Search form

Roma 9:16

16Hoko saisa rebe Alla Iteure, mere selue bei tamata eni sukare mo kai tamata eni makerike mo, po bei Alla Eni lale misete ete sie rebe Ililakeise.