Search form

Lukase 3:30

30Lewi amai kena Simeone,

Simeone amai kena Yehuda,

Yehuda amai kena Yusupe,

Yusupe amai kena Yoname,

Yoname amai kena Elyakime,