Search form

Lukase 14

Yesuse Iono tamata makerake sae me imise kena petu plei

14:1-6

1Kena tamata Yahudiaru esi petu plei rebai sae me Yesuse Iluake loko tamata Parisiaru esi elake sae me, kena Ikane ete mere. Kena Yesuse Ikusu lumare pusue tamata rebe esi luake esi limese luiNi rame. 2Tamata makerake sae me irue balale Yesuse. Tamata mere balai kai eni lelalu pakaelu. 3Eleki Yesuse Ibeteke loko kuru Torataru kai tamata Parisia meru be, “Ono tamata makerake imise kena tamata Yahudiaru esi petu pleije yele pibe mo?”

4Pususi ndene, sae iralake Yesuse mo. Eleki Yesuse Ikerike tamata makerake mere balaije eleki Iono imise eleki Iulake ileu ne.

5Yesuse Iombe, “Meije conto. Bei imire sepo imi anae pise imi sape tetu kena likele masike petu pleije po imi bitike imi anae pise sape mere tinai pibe mo?”

6Po tamata sae iralake Yesuse moneka.

Kwakwae yake!

14:7-11

7Yesuse Iselu tamua rebe esi supu undane esi luake, esi nikwa otoi maka rue rebe holmatele. Hoko Yesuse Ibeteke lokosi pake umpama be, 8“Sepo sae ikoti ale kena totliba hoko rue me muka yake, le tinake totliba upui mere ikoti tamata makete rebe holmatei lesi beimu. 9Eleki totliba upuije ibeteke loko ale be aheti bei otoi mere, leke tamata meije irue kenae. Eleki aasomi kai akele eleki arue kena otoi me muli lakwai esa. 10Po sepo esi koti ale hoko aluake arue kena otoi me muli lakwai esa, hoko tinake totliba upuije iluake beteke loko ale be, ‘Kuebe, arue me muka noma.’ Ele mere hoko asupu holmate me tamua maketaru oaisu. 11Le sire pine isuka supu bitike, hoko Tuhane Irulukeni, kai sire pine isuka ono ntekwane hoko Tuhane Ibitikeni.”

Ono misete ete tamatare hlaleke esi seli suike yake

14:12-14

12Kai Yesuse Ibeteke loko tamata rebe ikoti Yesuse be, “Sepo aaknekae manane kena kane hkwata pise kpetu, hoko akoti amu ebearu yake, pise betamu pise kwalimu yake, pise amu luma toini maketa yake, pise tamata me amu luma leini keholi yake rebe esi taneiaru bokare. Le tatike pine esi koti suike ale kena kane sakesa kaisi leneka. Ele mere hoko asupu suike saisa rebe aonore. 13Po sepo aaknekae pesta elake, hoko akoti tamata susate, tamata rebe nanakwalaije mise mo, tamata sisate kai tamata matapolale. 14Eleki namake asupu misete elake le esi sasaisa kena esi rilukele ete ale mo, po namake pine Alla Ilelie pusue rebe aono misetaru kena tamata nkenale esi kwana suike.”

Alena umpama kena pesta kane elake

14:15-24

(Mat. 22:1-10)

15Kena Yesuse Iahnau mere, ile sae me rebe ikane sakesa kai Yesuse, ibeteke be, “Mise lesi, ete tamata rebe ikane sakesa kai Alla me otoi rebe Ipletaele.”

16Po Yesuse Ialena kena umpama be, “Ile sae me iono pesta elake kai ikoti tamata bokala. 17Kena esi tolae manane pela peneka, iulake eni tamata makerike kena keu beteke loko tamata rebe ikotisi be, ‘Mai noma le tola manane pela pene!’

18Po pususi leuke na be esi luake mo. Ile sae me ibeteke be, ‘Au kotie sala neka le au luake mo le au sabe ndinu lalei sae me hoko au keu selu mina.’

19Ile sae me lekwe ibeteke be, ‘Au kotie sala neka le au luake mo, le au sabe lembu pasana limare resa hoko au keu teheke mina be umise pibe mo.’

20Ile makete lekwe ibeteke be, ‘Uke au kaije resa hoko au kotie sala neka le au luake mo.’

21Eleki tamata makerike mere ileu kai ibeteke ete ntuane mere hoko ntuane mere inasu titinai, kai ibeteke lokoi be, ‘Akeu loko tamata susata, tamata harekute, tamata sisate kai tamata matapolala rebe esi me lalana elaka kai tona me kotare, kerisi lomei.’

22Eleki tamata meru esi luake kai esi rue po lesike otoi maleneta bokala sa. Eleki tamata makerike mere ibeteke loko ntuane mere be, ‘Ntuane, amu pletare au ono lulu peneka po lesike otoi maleneta bokala mei sa.’

23Eleki ntuane mere ibeteke be, ‘Akeu papelake lalana me kota mulini, atetue tamata sae neka, kerisi lomei leke esi penue luma meije.’ 24Po imi nete mimise. Sae kuesa bei tamata rebe kotisi akmenare iluake kena kane sakesa kaiKu kena Auku mejare yake.”

Lulu Yesuse hoko nete loko sasaisa yake

14:25-33

25Rebai sae me, tamata bokala esi keu sakesa kai Yesuse. Eleki Yesuse Ihali lokosi kai Ibeteke be, 26“Sepo sire pine iluluKu pine laleije noa inai, amai, eni bina, eni nanaru, kwalinisi, betaisi pise nanakwalai ruai lesi beiKu hoko ile mere ikeu lulu Aure saisa mo. 27Sire pine isuka supu susate saka Au supu bunu kena ai tutini mo, hoko ilulu Aure saisa mo.

28Sepo bei imire, sire lalei kena ieleke torene hoko irue neheke esi beline mina leke irekwa be eni kepene pela kena eleke torene mere pibe mo. 29Le sepo mo hoko ikerike torene mere pela moneka, yo esi pandasire ono peneka. Hoko pusue tamata esi selu eni makerike mere, esi malieni. 30Eleki esi beteke be, ‘Tamata meije ieleke torene menai peneka po ikerike pelae mo.’

31Sepo kamale sae rebe eni solalua usata butu esa, ilisa kai kamale rebe eni solaua usata butu lua, hoko kamale mere inoake boka be iktili kena inabu eni musu mere pibe mo. 32Sepo irekwa be iktili mo hoko kena musua meru esi lau sa, iulake tamata kena keu lokosi kena ono misete kai lomai. 33Ete imire sakesa neka, sire ilulu Au suke isuka keu bei eni sasaisa neka.”

Tamata rebe ilulu Yesuse mo le sasaisa neka ihleke mo, mere sakesa kai tasie rebe enkale moneka

14:34-35

(Mat. 5:13; Mrk. 9:50)

34“Tasire ruale mise, po sepo enkale moneka hoko onoe nkale suike saisa moneka. 35Mere esi gunare sae moneka: tasie mere masike onoe kena pupuke lekwe po saisa moneka hoko poie neka.

Lene mimise, sepo imi suka kena nati auku lepataru.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index