Search form

Psalteri 99

1Zoti mbëretënon, le të dridhenë popujtë, ai qi rri mbi Qerubimeë, le të tundetë dheu.

2Zoti asht’ i math ndë Sionë, edhe asht’ i naltë mbë gjithë kombet.

3Le të lavdurojën’ emëninë tand të madhinë edhe të frikshiminë, sepse asht’ i shenjtënuem.

4Edhe fuqia e mbëretit do gjyq; ti bane gati dreitëni, ti i bane gjyq e dreitëni Iakobit.

5Naltoni Zotinë Perëndinë t’onë, edhe lutni ndënëkambien’ e kambëvet ati, se ashtë shenjt.

6Moiseu edhe Aaroni ndërmiet priftënavet ati, edhe Samueli ndërmiet atyneve qi thërrasinë mb’emënit t’ati, thërritshinë mbë Zotinë, e i ndëgjoi.

7Ndë shtyllë reje u fliste, rueitnë deshmimet e ati, edhe urdhënimet’ e ati qi u dha.

8O Zot Perëndia ynë, ti i ndigjoishie ata, u bane tek ata Perëndi falës, por more shpagim për punët e atyneve.

9Naltoni Zotinë Perëndinë t’onë, edhe lutni ndë malt t’ati të shenjtënueminë, se Zoti Perëndia ynë ashtë shenjt.

Psalmet Gegërisht Konstandin Kristoforidhi 1872

The text is an open source, but the transliteration and digitalisation is a copyright of IBSA


© Interconfessional Bible Society of Albania
© Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë

More Info | Version Index