Search form

Ibrani 6

1Bei mere hoko, batuke ite lepa loko agama Kristene memenaije yake, molupe hnaune ete tamata rebe uke ihlaleke loko Kristuse resare, po mai ite atetuke Alla Eni hnaune mere tapa rame, rebe eatetuke tamata Kristene eni hidupe misere. Kai ite atetuke hnaune rebe ite atetuke memenai rebe eatetuke tamata kena hleke bei ono yelu rebe esi guna sasaisa more yanoma. Atetuke yelu bokala meiju moneka saka atetuke hnaune kena maka hlaleke loko Alla, 2dasare kena baptise tamatare, tola bala kena tamata ulusi leke kotie Alla Iriluke misete etesi, tamata matale ikwana suike kai supu hukume eti pelare. 3Sepo Alla Isuka, hoko mai ite atetuke Alla Eni lepataru tapa rame!

4Le tamata rebe esi hali muli bei maka hlaleke loko Yesuse pende, atetukesi kena esi hleke bei ono dosare saisa moneka. Akmenare esi rekwa Alla Eni nkenale kai supu misete beiNi peneka, kai Ro Misete Ikbasaesi peneka, 5Alla Eni lepate misete mere esi rekwa peneka, kai miseta bei Alla rebe namake ukbasa kena nusa rebai suike esi blakele kena esi hidupe peneka. 6Po lomei esi teheke kena hali muli bei esi maka hlaleke loko Yesuse peneka. Hoko atetukesi kena hleke bei ono dosare saisa moneka. Mere sakesa kai esi paku Alla Eni Nanare ahlake ai bataije suike kai esi lepae tiae lokoI me tamata bokala oasi.

7Tapele rebe ehmoso kwele ulane rebe etetu rame kenare, tamata iandinukele, esi tnanelaru esi hasile miseta. Tapele mere Alla Iriluke misete kenae. 8Po sepo tapele mere putune kai tapua luliaru kusu kenae, hoko tapele mere esi guna sasaisa mo kai namake Alla Ikutukele, eleki busa pusulu kena auwe.

9Po kwali betaya rebe ami oki imi! Masike ami lepa ele mere po ami hlaleke be imi yelu misete me hoko imire saka tapale rebe Alla Ikutukele mo. Ami rekwa be imi hidupe yelu me mise lesi lupe imi hlaleke loko Yesuse kai imi atate mise. Yelu meru piasare tamata rebe supu hlamate esi supue. 10Allare, Alla rebe nloene mo. Inete loko saisa rebe imi kerike eteIje, kai Iselu imi ono misete eteI bei akmena eti meije baue imi oki kai tapa tamata rebe esi hlaleke lokoIje. 11Ami kotie bei imi titinai, leke papela tamatare iatula kena ono misete ele mere rame eti pela, leke isupu saisa rebe ihlalekele. 12Ami sukare imi noso mo. Suke imi atate saka tamata maka hlaleke loko Alla, rebe itahane lalei kena namake saisa rebe Alla Italukele.

Alla Italuke eleli mo

6:13-20

13Kena Alla Italuke Abrahame, Ila be saisa rebe Italuke pende namake Ionoe. Alla Ila kena ruaI EriNi nane le sae iela lesi beiNi moneka. 14Ila be, “Kena meije Au taluke ale be namake Au riluke misete ete ale boka titinai kai Au ono amu anubua boka titinai.” 15Abrahame itahane lalei kena namake rame, hoko isupu saisa rebe Alla Italukele eteije.

16Sepo tamata sae ila, hoko ila kena tamata makete rebe eni kbasare ela lesire eni nane. Hoko la mere eakurue saisa rebe ilepaele, kai sae ilelike suike moneka. 17Alla lekwe ele mere neka, Isuka beteke titinai ete tamata rebe esi supu saisa rebe Italukele, leke esi rekwa be Ilelike suike saisa rebe Italukele moneka. Bei mere hoko Ila suike leke eakurue saisa rebe Italukele. 18Alla Ilemake le saisa rebe Italukele mo, kai Ilemake le Ilare mo. Alla Italuke kai Ilare eleli moneka. Mere eono ite lalemaru ktili, le itea meiju tamata rebe Alla Iraka ite kai ite hlaleke be Iono ite hlamate. Hoko ite hlaleke ktili rame be namake Alla Iriluke saisa rebe Italukele ete ite. 19Iteki maka hlaleke, ekuru saka kapale esi jangkare tahane kapale, kai eono ite lalemaru ndene. Maka hlaleke mere eono ite supu luake loko Alla kena ite kotie lokoIje, saka ite supu kusu Tuhane Eni Lumare esi sokati rebe moli titinai, rebe rebae kena obite nurui nanuke elake. 20Yesuse Iono lalane lolete surga ete ite peneka, kai Irue ete ndetere peneka kena Iono Imame Elake Lakwai esa eti pela ete ite, saka akmena imame Melkisedeke.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index