Search form

Lukase 8:11

Yesuse Ibeteke umpama kena tamata maka mulae bibite esi natire

8:11-15

(Mat. 13:18-23; Mrk. 4:13-20)

11“Alena umpama minare esi natire elere: bibite mere Alla Eni lepataru.