë dora jote mbi burrin’ e së diathtësë s’ate, edhe mbi të birin’ e njeriut qi e forcove për vetëhenë tande.

18Edhe na s’kemi me u mërguem prei teje; ep-na frymë të gjallë, edhe kemi me thirrë mb’emënit tand.

19O Zot Perëndia i fuqivet, këthe-na, ndrit faqene tande, edhe kemi me shpëtuem.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index