Search form

Psalteri 84

Mbë të parinë kankatuer, mbi Gittith. Psallmë për të bijt e Koreut.

1Sa të dashuna janë tendat’ e tua, o Zot i fuqivet.

2Shpirti em mallënjen, e fiketë fort për oborret’ e Zotit, zemëra eme edhe mishi em gëzohenë për Perëndin’ e gjallë.

3Sepse zogu gjeti të ndenjunë, edhe turtulli fole për vetëvetëhenë, atie ku të vejë zoqt’ e vet, theroret’ e tua, o Zot i fuqivet, Mbëreti em, edhe Perëndia em.

4Lum ata qi rrinë ndë shtëpit tande, për gjithëmonë kanë me të lavduruem. Selah.

5Lum ai njeri qi ka ndifmë prei teje, udhët e tua janë ndë zemërët t’atyneve,

6të cillëtë tue shkuem ndëpër gropësinat të qjamit, bajën’ ate krue, por edhe shiu mbush gropate.

7Venë prei fuqie mbë fuqi, gjithë-se-cilli prei atyneve duketë përpara Perëndisë ndë Sionë.

8O Zot Perëndia i fuqivet, ndigjo të falunitë t’em; mba vesh, o Perëndia i Iakobit. Selah.

9Shif, o Perëndi, mburonja jonë, edhe shtierë sytë mbë faqet të lyemit t’yt.

10Se ma mirë ashtë nji ditë nd’oborret të tu, se mijëna ngjeti; do të sgjithshiem ma tepërë me ndenjunë ndë derët të shtëpisë Perëndisë t’em, se me ndenjunë ndë tendat të së keqesë.

11Se Zoti Perëndia ashtë diell’ edhe mburonjë, Zoti ka me dhanë hir edhe lavdi, s’ka me u ndalunë të mirate atyneve qi ecinë ndë të pakeqenë.

12O Zot i fuqivet, lum ai njeri qi shpëren mbë tyi.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index