Search form

Yakobuse int

Lepate Menai

Yakobuse eni sulate meije ionoe ete pusue Alla Eni tamata rebe esi rue papelake otoi mei nusare.

Yakobuse ileki sulate meije ipake lepate matai sasaisa neka kena cara tiluke lalane misete kai hnauna kena atate misete kai saisa rebe suke tamata Kristene ionore. Kena tamata Kristene esi hidupe, ibeteke sasaisa neka, molupe taneia boka kai tanei sae mo, supu teheke, atate misete, noake tiae ete tamata makete, hlaleke loko Tuhane kai saisa rebe suke onore, raka lepate, rekwa mise titinai, nasuke lomai, kwakwae kai kwakwae mo, leuke sala ete tamata makete, lepa kwakwae, kai tahane lale kai kotie loko Alla.

Sulate meije eahnau be tamata Kristene eni atate suke elere: tamata rebe ihlaleke loko Tuhane suke eni hidupe Tuhane Iselue mise (1:27). Sepo sae ibeteke be ihlaleke loko Tuhane yo iono lulu Tuhane Eni pletare mo hoko mere esi guna sasaisa mo (2:14-26). Ite supu hnauna bokala kena sulate meije rebe eguna kena iteki hidupe pela petu.

Isi

1. Hlamate (1:1)

2. Hnaune kena hlaleke ktili kai tahane lale (1:2-18)

3. Lene kai onoe (1:19-27)

4. Hbeike lomai yake (2:1-13)

5. Hlaleke ktili loko Alla hoko ono saisa rebe nkenare (2:14-26)

6. Dosa bei lepate (3:1-12)

7. Maka rekwa mise titinai rebe bei Alla (3:13-18)

8. Hnaune kena lulu Alla, sobue lomai yake, kwakwae yake (4:1-17)

9. Hnaune ete tamata rebe esi taneia bokare (5:1-6)

10. Hnaune kena tahane lale, la yake kai kotie loko Alla (5:7-20)

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index