Search form

Yohanese 15

Yesuse saka anggure aini rebe misete

15:1-8

1Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru pake umpama be, “Au meije saka anggure aini misete kai Amakue saka tamata rebe eni ndinu anggure mere. 2Auku sainaiju mere imi. Hoko sanai rebe ubua more Itetue yo sanai rebe ubuare Iandita beilu mimise leke ubua boka lesi leneka. 3Imi persaye Auku lepataru peneka hoko imi dosaru sae moneka. 4Imi esa kai Au kai Au lekwe esa kai imi. Ai sanaije lekwe ebua bei ruale mo, ebua sepo ere sakesa kai esi aine. Sakesa neka imi supu hlamate sepo imi haie Au.

5Aure saka anggure aini kai imire esi sanaiju. Sire rebe ihaie Au, Au haieni hoko isupu hasile boka titinai le sepo imi haie Au mo hoko imi ono sasaisa moneka. 6Sire rebe ihaie Au mo isupu poie lupe poie ai sanaije eleki enseki. Eleki tamataru esi lupukele eleki esi poiele kena aure leke tutuele. 7Sepo imi haie Au kai Auku lepataru imi lene lokolu hoko imi kotie sasaisa rebe imi suka kena kotiele bei Aure, imi supue. 8Sepo imi ono misete sasaisa neka hoko mere etiluke be imire Auku maka lulu titinai kai mere imi holmate Amaku.”

Pleta kena oki lomai

15:9-17

9Yesuse Ibeteke lekwe be, “Lupe AmaKu Ioki Au, Au lekwe oki imi. Hoko imi rue kai lomai lupe Au oki imire. 10Sepo imi lulu Auku pletaru hoko imi nete rame loko Au oki imire, lupe AmaKu Ioki Au rame le Au lulu AmaKu Eni pletaru.

11Au beteke pusue meiju ete imi leke laleKu ndinare, eono laleime ndina rame kai lalemi ndina titinai. 12Imi lene Auku pleta meije mimise: imi oki lomai lupe Au oki imire. 13Tamata rebe isuka kena riluke nanakwalaije kena mata seli eni ebearu, ile mere rebe iokisi titinai. 14Auku ebe kena imi sepo imi lulu Auku pletaru ete imire. 15Au kotie imire Auku tamata makerike moneka le tamata makerike irekwa, ile rebe ikerike eteije eni makerike mo. Po Au kotie imire Auku ebe le Au beteke pusue yelu rebe Au lenelu bei AmaKue ete imi peneka. 16Imi bitike Au mo po Au pine bitike imi. Kai Au teu imi peneka kena imi keu lepae Sou Misete kai ono tamata boka esi hlaleke loko Au, kai tamata rebe hlaleke loko Aure tapa rame leke saisa rebe imi kotiele bei AmaKu kena Auku nane, Irilukele ete imi le imire Auku tamata peneka. 17Auku pleta ete imire meije, ‘Suke imi oki lomai.’ ”

Tamata mei nusa meije lalesi tiake Yesuse kai Eni maka luluaru

15:18-27

18Yesuse Ibeteke lokosi suike lekwe be, “Sepo tamata lalesi tiake imi hoko nete be lalesi tiake Au akmena bei imi peneka. 19Imi lulu tamata mei nusa meije esi sukare hoko lalesi tiake imi mo po Au bitike imi bei tamata mei nusa meije peneka hoko imi lulu tamata mei nusa meije esi sukare moneka, hoko lalesi tiake imi. 20Imi nete loko saisa rebe Au betekele ete imi pende be, tamata esi ono susate ete Au peneka hoko esi ono susate ete imire neka. Kai sepo esi lulu Auku lepataru hoko esi lulu imi lepataru neka. Le tamata makerike iela lesi bei tamata rebe ikerike eteije mo. 21Esi ono susate ete imi le imi lulu Aure pe. Esi ono pusue meru ete imi le esi rekwa Ile rebe Iulake Aure mo. 22Sepo Au luake mo kai Au beteke pusue meru etesi mo hoko Alla Ileuke sala etesi mo. Po meije Au luake peneka kai Au beteke pusue meru etesi peneka po esi ono lulu mo hoko esi ono dosa. Hoko esi lepa le ruaise esi guna sasaisa mo. 23Sire pine laleije tiake Au, mere laleije tiake AmaKu lekwe. 24Sepo tanda herane rebe tamata makete esi onore saisa more Au aselukele etesi mo hoko esi supu dosa mo. Po meije masike esi selu pusue meru lekwe po lalesi tiake Au kai AmaKue neka. 25Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekie rebe esi atula kena esi lulure ebeteke be: Lalesi tiake Au papalani. Hoko lepate mere eonore mere peneka.

26Namake Au ulake Maka tapa sae Iluake loko imi. Iluake bei Amaku. Ilere Ro Misete rebe beteke Alla Eni nkenalaru. Kai Ibeteke Au lekwe. 27Kai imi lekwe suke imi lepae loko Au ete tamata makete le kena Au kerike memenai mei nusa meije imi haie Aure pe.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index