Search form

Lukase 24:19

19Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Saisare?”

Luasi ralakeNi be, “Saisa eono kena Yesuse bei Nasarete. Ile Nabi. Eni lepataru kai Eni makerikaru mise titinai ete Alla kai mise ete tamata.