Search form

Maka Ulakaru 24

Pauluse ilepa loko Pelikse

24:1-9

1Petua lima suike, imame elake Ananiase kai tamata Yahudiaru esi elaka sie ilaru esi luake me kota Kaisarea bei mpai kota Yerusaleme. Esi keri kai maka lepa le pakala sae me eni nane Tertuluse. Esi kusu loko ntuane Pelikse, gubernure otoi Siria kena esi tutuke Pauluse. 2Kena gubernure ikoti Pauluse, Tertuluse itutukeni memenai be, “Ntuane gubernure. Hlamate kenamu. Takwali peneka lisa sae mo kai ami rue mise le apletare mise kuate. Kai lalemu kena ono nusa Yahudi supu hasile mise peneka kai tapa hasile misete rame sa. 3Ntuane. Pusue meiju ami kotie trima kasi boka titinai bei ntuane ale etia-etia neka. 4Po meije au kotie bei ale be ntuane alene loko amiki lepate matai meije mimise mina leke lakemu takwali bei amu makerike yake. 5Ami rekwa be tamata meije tamata tiae. Ikeu papelake otoi kena iono tamata Yahudiaru esi hoha. Kai iono elake ete tamata toini rebe lulu tamata rebe ibei hena Nasarete. 6Laleije suka ono tiae kena Tuhane Eni Lumare, hoko ami lakeni kai kerikeni. [Kai ami ono kena teu pakala etei lulu hukume rebe Musa ilekire, 7po solaluaru esi elake Lisiase inehai bei ami. 8Kai iulake tamata rebe esi tutukene esi sakeni loko ntuane ale.]+ Sepo ntuane atneui kai bei iralake ntuane arekwa be saisa rebe ami tutukele ete ale meije tinai.”

9Tamata Yahudia maketaru lekwe esi tutuke Pauluse, kai esi tapa na be, “Ntuane. Tertuluse ibeteke mere tinai.”

Pauluse ilepa le ruai ete Pelikse

24:10-23

10Gubernure mere ibitike bala loko Pauluse leke ilepa. Eleki Pauluse ilepa be, “Ntuane. Au rekwa be ntuane ateu pakala ete tamata mei nusa otoi meije musune kena musune peneka. Hoko laleku ndina titinai kena au lepa leku ete ale kena yelu rebe esi tutuke au kenare. 11Ntuane. Lesi bei petua butu esa lesini lua mosa, au keu lopai kota Yerusaleme kena au kotie loko Alla. 12Tamata Yahudia meiju sae itetue au nasuke sae pise au lupuke tamata kena hoha me Tuhane Eni Luma pise me luma kena kotie loko Alla pise otoi sae neka mei kota meije mo. Sepo ruamu tneusi hoko arekwa. 13Ruasi lekwe esi tiluke ete ntuane ale mo be saisa rebe esi tutuke au ete ntuane ale tinai. 14Po tinai au naku ete ntuane ale be au isike Alla rebe amiki ntuana menaru esi isikeIne lulu Yesuse Eni lepataru, po esi beteke be ami isike Allare tinai mo. Kai au hlaleke loko saisa rebe Musa kai nabiaru esi lekire sa. 15Kai au hlaleke loko Alla lupesi neka be pusue tamata esi kwana suike bei matale, tamata misete pise tamata neune, esi kwana suike. 16Hoko au raka mimise leke laleku misete ete Alla kai mise ete tamata.

17Kena musuna telu pise ata au keu bei kota Yerusaleme peneka, au leu lopai kena au keri kepene ete tamata susataru kai au riluke binatane rebe palae ete Allare leke Iampune auku dosaru. 18Kena au ono meru kai au kotie loko Alla kena andita nanakwala lulu atate me Tuhane Eni Lumare pela nere, tamata Yahudi bei otoi Asia esi tetue au. Kena mere tamata boka mo batuke tamata Yahudia meiju rebe esi luake bei ndete otoi Asia neka. Kai sae ihoha ete mere mo. 19Po au ono esi hoha mo. Hoko suke esi lomei kena tutuke au sepo esi rekwa be au ono tiae lulu sasaisa neka. 20Mo hoko, ntuane aulake tamata Yahudia etere meije leke esi beteke saisa rebe esi rekwae kena teu pakala elake mpai Yerusaleme. 21Kena mere au beteke ete elaka maka teu pakalaru be, ‘Esi liku au kena pakala petu meije le au hlaleke be Alla Iono tamata matale ikwana suike.’ ”

22Gubernure mere irekwa boka bei Yesuse Iatetuke peneka hoko italuke be, “Pakala meije au teu sa kena solaluaru esi elake Lisiase iluake lomeije.” 23Eleki iulake solalu utune esi elake mere leke raka Pauluse mimise me eni lumare po iulakeni lekwe be rakai kena ktiline kuate yake leke eni ebearu esi luake selui kai riluke manane pise pakiane etei.

Pelikse kai eni bina Drusila esi lene Pauluse eni lepataru

24:24-27

24Petua ilaru suike Pelikse kai eni bina Drusila, luasi luake. Drusila mere tamata Yahudi. Eleki ikoti Pauluse leke luasi lene loko ilepare. Eleki Pauluse ilepa loko tamata esi hlaleke loko Yesuse, kamale hlamate elia. 25Ite ono nkenale elia, ite raka lalema mimise leke ono neu more elia, petu kena Alla Iteu pakala ete pusue tamatare eliare. Hoko Pelikse rilai le yelu meru hoko ibeteke be,

“Alepa roma esale meije mina kai kena meije akeu noma. Kena petu makete pine au ulake koti suike ale lekwe.”

26Kena mere gubernure mere ihlaleke be Pauluse iriluke kepene etei leke isupu tie. Ele mere hoko iulake koti Pauluse rame leke ialena kaini.

27Kena pusue musuna lua eleki Perkiuse Pestuse iseli Pelikse kena ono gubernure. Pelikse itie Pauluse mo, leke iono tamata Yahudiaru laleisu ndina.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index