Search form

1 Korintuse 12

Kbasa rebe ite supue bei Tuhane Eni Rore

12:1-11

1Kwali betaya, meije au lepa loko kbasa rebe ite supu bei Tuhane Eni Rore. Au suka imi rekwae titinai. 2Imi nete be kena imi rekwa Tuhane mosare, imi supu umauke eleki imi lulu neka kena tatu loko tuhana tinai mo rebe ulepa more. 3Akmenare imi ono ele mere hoko meije au suka imi rekwa be tamata rebe isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore Ieliare. Tamata rebe isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore, ikutuke Yesuse mo. Kai tamata rebe ibeteke be, Yesuse mere Tuhane, batuke rebe isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore. 4Kwali betaya, kbasa rebe ite supu bei Tuhane Eni Rore tetebike po pusure bei Tuhane Eni Ro esare neka. 5Iteki makerike kena layani Tuhane tetebike po Tuhane rebe ite kerike eteIje batuke esa neka. 6Kerike kena layani Tuhane cara sasaisa neka po rebe riluke ktiline ete tamata rebe ikerike, batuke Alla ruaI.

7Papelake tamatare isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore leke ite pusuma supu misete le ite kerike tapa lomai. 8Le ete sae, isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore kena noake mise eleki riluke hnaune rebe mise. Ete sae makete, isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore kena ilepae Tuhane, tamata esi natie. 9Tuhane Eni Ro mere lekwe Iriluke kbasa ete sae kena ihlaleke ktili loko Kristuse, eleyo ete sae makete, Ro mere Iriluke kbasa etei kena iono tamata esi mise bei makerake. 10Ete sae makete, isupu kbasa bei Tuhane Eni Rore kena ono tanda herane, kai ete sae makete, isupu kbasa kena beteke saisa rebe Tuhane Ibeteke pende. Kai ete sae makete lekwe, isupu kbasa kena rekwa be andia rebe Tuhane Eni Rore Irilukele kai andia rebe mo. Kai ete sae makete lekwe isupu kbasa kena lepa kena soua bei Ro Misete rebe tamata esi nati more kai ete tamata makete lekwe, isupu kbasa kena inati soua bei Ro Misete rebe tamata esi nati more. 11Pusue meru ite supue bei Tuhane Eni Ro esa mere neka. Papelake tamata sae eri supu kabasa tetebike lulu Tuhane Eni Rore Eni sukare.

Tamata maka hlaleke loko Tuhane saka nanakwalama esa

12:12-31

12Kwali betaya, ite selu. Iteki lelale me, balama me, mata inama me kai yelu makete lekwe po pusulu kena nanakwala esa. Sakesa neka ite rebe hlaleke loko Tuhane, ite boka po ite pusuma kena nanakwala esa mere Yesuse Kristuse. 13Le kena baptise itere, masike tamata Yahudi pise tamata Yahudi mo, tamata makerike pise tamata makerike mo, Tuhane Eni Rore Iono ite esa. Mere sakesa kai itere Yesuse Kristuse ruaI Eni nanakwaIje neka. Kai Eni Ro esa mere pine Ikbasae ite lalemaru.

14Kwali betaya, selu nanakwalare esa po batuke bei lelale mo, bala mo pise mata ina mo po bei yelu bokala. 15Umpama lelale ebeteke be, “Aure bala mo hoko aure otoi bei nanakwalare mo.” Masike ele mere po lelale otoi bei nanakwalare neka. 16Kai sepo tinaloije ebeteke be, “Aure mataina mo hoko aure otoi bei nanakawalare mo.” Masike ele mere lekwe po tinaloije otoi bei nanakwalare neka. 17Imi noake mina, sepo nanakwalare pusue bei mataina hoko sae ilene mo. Pise nanakwalare pusue bei tinaloi hoko sae iata boi mo. 18Ite selu Alla Itolae pusue meru kena nanakwalare. Pusue meru Alla Itolaele kena esi otoi tetebike lulu Eni sukare. 19Sepo nanakwalare batuke bei otoi esa hoko mere nanakwala mo. 20Hoko tinai, ootoi bokala po nanakwalare batuke esa.

21Hoko matainare ebeteke loko balare yake be, “Au perlu ale mo.” Pise ulu buare lekwe ebeteke loko lelale yake be, “Au perlu ale mo.” 22Otoi bei nanakwala rebe ite noake be ektili more po ite perlue titinai. 23Kai otoi bei nanakwala rebe ite noake be eguna more, mere otoi bei nanakwala rebe ite selu lokole mise titinaije. Kai otoi bei nanakwala rebe ite suka tamata makete esi selu more ite alike pakiane lutikele. 24Po otoi bei nanakwala rebe ite selue misere ite selu loko mo. Alla Iature ite nanakwalama meiju mise titinai eti otoi rebe selue mise more ite li lokole mise lesi bei otoi maketaru. 25Ele mere leke iteki nanakwalamaru larake mo kai ootoi meru ulia loko lomai. 26Sepo otoi sae eblake kera hoko pusulu blake kera kai sepo otoi sae supu isike hoko pusulu lale ndina.

27Kwali betaya, imi lekwe ele mere neka. Imi pusuime esa. Hoko imire saka Yesuse Kristuse nanakwalaIje. Imi pusumi makerike tetebike saka ootoi bei nanakwalare. 28Kai Alla Itiluke sebei sae kai eni makerike. Memenaije Yesuse Eni maka ulakaru, luare maka beteke hnauna rebe ruai lenelu bei Allare, telure maka atetukaru, eleki sie rebe esi ono tanda heranaru, eleki sie rebe esi supu kbasa kena ono tamata esi mise bei makerakaru kai rebe esi tapa tamata makete, maka ature tamata, kai sie rebe esi lepa kena soua bei Ro Misete rebe tamata esi nati mo. 29Pususi supu kbasa tetebike. Pususi ono Yesuse Eni maka ulake mo, pususi ono nabi mo, pise pususi ono maka atetuke mo. Pususi supu kbasa kena ono tanda herane mo. 30Pise ono tamata esi mise bei makerake, pise pususi lepa kena soua bei Ro Misete rebe tamata esi natilu more mo, pise pususi supu kbasa kena nati soua bei Ro Misete rebe tamata esi natie more mo. 31aEle mere hoko imi atula titinai leke imi supu kbasa rebe guna lesi kena tapa sie makete.

Alla Eni Rore Iriluke kbasa ete ite kena oki tamata makete

12:31b-13:13

31bMeije au beteke ete imi leke imi rekwa kbasa rebe elesi bei kbasa maketaru.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index