Search form

Matiuse 8:14

Yesuse Iono tamata makeraka bokala esi mise

8:14-17

(Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Eleki Yesuse Ikeu me Petruse eni luma. Kena Iluake, Iselu Petruse inai tamoli intulu le kerakeni, imusu.