Search form

Kolose int

Lepate Menai

Kota Kolose, eme propinsi Asia Tone, elau bei kota Epsuse mo. Pauluse ilepae Sou Misete me kota Epsuse musuna lua lesi. Eleki tamata Kristene bei kota Epsuse, esi keu lepae Sou Misete me kota Kolose, hoko tamata Kolose leini esi hlaleke loko Tuhane Yesuse. Eleki musuna ilaru lia bei mere, kena Pauluse ikusu bui le ilepae Sou Misete, ileki sulate meije eleki inatue ete tamata rebe hlaleke loko Yesuse me kota Kolosere.

Pauluse eni sulate ete tamata Kolosearu, ianetesi loko kuru agama rebe esi keri hnaune tinai more. Kurua meru esi beteke be sepo ite suka supu hlamate bei Alla hoko batuke hlaleke loko Yesuse saisa mosa, suke ite tatu loko yelu rebe kbasae lanite kai nusa meije, lupe malekate. Kai suke sunate lulu agama Yahudi esi hukume kai suke ite lulu aturana maketa lekwe. Pauluse iahnau tamata Kolosearu leke esi persaye hnauna nsalala meru yake. Ibeteke lokosi be, sepo ite hlaleke loko Yesuse hoko yele peneka, le batuke Yesuse pine Iono tamata isupu hlamate. Hnaune rebe kuru tinai more esi betekele batuke ekeri ite loko lalane tiae le esi hnaune mere bei Yesuse mo.

Isi

1. Hlamate (1:1-2)

2. Pauluse ikotie trima kasi bei Alla kai ikotie ete tamata Kolosearu (1:3-14)

3. Kristuse Eni kbasare ele lesi bei pusue yelu (1:15-23)

4. Pauluse eni makerike lepae Sou Misete (1:24-2:5)

5. Lepate pentine: Iteki atate suke etiluke be ite hlaleke loko Yesuse (2:6-7)

6. Lene loko hnaune rebe tebikele bei iteki maka hlaleke loko Yesuse yake (2:8-3:4)

7. Hleke iteki atate takwaline, ono atate beluke (3:5-17)

8. Hnaune ete bina kai mokwai rebe ikai pende, ete elake inai kai kwetelaru kai hnaune ete tamata makerike kai tamata rebe ipake tamata makerike (3:18-4:1)

9. Hnaune kena kotie loko Alla kai iteki atate ete tamata Kristene more (4:2-6)

10. Hlamate kai lepate mulini (4:7-18)

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index