Search form

Matiuse 3:13

Yohanese Ibaptise Yesuse, Alla Eni Nanare

3:13-17

(Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34)

13Takwali mo eleki Yesuse Iluake bei me otoi Galilea lope kwele Yordane loko Yohanese leke Yohanese ibaptiseNi.