Search form

Psalteri 96

1Këndoni Zotit kankë të re, këndoni Zotit, gjithë dheu.

2Këndoni Zotit, bekoni emënin’ e ati, epni za ditë për ditë për shpëtimin’ e ati.

3Diftoni kombevet lavdin’ e ati,edhe gjithë popujvet mërekullit’ e ati.

4Se Zoti asht’ i math, edhe i vëjefshim për me u lavduruem, asht’ i frikshim përmbi gjithë perëndinat.

5Se gjithë perëndinat’ e kombevet janë idhuj, por Zoti bani qijetë.

6Lavdi e madhëni ashtë përpara ati, fuqi e bukuri ashtë ndë shenjtënoret t’ati.

7Epni Zotit, o ateniat’ e popujvet, epni Zotit lavdi e fuqi.

8Epni Zotit lavdin’ e emënit ati, merrni dhunëtia, edhe hyni ndë oborret t’ati.

9Lutni Zotinë ndë të bukurënë shenjtënoren’ e ati, kini frikë prei faqes’ ati, gjithë dheu.

10Thoni ndër kombet, se Zoti mbëretënon, sepse bota ka me qenun’ e forcueme, qi të mos tundetë, ai ka me gjukuem popujtë me dreitëni.

11Le të gëzohenë qijetë edhe le të gazmohetë dheu, le të gjimojë deti, edhe të mbushunit’ e ati.

12Le të gëzohenë fushate, edhe gjithë qish janë nd’ato, ate-herë kanë me u gazmuem gjithë drut’ e pyllit, prei faqesë Zotit,

13se vien, se vien me gjukuem dhenë; ka me gjukuem botënë me dreitëni, edhe popujtë me të vërtetën’ e vet.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index