Search form

2 Petruse 2

Kurua tinai mo

2:1-22

1Kena akmenare nabia tinai more esi rue toha lomai kai tamata Israelaru. Kai ele mere lekwe, tatike pine kurua tinai more esi rue toha lomai kai imi lekwe. Namake esi atetuke tamatare esi ono saka tamata misete, eleyo mo le esi ono tamata esi keu sala lalane. Rebe esi atetukele namake eatia tamata. Namake kuru tinai mo meru esi suka Tuhane Yesuse mo, rebe Ikbasa kena ampune dosare. Hoko namake hkutuke yo esi mata peneka. 2Namake tamata bokala esi lulu kurua meru esi hidupe rebe penu kena atate tiare. Kai esi atate mere eono tamata esi lepae tiae loko Alla Eni hnaune nkenale. 3Kurua meru esi ndasi hoko esi alenake saisa rebe tinai mo rebe bei lalesi ruasi kena supu kepene bei imi. Po hukumane rebe tatike pine esi supure aknekaele takwali etesi peneka kai susate rebe tatike pine esi supure enamakesi peneka.

4Kwali betaya malekata rebe kena akmena esi ono dosare lekwe Alla Ihukumeise, esi supu poie kena otoi susate titinai. Esi supu lo kena otoi melene kena esi rue ete mere eti petu kena Alla Iteu pakala ete nusa meije. 5Ele mere lekwe, nusa akmenare Alla Ihukumesi lekwe. Kena mere Alla Iono ulane elake etetu nusa tamata neune kena mere. Batuke Nu kai sie itua esi hlamate le Nu ilepae Alla Eni lepate ete tamata makete kai iahnausi leke esi lulu Alla Eni sukare. 6Sakesa kai kota Sodome kai Gomorare neka. Alla Ihukume kota lua meru kena auwe eti atia pusue leke ite rekwa be tamata rebe ilulu Tuhane Eni sukare more isupu hukumane elake. 7Po Tuhane Iono Lote ihlamate le ihidupe nkena. Lote susa titinai le tamata esi suka rebe nkenare mo. Bei esi lale tiare hoko esi atate tiae. 8Le Lote rebe eni hidupe nkena meije irue otoi esa kai tamata neunaru hoko pela peture iselu kai ilene esi ono neunaru hoko laleije susa titinai. 9Kwali betaya, bei pusue meiju ite selu be sepo tamata rebe esi lulu Tuhane Eni sukare esi supu teheke kai susate hoko Tuhane Ikbasa kena hlamatesi. Kai Tuhane Eni kbasa kena alese tamata neunaru leke Isiksasi kena petu Iteu pakala ete pusue tamatare. 10Tamata rebe esi ono dosare pusue supu hukume, po rebe supu hukume rebe ktili titinaije tamata rebe esi ono tiae lulu esi lale tiare, esi sifate neune, kai esi lepa tiae loko Alla Eni kbasa elake.

Kurua tinai mo mere esi nehe titinai kai kwakwaesi titinai eti kouesi mo kena lepa tiae loko saisa rebe ukbasa lesire.+ 11Po Tuhane Eni malekata rebe ktili kai kbasa lesi bei kurua tinai more noma yo esi lepae tiae loko saisa rebe ukbasa lesi me Tuhane oaIje mo. 12Po kurua tinai mo mere esi lesi titinai peneka! Esi lepae tiae mere esi lepae saisa rebe esi boro kenare lekwe. Hoko esi saka binatane rebe enoake saisa mo po lulu esi sukare eleki kete lomai le saisa rebe urekwa more. Kai sakesa kai binatane rebe pialaele leke tatike pine kerikele eleki ribi esi selere, namake kuru tinai more esi supu atia ele mere lekwe.

13Kuru tinai more, namake esi supu hukumane lulu neune rebe esi onore. Le masike pita lekwe po esi suka lulu esi lale tiare. Sepo esi kane sakesa kai imi, imi selu esi atate, imi asomi titinai le esi atate tiae mere. 14Mataisu li lulu bina le esi lale nkekute. Esi ono dosa rame. Esi ono loko tamata rebe esi hlaleke loko Tuhane mosare mimise leke esi sala lalane. Kai esi ndasine tapa rame. Le pusue meru Alla Ikutukesi peneka. 15Esi lulu lalane ntoline mo po esi lulu Beore eni nanae nabi Bileame. Bileame mere batuke lalei loko kepene rebe isupue bei eni atate tiare. 16Po Bileame eni keledaije elepa kaini saka tamata kena ehkutui ktili le eni neune, hoko Bileame isupu lake bei atate boroke mere.+

17Kurua tinai mo meru, saka kwele bolai rebe ensekire, kai saka mohine rebe sanute hbuele, le esi lemake be sire pine ilulusi hoko isupu untune eleyo mo, esi supu untune sasaisa mo. Namake Alla Ihukumesi kena otoi rebe mele titinaije. 18Kwakwaesi kai esi lepae nloene sasaisa neka. Esi umauke tamata kena lulu esi hnaunaru, esi beteke be, “Ite lulu iteki suka rebe esiri bei iteki lale tiare.” Hoko esi atia tamata rebe uke esi hleke bei esi maka lulu tamata rebe esi lulu lalane tiare. 19Kurua tinai mo mere esi atetuke tamatare elere, “Ite supu tie bei hukume peneka, hoko mai ite ono lulu ite ruamaki sukare.” Po hidupe neune rebe eatiaise, ekbasaesi peneka. Le saisa rebe ite lulu rame, mere pine ekbasae itere. 20Tamata rebe esi rekwa iteki Tuhane Yesuse Kristuse rebe Ihlamate itere, eleki Alla Ihlamatesi bei nusa ndopone meije esi ktiline peneka, po tamata mere ileu suike loko nusa meije esi neune leneka. Tamata mere eni neune etia lesi bei akmenare leneka. 21Ele mere hoko mise lesire esi rekwa lalane nkenale yanoma, bei esi rekwae eleki esi hali muli bei pleta misete eteise. 22Kurua meru sepo esi hali muli suike loko esi dosaru hoko sakesa kai lepate matai eombe:

“Asure kane suike esi manane

rebe eloaele,

kai Apale rebe esobake pende esobake suike

kena sobale inaije.”+

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index