Search form

Psalteri 83

Kankë psallm’ e Asafit.

1O Perëndi, mos u resht, mos hesht, edhe mos pusho, o Perëndi.

2Sepse shif anëmiqt’ e tu te bajënë gjam, edhe ata qi të kanë mëni ngritnë krye.

3Banë këshille të keqe kundrë popullit t’yt, edhe këshilluenë kundrë të pshefunivet tu.

4Thanë: Eni, e le të shueimë ata prei kombit, edhe emëni i Israelit le të mos përmendetë ma.

5Se banë këshille me nji zemërë bashkë, lithnë fjalë kundrë teje.

6Tendat e Edomit, edhe Ismaelitëtë, Moabi edhe Hagarianëtë.

7Gebali, edhe Ammoni, edhe Amaleku, Filistenjtë bashkë me ata qi rrinë ndë Tyrë.

8Por edhe Assurri u bashkue me ata, u ndimuenë të bijvet Lotit. Selah.

9Ban-ua si Madianitëvet, si Sisarait, si Iabinit ndë purrue të Kisonit.

10Të cillëtë hupnë ndë En-dor, u banë si plehë ndë dhet.

11Ban zotënit’ e atyneve porsi Orebin’ e Zebin’ e Zebeen’ e Salmananë, gjithë të parët’ e atyneve, të cillëtë thanë:

12Le të trashigoimë për vete vendetë qi rri Perëndia.

13O Perëndia em, ban-i ata porsi rrotovile, porsi kashtë përpara erësë.

14Porsi ziarrm qi diek pyllinë, edhe porsi flakë qi përcëllon maletë,

15kështu përzen-i me thëlliminë tand, edhe trem-i me erënë tande të fortënë.

16Mbush-u faqetë me shpërnderim, edhe kanë me kërkuem emëninë tand, o Zot.

17U turpënofshin’ e u përziefshinë për gjithë monë, edhe u turpënofshin’ e u vdiershinë,

18edhe le të ngjofinë se ti qi e ke eminë Zot, je vetëm’ i Naltë mbë gjithë dhenë.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index