Search form

Maka Ulakaru 11

Petruse ialenake Ro Misete Ikbasae tamata makete rebe tamata Yahudi mo

11:1-18

1Yesuse Eni maka ulakaru kai tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me otoi Yudeare esi lene be tamata Yahudi more esi hlaleke Sou Misete kena Yesuse lekwe. 2Hoko kena Petruse iluake me Yerusaleme, tamata Yahudia rebe esi hlaleke loko Yesuse esi rare kaini. 3Esi beteke lokoi be, “Akusu kena tamata rebe esi sunate more esi lumare kai akane kaisi le mula? Mere mise mo.” 4Hoko saisa rebe ionore ialenakele etesi bei menai eti pela be,

5“Rebai sae me au kotie loko Alla me Yope, eleki Alla Eni Rore kbasae lalekue eleki au selu saisa etihlolo, selue saka obite nurui elake etihlolo kena esi nurui ataru, etati bei ndete lanite roma tapele. 6Au selu esi laleije, au selu pusue binatana ooani rebe esi lelala ata rebe uklala, binatane rebe unesa kai manua rebe uklala. 7Kai au lene lepate lokoku be, ‘Petruse! Abunulu kai kanelu!’ 8Po au ralake be, ‘Mo, Tuhane, au suka mo! Au kane manane meru rebai sae mosa le lulu Alla Eni lepata rebe Musa ilekiule manane meru moli.’ 9Po Ilepa suike bei ndete lanite be, ‘Saisa rebe Alla Ibeteke be manana meru mise kena kanele hoko abeteke be manana meru moli yake.’ 10Yelu rebe au selulu meru uono eti rebai telu eleki ebiti suike lolete lanite ne. 11Kena mere lekwe sie telua rebe esi bei ndi Kaisareare esi kele me luma rebe au rue kenare esi metu uluije. 12Ro Misete Ibeteke eteku be, ‘Akeu kaisi neka, anoake sasaisa moneka!’ Kai au sakesa kai sie nea rebe esi hlaleke loko Yesuse meiju ami keu lori kota Kaisarea kai ami pusuma kusu me Korneliuse eni lumare. 13Korneliuse ialena ete ami be iselu malekate kele me eni luma laleije kai malekate mere ibeteke lokoi be, ‘Ulake amu tamata sesi esi lopai kota Yope leke esi koti ile sae rebe eni nane Simone, rebe esi kotine Petruse lekwe. 14Ibeteke sou sae ete ale kai amu luma toini leke imi lene lokoi hoko imi pusumi supu hlamate bei Alla.’ 15Kena au lepa etesi menai sa, Ro Misete Ikbasaesi lupe akmena Iakmenare Ikbasae ite ete meije neka.

16Eleki au nete loko iteki Tuhane Ibeteke be, ‘Yohanese ibaptise kena kwele po imire, Alla Iono Ro Misete Ikbasae imi.’ 17Ele mere hoko Alla Iono Ro Misete Ikbasae ite, kena ite hlaleke menai loko iteki Tuhane Yesuse Kristuse. Sakesa neka, Alla Iono Ro Misete Ikbasae tamata makete rebe tamata Yahudi more neka. Ele mere hoko au lake Allare saisa mo.”

18Kena esi lene Petruse ialena mere hoko esi rare kaini moneka kai esi isike Alla. Eleki esi beteke be, “Ele mere hoko tamata Yahudi more lekwe, Alla Ionosi hleke bei ono dosa leke esi supu rue sakesa kai Alla eti pela.”

Tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me kota Antiokia

10:19-30

19Kena Stepanuse isupu bunu pelare, tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi supu sui hoko esi naya bei lomai loko etika-etika neka. Leini esi naya me otoi Penisia, leini esi me nusa Sipruse kai kota Antiokia. Po esi lepae Sou Misete rame batuke ete tamata Yahudiaru neka. 20Masike ele mere, po sie ilaru bei nusa Sipruse kai bei kota Kirene esi keu me kota Antiokia kai esi lepae Sou Misete kena Yesuse ete tamata Yahudi more lekwe be Yesuse mere iteki Tuhane. 21Kai Alla Iriluke kbasa etesi, hoko tamata bokala esi hlaleke kai lulu iteki Tuhane.

22Tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me Yerusaleme esi lene meije. Eleki esi ulake Barnabase ikeu lori kota Antiokia. 23Hoko kena iluake, iselu tamata meru Alla Iriluke misete etesi le tamata bokala esi hlaleke loko Yesuse hoko laleije ndina titinai. Eleki iahnausi leke esi hlaleke loko Yesuse rame. 24Barnabase meije tamata lale misete kai Ro Misete Ikbasaeni kai ihlaleke loko Yesuse ktili hoko tamata bokala esi lulu Yesuse.

25Eleki Barnabase ikeu siba lori kota Tarsuse kena inikwa loko Sauluse. 26Eleki kena itetueni, ikeri Sauluse lopai kota Antiokia. Esi rue kai tamata rebe hlaleke loko Yesuse musune esa, kai esi atetuke tamata bokala. Ete me kota Antiokiare pine tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse, kotiesi tamata Kristene, memenaije ete mere.

27Kena luasi rue me kota Antiokiare nabia telu pise ata esi luake lokosi bei mpai kota Yerusaleme. 28Ile sae beisi eni nane Agabuse, Alla Eni Ro Misete Iono ilepa be, “Tamata mei nusa pusue supu susate manane ela titinai.” Saisa rebe ibeteke mere namake eono tinai kena Klaudiuse ipletare. 29Hoko pusue tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi lalesi esa kena natue taneia kai kepene ete tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse me otoi Yudeare. Sebei sae inatue taneia pise kepene lulu eni ktiline. 30Ele mere hoko esi lupuke taneia pine esi natuelu kai Barnabase kai Sauluse ete tamata rebe esi hlaleke loko Yesuse esi elakaru me Yerusaleme.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index