Search form

Yohanese 20

Yesuse Ikwana suike bei matale

20:1-10

(Mat. 28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12)

1Kena petu miku bebeleti eru kpetu sa, Maria bei Makdalena ikeu lora liane benai rebe tola Yesuse kenare. Eleki iselu batu elake rebe pele lutike liane benaije esi nanaije eheti kena leini peneka. 2Eleki ibala loko Simone Petruse kai Yesuse Eni maka lulu rebe Iokini titinaije eleki ikoti loko luasi be, “Tamata esi rana Tuhane bei liane benaije peneka. Esi tolaeNi etiare ami rekwaI mo!”

3Hoko Petruse kai Yesuse Eni maka lulu sae mere luasi keu lora liane benaije. 4Luasi bala sakesa po Eni maka lulu sae mere inunu lesi bei Petruse hoko iluake akmena nda liane banaije. 5Eleki ibebeke lopai lale hoko iselu obite nurui nanuke misete rebe kopa Yesuse kenare eme. Po Ikusu lopai lale mo. 6Eleki Simone Petruse iluake, ikusu lopai lale. Iselu obite nurui nanuke misete mere lekwe. 7Po iselu obite nurui rebe lo Yesuse uluIje etehaike obite nurui nanuke mere mo, po eluluke tebikele kena otoi makete. 8Eleki Yesuse Eni maka lulu rebe iluake akmenare ikusu leneka, hoko iselu pusue meru mina pine ipersaye be Yesuse ikwana suike peneka. 9Masike kena Alla Eni lepate rebe lekire ebeteke peneka be tatike pine Yesuse Ikwana suike po bei akmena eti meije Eni maka luluaru esi rekwa lepata meru esi natire mo. 10Eleki Eni maka lulua lua meru esi leu lorau luma.

Yesuse IaselukeNi ete Maria bei Makdalena

20:11-18

11Po Maria ikele tehaike liane benaije eleki irani. Kena iranire ibebeke lopai liane benai laleije. 12Eleki iselu malekata lua esi pake lapu putile. Esi rue kena otoi rebe tolae Yesuse kenare. Sae irue sapleuke uluIje kai sae irue sapleuke lelale.

13Eleki malekata meru esi tneui be, “Matabinane, arani le mula?”

Eleki Maria iombe, “Esi rana auku Tuhane peneka kai au rekwa be esi tolaeNi etia mo.” 14Maria ilepa ele mere pela, ihali mulini, iselu Yesuse Ikele me muline. Po irena be mere Yesuse mo.

15Yesuse Iombe, “Matabinane, arani le mula? Anikwa loko sire?”

Maria inoake be tamata mere tamane esi upuije hoko iombe, “Ntuane, sepo ahetie auku Tuhane bei meije hoko abeteke ete au be atolaeNi etia leke au keu ranaI.”

16Yesuse Iombe, “Maria!”

Eleki Maria ihali loko Yesuse eleki iombe, “Rabuni.” Esi nati kena sou Ibranire ‘Kuru.’

17Po Yesuse Iombe, “Matabinane, kerike Au yake le Au keu loko AmaKu mosa! Akeu loko kwaliKusi beteke etesi be Au keu loko AmaKue reneka. Kai Ile imi Ama lekwe, Auku Alla kai imi Alla lekwe.”

18Eleki Maria bei Makdalena ileu beteke ete Yesuse Eni maka luluaru be, “Au selu Tuhane! Ikwana suike peneka!” Eleki Ibeteke Yesuse Eni hnaune eteise.

Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru

20:19-23

(Luk. 24:36-39, 47-49)

19Kena petu miku mere neka kena kmau peneka Yesuse Eni maka luluaru esi lupuke lomai kena luma sae me kai esi kwara matuaru le rilasi le Yahudiaru esi elakaru. Eleki htutukesi yo Yesuse Ikele me tlaisu eleki Iombe, “Hlamate kenami! Imi supu misete!”

20Eleki kena Yesuse Ibeteke ele mere pela, Iaseluke Eni balaI rebe esi pakure kai tibuiNi rebe esi sipare. Kena Eni maka luluaru esi seluIje, laleisu ndina titinai.

21Yesuse Iombe, “Hlamate! Imi supu misete! AmaKu Iulake Au lepa Sou Misete, hoko kena meije Au lekwe ulake imi kena imi lepa Sou Misete ete tamata bokala.” 22Kena Ibeteke ele mere pela, Inasi kenasi eleki Ibeteke be, “Imi trima Ro Misete. 23Sepo imi ampune tamata sae eni dosa hoka Alla lekwe Iampuneni. Sepo imi ampune tamata sae eni dosaru mo hoko Alla lekwe Iampuneni mo.”

Yesuse IaselukeNi ete Tomase

20:24-29

24Yesuse Eni maka lulu sae kwete ktebale eni nane Tomase. Kena Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru, Tomase ime mo. 25Hoko Yesuse Eni maka lulua maketaru esi beteke lokoi be, “Tomase, ami selu iteki Tuhane peneka!”

Po Tomase iombe, “Au selu paku lakwai me balaIje mosa kai au tolae balaku kena paku lakwai mere mosa kai lakwai butai me tibuine mosa hoko Au persaye imi lepata meru mo.”

26Eleki Petua kwalu suike Yesuse Eni maka luluaru esi lupu suike kena luma mere kai Tomase isakesa kaisi. Esi kwara meturu pusulu. Po hkutukesi yo Yesuse Ikele me tlelaisu eleki Ibeteke be, “Hlamate kenami! Imi supu misete!” 27Eleki Ibeteke loko Tomase be, “Selu bala lalekue kai kerikele. Bitike balaume kai tolaele kena tibuikue. Apersaye mo le mula? Persaye noma, meije Au.” 28Eleki Tomase iralakeNi be, “Yele, meije auku Alla.” 29Eleki Yesuse Iombe, “Aselu au mina pine apersaye. Tamata rebe esi selu Au mo po esi persaye, Alla Iono laleisu ndina.”

Pusue lekie leke imi persaye

20:30-31

30Tanda herana maketa bokala sa rebe Yesuse Ionolu me Eni maka luluaru oasi po supu leki pusue kena buku meije mo le boka kuate. 31Po pusue rebe lekie kena buku meije, leke imi hlaleke be Yesuse, Ile rebe Alla Iulakeni kena hlamate tamata. Ile, Alla Eni Nanae. Kai sepo imi hlaleke lokoI hoko imi supu rue eti pela.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index