Search form

Ibrani 8

Yesuse, Imame Elake beluke

8:1-13

1Kwali betaya, pusue rebe ite lepaule, esi uweije meije: Ite supu Imame Elake Lakwai esa peneka. Irue sapleuke Alla Eni makwanale ndete surga leke Ipleta sakesa kaiNi. 2Ikerike Imame Elake Lakwai esare eni makerike ndete surga, otoi moli titinai, rebe Tuhane ruaI onoe. Ikerike me Alla Eni otoi mei nusa meije mo, rebe tamata ionore.

3Piasare papelake imame elake lakwai esare isupu bitike, kena iriluke tenei kai korbane ete Alla. Hoko Yesuse rebe Iono Imame Elake Lakwai esa ete itere ele mere lekwe. Iriluke tanei kena eono korbane ete Alla. 4Sepo Imei nusa meije sa, Iono Imame Elake Lakwai esa mo. Le imame elaka lakwai esa me peneka kena esi riluke korbane ete Alla lulu hukume rebe Musa ilekire. 5Imama meru esi kerike me Tuhane Eni Luma. Tuhane Eni Lumare saka conto bei saisa rebe endete surgare. Bei mere hoko kena akmena Musa Iono kena ikerike Alla Eni tendare, Alla Ibeteke lokoi elere, “Anete, pusue rebe akerikele, suke lulu yelu ndete surga rebe Au tilukele ete ale ndete ulate.”+ 6Po makerike rebe iteki Imame Elake Lakwai esa Yesuse Ikerikele, emise lesi bei pusue imama elaka maketaru esi makerike, le Yesuse Iono ite mise suike kai Allare emise lesi. Kai saisa rebe Alla Ijanjie ete ite baue Yesuse emise lesi bei janjia akmena rebe Musa ilekire.

7Sepo aturane akmenare epanuhu peneka hoko Tuhane Iriluke janji beluke moneka. 8Tamata rebe esi supu aturane akmenare Alla Ileuke sala etesi sa le esi lulu mo. Ele mere hoko Tuhane Ibeteke be+,

“Lene loko Auku lepate meije!

Namake roma petu sae me Au ono janji beluke

ete tamata Yahudia bei suku Israele kai suku Yehudaru.

9Janji mere lupe aturane rebe Au rilukele

ete Yahudiaru esi ntuana menaru mo.

Kena Au rakasi kai siriesi bei Mesire.

Le kena mere esi lene loko aturane

rebe Au rilukele eteise mo

hoko Au tie balaKu beisi.

10Po namake Au ono janji esa

kai pusue Israelaru esi anubuaru.

Au tolae Auku aturane me lalesi

kai Au lekie me esi maka noake

leke esi rekwae eleki esi lulue.

Au ono Tuhane etesi kai esi ono Auku tamata.

11Hoko esi atetuke esi tamataru moneka

kai esi beteke ete kwalisi pise betaisi

leke rekwa Tuhane moneka.

Le tone elake, bina mokwai,

tanei boka, tanei sae mo,

pususi rekwa Au peneka.

12Le namake kena petu mere,

Au nete loko esi nsalalaru moneka

kai Au ampune dosaru.”+

Tuhane Ibeteke ele mere.

13Hoko kwali betaya, Alla Ibeteke janji beluke peneka hoko janji akmenare suke selie le etakwali peneka. Hoko janji takwaline mere hlekele kai selie kena janji beluke.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index