Search form

2 Korintuse 11

Pauluse kaplalei le tinake jemate toini laleisu leli

11:1-6

1Kwali betaya, meije au lulu tamata rebe esi isike ruaise leke au isike auku makerike kena Tuhane Eni makerike. Au rekwa be tamata iisike ruaije, mere noake mise mo. Po imi tahane lale loko saisa rebe namake au betekele, saka imi tahane lale loko saisa rebe au betekele pende. 2Kwali betaya, au raka imi rame saka Alla lekwe Iraka imire, le au suka imi hleke Alla Eni lepate mo kai saisa rebe tinai more, au suka imi lulu mo. Hoko aure saka Amate kai imire saka auku nana bina beluke rebe intulu kai mokwai mosa rebe au rakai rame le au taluke peneka kena ikai kai mokwai beluke sae. Mokwai beluke mere bandine saka Kristuse. 3Po kaplaleku le yapine imi lalemi leli eleki imi hlaleke loko Kristuse moneka, saka akmena Hawa isupu lemake bei niakwe. Ele mere hoko namake imi lulu Kristuse kena lele ntoline moneka. 4Au lepa ele mere le imi nunu kena lulu tamata rebe esi luake kena lepae Yesuse makete, po Yesuse rebe ami betekeNi ete imire lupe esi betekeni mo. Tamata rebe ilepae ro kai sou misete makete rebe tebikele bei Ro Misete kai Sou Misete rebe ami lepaele ete imi pende imi tolakeni mo. 5Po mei lalekue, tamata rebe imi beteke be siere Yesuse Eni maka ulake rebe holmatesie, sie meru esi lesi bei au mo. 6Tinake au lepa tekwa mo, po kena lalekue, au rekwa Alla Eni lepataru. Ami aseluke mere pusue ete imi peneka baue saisa rebe ami onoe kai ami betekele.

Pauluse isuka supu seba mo kena ilayani jemate Korintuse

11:7-15

7Kena au lepae Sou Misete bei Alla kena Yesuse ete imire, au kotie imi seli au mo. Po au kerike kena ruaku balakue kena ruaku sabe manane, au onoku saka tamata makerike leke au tapa imi. Hoko au ono sala ete imi o? Mo. 8Kena au atetuke imire, jemata maketaru esi riluke kepene ete au. Mere saka au ono jemata meru esi rugi, leke au kerike ete imi. 9Kena au me kai imire masike auku sasaisa mo, po au ono susae sae kuesa bei imi mo. Pusue rebe au perlure, kwali betaya rebe esi hlaleke loko Tuhane mpai otoi Makedoniare esi riluke eteku. Au raka mimise leke au ono susae imi yake kai eti pela au suka ono susae imi mo. 10Kwali betaya, sakesa kai pusue Kristuse Eni lepata meru tinai kai au nete lokoI rame, auku lepate meije tinai, namake au kotie kepene bei imi tamata Korintuse kai tamata makete me otoi Akaya mo. Le sepo au kotie saisa bei imi hoko namake au beteke be au kotie sasaisa bei imi more saisa mo. 11Le mula pine au kotie kepene bei imi more? Imi noake yake be tinake au oki imi mo piseo? Alla Irekwa be au oki imi titinai.

12Au kotie kepene bei imi mo, kai eti pelare au kotie kepene bei imi mo leke sie maketa rebe kotise Kristuse Eni maka ulake esi nikwa lepate kena kwakwaesi moneka kai esi beteke be esi kerike sakesa kai amire, saisa moneka le piasare esi nikwa leke imi sebasi. 13Tamata meru esi beteke be siere Kristuse Eni maka ulaka leke tamata esi persayesi, po mere tinai mo. Esi ombe esi kerike loko Tuhane Eni makerike, po mere esi lemake neka. 14Ite herane esi ono ele mere yake le ro tiaru esi elake elelie nanakwalaije saka Tuhane Eni malekate rebe ikeri hitate. 15Hoko imi herane ro tiaru esi elake esi tamataru yake rebe esi lepa loko Tuhane Eni lalane lupe tamata rebe inkenare. Po namake pamulire esi supu hukume lulu saisa rebe esi onore.

Pauluse isupu susate le ile Yesuse Eni maka ulake

11:16-33

16Kwali betaya, au beteke suike lekwe be imia leini imi noake yake be au au noake mise mo le au isike ruaku. Po sepo imi leini noake aure tamata boroke, hoko mere sakesa kai imi lene loko tamata makete rebe ibitike ruai kena sakesa kai rebe piasare tamata esi noake mise more esi onore, imi sebeie au isike ruaku le auku makerike. 17Meije au lepa loko saisa rebe au ono pende, po meije Tuhane Iulake au beteke mo. Yelu rebe au betekelu meije tinai po au lepa saka piasare tamata borokaru esi lepaele. 18Le tamata bokala bei imi, esi lepa loko saisa rebe esi onore lulu tamata eni carare hoko au lepa loko auku makerike lekwe. 19Au beteke mere le imi noake be imi rekwa mise titinai hoko tamata esi lepare imi lulue, eleyo mere tamata boroke eni lepate. 20Batuke mere mo po imi sebeie esi kbasae imi, esi lemake loko imi kai esi kane imi knatile pise kwakwaesi eti esi papake imi. 21Kai au nehe kena ono yelu ele mere mo, hoko imi noake be suke au asomi o? Mo!

Po sepo tamata makete esi nehe kena isike ruasi, au lekwe nehe kena isike ruaku. Po sepo au isike ruaku, au noake be au lepa saka tamata boroke ilepare. 22Sie meru tamata Ibrani, aure tamata Ibrani lekwe. Sie meru tamata Israela, aure tamata Israele lekwe. Sie meru Abrahame eni anubua, aure Abrahame eni anubu lekwe! 23Sie meru esi beteke ete imi be siere Kristuse Eni tamata makerika o? Aure tamata makerike rebe au mise lesi bei pususi! Au kerike ktili lesi, tamata esi kusue au kena bui rebai bokala, au supu susate rebai bokala kai mahake au matare rebai bokala. Au lepa ele meije saka aure tamata makele. 24Au supu kerike bei tamata Yahudiaru rebai lima peneka. Papela esi kerike aure esi hbali au rebai butu telu lesini sikwa. 25Au supu kerike bei tamata Romaru rebai telu kai esi tetaku. Au supu raba kena batu rebai esa le esi suka raba au leke au mata. Au sa kapale ndau meite eleki umolo le amire auku rebai telu peneka. Rebai sae ndau meite tlai, au manu pita kpetu. 26Kena au keu loko etika-etikare, au supu susate elaka titinai rebai bokala. Susate bei kwele belene, susate bei tamata ndeane, susate bei tamata Yahudi kai susate bei tamata Yahudi more, susate me kota lalei, susate me kota mulini, susate ndau meite, kai susate bei tamata rebe esi beteke be siere kwali pise beta rebe esi hlaleke Kristuse eleyo tinai mo. 27Au kerike ktili titinai eti rebai bokala au supu ntulu mo, supu kane kai kinu mo, au tahane ndirine le auku pakiane boka mo. 28Batuke mere mo po pela peture kaplaleku le au nete loko pusue jemataru lekwe. 29Sepo au lene be esi hlaleke ktili mo hoko kaplaleku. Kai sepo au lene esi ono dosa, hoko kaplaleku titinai.

30Piasare imi lene tamata esi isike ruasi ete imi, hoko meije au isike ruaku ete imi leke imi lenele. Po au isike ruaku loko saisa rebe etiluke be au ktili more. 31Allare, Tuhane Yesuse AmaI kai Irekwa be au lemake mo. Kai Ile, Tuhane rebe tamata esi isikeNi eti pela! 32Au ktili mo. Kena au rue mpai kota Damsike, gubernure reba kamale Aretase ibitekeine, iulake solaluaru esi raka kotare esi meture leke sepo au siri, esi kerike au. 33Po tamata esi ruluke au kena kranjane buini pake mekute mpai muli lope loko temboke esi benaije. Hoko au naya bei gubernure mere eleki au hlamate.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index