Search form

Galatia 5

Kristuse Itie ite bei Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire

5:1-15

1Kwali betaya imi, kena meije Kristuse Itie ite bei tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume peneka. Hoko ite tahane lalema rame leke ite supu tie rame kai ite atula leke hukume mere ekbasae ite yanoma.

2Imi nete mimise! Sepo imi kotie kena sunate imi lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa Ilekire, hoko saisa rebe Kristuse Ionoe ete imire esi guna sasaisa moneka. Au, Pauluse ruaku betekele. 3Meije au ahnau sie rebe esi kotie kena sunateise be suke esi lulu pusue tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume. 4Sepo imi atula kena ono mise suike kai Allare baue imi lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire, hoko mere imi esa kai Kristuse moneka. Kai imi supu Alla Eni misete moneka. 5Po amire, Alla Eni Ro Misete Itapa ami, hoko ami hlaleke be Alla Iono ami mise suike kaiNi le ami hlaleke loko Kristuse. Hoko mere pine ami namake titinaije. 6Le sepo ite esa kai Kristuse Yesuse peneka hoko lulu atate sunate pise lulu more mula mo le esi nati sasaisa mo kena ite ono mise suike kai Allare. Po pentine hlaleke loko Kristuse, kai mere aselukele baue ite oki tamata makete.

7Akmenare imi aseluke be imi lulu Sou Misete kena Kristuse mise titinai. Sire pine iumauke imi eti Sou Misete rebe lepaele ete imi pende pamuli meije imi lulu monde? 8Maka umauke imi mere bei Alla rebe Ikoti imire mo. 9Tamata esi atetuke nsalale boka mo po eono tiae ete pusue, saka ragi tepuite eono rotire sare neka.

10Masike ele mere po ite esa kai Tuhane peneka hoko au hlaleke be tamata rebe esi atetuke hnaune nkenale more, imi lulusi mo. Au hlaleke lekwe be sire pine iono susae imi, masike ile mere sia lekwe po namake Alla Ihukumeni.

11Kwali betaya imi, sie leini esi beteke be au atetuke be suke sunate lulu Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire. Mere tinai mo. Sepo au atetuke ele mere hoko tamata Yahudiaru esi nasuke au mo. Po au atetuke be suke ono misete kai Allare, lalane makete sae mo batuke hlaleke loko Kristuse rebe Imata kena ai tutine. Au atetuke ele meije hoko tamata Yahudiaru esi nasuke au titinai. 12Tamata rebe esi ono susae imi laleime, mise lesire esi siri bei imi jemataru.+

13Kwali betaya, imi supu koti kena supu tie bei tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume peneka. Po imi supu tiere imi pakele kena alasane leke ono neune yake, po imi oki lomai kai tapa lomai. 14Le pusue hukume rebe Musa ilekire lupukele kena pleta esa be, “Aoki tamata makete lupe aoki ruamu.” 15Po sepo imi nasuke lomai kai ono tiae ete lomai hoko imi keta le namake imi supu susate sakesa.

Lulu Ro Misete

5:16-26

16Kwali betaya imi, ele mere hoko au suka beteke ete imi be ite sebei Ro Misete Ikbasae ite leke ite lulu iteki lalema kena ono tiare yake. 17Le tamata eni suka kena ono tiare tebikele bei Ro Misete Eni sukare. Kai Ro Misete Eni sukare tebikele bei tamata eni suka kena ono tiare. Sepo ite lulu Ro Misete Eni sukare hoko ite lulu iteki lalema kena ono tiare mo. Le ite lulu lualu saisa mo. 18Po sepo imi kotie Ro Misete Ikbasae imi hoko tamata Yahudiaru esi agamare esi hukume ekbasae imi mo.

19Yelu rebe ite onoule, rebe lulu iteki lalema kena ono tiare lupe, lale ntasite tahane rua moneka eti sablia, ono ntasite ete bina pise mokwai kai ono ntasite makete lupe meru, 20hlaleke loko tuhane tinai mo, ono palmane kena atia lomai, lale tiake lomai, ono musu kai lomai, lale loko tamata makete eni tanei, nasu nunu, ono saisare tuli kai tamata makete mo, lene loko tamata makete mo kai tebi lomai, 21lale tia le suka selu tamata makete esi misete mo, kinu nseli, kane kinu eti ono yelu tiaru, kai yelu makete lekwe. Hoko meije au anete imi loko pusue meru, lupe akmenare au anete imire be sire rebe iono meru, kena Alla Ipletae ite tamatare isupu rue kai Alla mo.

22Eleyo sie rebe Ro Misete Ikbasaise esi oki lomai, lalesi ndina, esi rue mise kai lomai, esi tahane lale, esi suka tapa tamata makete, esi ono misete ete lomai, esi lene loko pleta rame, 23kwakwaesi mo kai laleisu kuru. Hukume kena elake yelu meiju sae mo. 24Tamata rebe esi hlaleke loko Kristuse Yesuse pende, esi atate tiare kai lale loko neune esi hleke pusulu peneka. 25Ro Misete Iriluke hidupe beluke ete ite peneka, hoko suke iteki atate mise lulu Ro Misete Eni sukare. 26Kai kwakwae ite yake, ono tamata makete laleije musu yake, kai lale tiake tamata makete le eni misete yake.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index