Search form

Lukase 15

Alena umpama kena domba rebe sirikele

15:1-7

(Mat. 18:12-14)

1Kena petu sae me tamata maka kotie pajake sie ilaru kai sie maketa lekwe esi luake loko Yesuse kena esi lene Iatetuke. Sie meru piasare tamata esi kotise tamata dosa. 2Tamata Parisia kai kuru Torataru esi selu ele mere hoko laleisu tia eleki esi beteke be, “Itrima tamata maka ono dosa kai Ikane sakesa kaisi!” 3Hoko Yesuse Ialena kena umpama etesi elere,

4“Sepo sae bei imi pine eni domba inai utune, eleki inai esa sirikele. Hoko iono saisare? Au rekware, ikeu bei inai butu sikwa lesini sikwaru ukane me otoi melate leke ikeu nikwa loko inai rebe sirikele eti isupue. 5Kai sepo isupu peneka, laleije ndina titinai kai itolae ndete malaije eleki ileukele. 6Eleki kena iluake me eni lumare, ikoti eni ebearu kai sie me luma leini keholi kai ibeteke lokosi be, ‘Lalemi ndina sakesa kai au mina le auku domba inai rebe sirikele au supu peneka.’ 7Imi lene mimise! Sakesa neka, sepo tamata esa rebe maka ono dosa ihleke bei maka ono dosare, hoko Alla kai Eni malekate ndete surgare laleisu ndina titinai, lesi bei lalesi ndina le tamata butu sikwa lesini sikwa rebe esi nkena peneka kai rebe esi hleke bei ono dosa pende.”

Tuhane laleI ndina titinai, sepo tamata ihleke bei maka ono dosa

15:8-10

8Eleki Yesuse Ialena kena umpama lekwe be, “Bina sae eni kepene matai butu esa, mere tamata makerike ikerike petua butu esa esi belini. Eleki matai esa sirikele. Hoko bina mere iono saisare? Au rekware, isosu lampu kai ihlai leke inikwa kepene matai mere eti isupue. 9Sepo isupu peneka, ikoti eni ebearu kai sie me eni luma leini keholi kai ibeteke lokosi be, ‘Lalemi ndina sakesa kai au mina le auku kepene matai rebe sirikele au supu peneka.’ 10Ele mere hoko imi lene mimise! Alla kai Eni malekata ndete surgare lalesi ndina titinai le tamata esa ihleke bei maka ono dosare. Imi lene loko Auku lepata meiju!”

Alla laleI ndina titinai, sepo tamata ihleke bei maka ono dosa

15:11-32

11Yesuse Ialena kena umpama lekwe be, “Ile sae me eni nanae mokwaia sie luaya. 12Eleki kwete mulire ibeteke loko amai be, ‘Amaku, larake iteki taneiaru ete luama noma leke au rana aukuere.’ Eleki amai ilara esi taneiaru ete luasi. 13Petua ilaru lomei, kwete muli mere iabelie pusue eni taneia meru eleki ikeu kena negara makete. Me negara mere ipake eni kepene papalani eti pusue. 14Kena eni kepene pusue peneka, eleki isupu susate tia senete elake, mere le susate manane eluake kena negara mere. Hoko eni sasaisa kwale moneka. 15Eleki ikerike ete tamata sae me kota mere. Tamata mere iulake ikeu raka eni apalaru me eni ndinure. 16Kwete muli mere tiai sene titinai peneka hoko lalei kena ikane manana oai bei apalaru esi mananaru po sae iriluke sasaisa etei mo.

17Pusue meru uono etei pine hkutuke lalei hoko ibeteke be, ‘Tamata rebe esi kerike kai amaku esi manane lesi yo au ete meije mahake au mata manane. 18Au leu loko amaku noma. Namake au kotie sala ete amaku. Le au ono dosa ete Alla kai amaku peneka. 19Ikotie aure kena eni nanae moneka po iono au kena eni tamata makerike neka.’ Inoake ele mere pela, 20eleki ileu loko amai ne.

Kena ilau bei lumare moneka, amai selui peneka. Amai selu malerekeni titinai hoko ibala sapai eleki inopai kai iatai. 21Eleki kwete mulire ibeteke loko amai be, ‘Amaku, auku sala elake ete Alla kai ete amaku ale peneka. Amaku akotie aure amu anae yanoma.’ 22Po eni nanare eni lepataru amai noake be mula mo kai ibeteke loko eni tamata makerikaru be, ‘Rana lapu nanuke misete titinaije nunu lomei. Eleki alike kenai kai sulike sapuku kena balaubuije kai alike spatu kena eni lelale.’ 23Kai rana sape anai nkopane eleki bunue, le ami lalema ndina titinai, hoko ami kane sakesa mina. 24Le auku anae meije, au betinake imata peneka, eleyo eri kwana sa; sirikeni peneka, po meije ami supu suikeni peneka. Eleki esi ono pesta ne.

25Kena mere kwete mena rebe ikerike me ndinure ileu, ilau bei lumare moneka, ilene suline esi tulei kai lagu maka mala. 26Eleki ikoti tamata makerike sae me kai itneui be, ‘Saisa me lumare?’ 27Eleki tamata makerike mere iralake be, ‘Kwalimu ileu peneka, eleki amamu iulake bunu sape anai nkopane le lalesi ndina titinai le kwalimu ileu kena misete peneka, hoko esi kane sakesa.’

28Eleki kwete mena mere inasu kai isuka kusu luma mo. Eleki amai siri lepa kaini leke ikusu. 29Po ibeteke loko amai be, ‘Musune kena musune au kerike ete amaku ale, kai au lelie amu pletare rebai kuesa mosa, yo amaku ariluke pipi anai esa ete au kena au kane sakesa kai auku ebearu rebai kuesa mosa. 30Po amaku amu anae mere uke iluake resa, kai iatia amaku amu taneiaru pusulu kena iklema kai bina lalanaru, yo amaku abunu sape anai nkopane etei.’ 31Eleki amai iombe, ‘Kuanae, ara rue kai au rame, kai saisa rebe aukuere mere amuere neka. 32Suke ite lalema ndina kai ono pesta le ite betinake kwalimu imata peneka, yo eri kwana sa; sirikeni peneka, po meije ileu suike tetue ite peneka.’ ”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index