Search form

Roma 7:11

11Bei hukume mere pine au supu lemake kena au ono dosa le au noake be au supu hlamate baue hukume mere, eleyo mo le namake eono au supu hukume au mata kai rue lau bei Alla eti pela.