Search form

Psalteri 85

Mbë të parinë kankatuer. Psallmë për të bijt e Koreut.

1Të pëlqeu dheu yt, o Zot, këtheve Iakobinë prei robënisë.

2I fale paudhënitë popullit t’yt, mbulove gjithë fajet’ e atyneve. Selah.

3Pushove gjithë zemëriminë tand, u këtheve prei mënisë zemërimit t’yt.

4Këthe-na, o Perëndia i shpëtimit t’ynë, edhe këthe zemëriminë tand prei nesh.

5Mos ke me qenunë kur-do zemëruem mbë ne? Apor ke me shtrimë zemëriminë tand bres mbas brezi?

6Nukë do të këthehesh me na dhanë jetë, qi të gëzohetë populli yt për tyi?

7Difto-na përdëlliminë tand, o Zot, edhe ep-na shpëtiminë tand.

8Kam me ndigjuem qish ka me folunë Zoti Perëndi, se ka me folunë paqtim te populli i vet, edhe te të dreitët’ e vet, edhe le të mos këthehenë ndë marri.

9Por ngjat atyneve qi kanë frikë ate ashtë shpëtimi i ati, qi të rrijë lavdi ndë dhet t’anë.

10Përdëllimi edhe e vërteta hasnë bashkë, dreitënia e paqtimi u banë miq.

11E vërteta ka me lemë prei dheut, edhe dreitënia ka me u kurrusunë prei qiellit.

12Sepse Zoti ka me dhanë të mirënë, edhe dheu ynë ka me dhanë pemën’ e vet,

13dreitënia ka me ecunë përpara ati, edhe ka me vumë mb’udhë hapat’ e veta.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index