Search form

1 Yohanese 4

Suke ite rekwa hnaune rebe nkenale kai rebe salare

4:1-6

1Kwali bataya rebe au oki imi! Kena tamata esi naku be Ro Misete Ikbasaesi, imi lene loko pususi sosoli yake, suke imi tehekesi mimise mina be Ro Misete bei Allare Ikbasae laleisu tinai pibe mo. Le etia-etia neka mei nusare nabi tinai more bokala esi lemake tamata. 2Imi rekwa be mere Alla Eni Rore kbasaeni pibe more elere: tamata rebe inaku be Yesuse Kristuse Iono tamata kena Iluake lomei nusare, hoko ile mere Ro Misete Ikbasaeni. 3Po tamata rebe inaku be Yesuse Iono tamata kena Iluake lomei nusare mo, Ro Misete Ikbasaeni mo. Tamata mere ro makete rebe musu kai Yesuse, ikbasaeni. Imi lene hnaune rebe beteke be namake pine Kristuse Eni musuaru esi luake peneka. Kena meije esi luake mei nusa meije peneka.

4Po auku kwali betaya imi, imia meru Alla Eni nanae kena imi peneka. Imi lene loko nabia tinai more esi hnaunaru mo le Ro Misete rebe Ikbasae imire Eni kbasare ktili lesi bei ro rebe ekbasae tamata rebe esi hlaleke loko Alla more. 5Nabia rebe tinai more esi bei nusa meije. Hoko esi hnaunaru ebei nusa meije kai tamata rebe esi hlaleke loko Alla more esi lene lokosi kai lulu esi hnaunaru. 6Po kwali betaya, itere Alla Eni nanaya. Tamata rebe esi rekwa Allare esi lene kai lulu iteki hnaunaru. Tamata rebe Alla Eni nanae more, esi lulu iteki hnaunaru mo. Ele mere hoko ite rekwa tamata rebe Ro Misete Ikbasaeni kena iatetuke tinai pise ro tiaru esi elake ekbasaeni kena iatetuke nloene.

Allare maka oki hoko ite lekwe suke oki lomai

4:7-21

7Kwali bataya rebe au oki imi! Mai ite oki lomai, le maka okire bei Alla. Tamata rebe ioki tamata makete, ilere Alla Eni nanae kai irekwa Alla. 8Tamata rebe ioki tamata makete mo, irekwa Alla mo le Allare maka oki. 9Alla Itiluke ete ite be Ioki ite le Iulake Eni Nanae esane Iluake lomei nusa, leke ite supu hidupe bei Eni Nanae mere. 10Cara tinai kena oki tamatare elere: ite oki Alla mo po Alla Ioki ite, Iulake Eni Nanare Iluake leke baue Imatare, Iampune iteki dosaru kai Itie ite bei iteki hukumane.

11Kwali betaya rebe Au oki imi! Alla Ioki ite titinai. Ele mere hoko ite lekwe suke oki lomai. 12Tamata sae isupu selu Alla mosa. Masike ele mere po sepo ite oki lomai hoko Alla Iesa kai ite kai Iono ite oki tamata makete kai ite lalema titinai loko Alla lekwe lulu Eni sukare.

13Alla Iono Eni Ro Misete Ikbasae ite peneka. Hoko ite rekwa be iteki hidupe esa kai Alla peneka. 14Kai ami ruami selu Alla Eni Nanare peneka, hoko ami alenake ete imi be Alla IulakeNi kena Ihlamate tamata mei nusa meije. 15Hoko sire rebe inaku be Yesuse mere Alla Eni Nanae, hoko Alla Iesa kai tamata mere, kai tamata mere lekwe iesa kai Alla. 16Kai ite rekwa kai hlaleke titinai be Alla Ioki ite.

Le Allare maka oki. Sire pine lalei titinai loko Alla kai ioki tamata makete hoko iesa kai Alla peneka. 17Iteki kwali betaya rebe esi hlaleke loko Kristuse ite okisi titinai, leke kena petu Alla Iteu pakala ete tamatare, ite nehe kena tetueNi le iteki hidupe mei nusare saka Yesuse Kristuse Eni hidupe. 18Sepo ite rekwa titinai be Alla Ioki ite hoko ite rilama bei Alla moneka. Ioki itere eakbere ite lalema leke ite rilama moneka. Sepo ite rilama be Alla Ihukume ite, mere be ite rekwa mosa be Ioki ite titinai.

19Ite oki lomai le Alla Ioki ite akmena peneka. 20Sepo sae ibeteke be, “Laleku loko Alla titinai,” po ioki kwalini pise betai mo hoko tamata mere ilemake. Le kwalini pise betai rebe iseluije, iokini mo, hoko Alla rebe iseluI more lekwe, laleije titinai lokoI mo. 21Hoko kwali betaya, Alla Ipleta itere elere: sire rebe lalei titinai loko Alla hoko suke Ioki kwalini kai betai lekwe.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index