Search form

Lukase 16

Ite pake iteki taneiaru, lulu Tuhane suke enkena

16:1-9

1Eleki Yesuse Ialena ete Eni maka luluaru kena umpama be, “Ntuane sae me eni taneia bokala. Ntuane mere ibitike tamata sae kena iature eni kepene kai eni taneiaru, eleki ntuane mere ilene be tamata mere ipake libuke ntuane mere eni kepene, hoko mere ikerike mise mo. 2Hoko ntuane mere ikotini kai ibeteke kenai be, ‘Au lene be akerike mise mo le apake libuke auku kepene, hoko aleki pusue amu makerike kena araka auku taneiaru le au rulukemu bei amu makerike reneka.’

3Eleki tamata mere inoake me lalei be, ‘Au ono elikare? Auku ntuane iruluke au bei auku makerike reneka, pine au andinu po au ktili mo, kai au raka kotie po au asomi. 4Au rekwa saisa rebe namake au onore peneka, leke masike au rulu bei auku makerike meije po au supu ebea bokala leke au rue kaisi.’

5Eleki ikoti tamata rebe esi utane eni elake eni taneiaru. Hoko ibeteke loko ile menaije be, ‘Autane saisa bei auku elake eni taneiaru?’

6Eleki tamata mere ibeteke be, ‘Leite saitune tempayana utune esa.’

Eleki maka rakare ibeteke loko tamata mere be, ‘Au ruluke bei amu utane. Arana amu sulate utane meije, arue leki sulate utane makete be amu utanaru leite saitune tempayana butu lima.’

7Eleki ibeteke loko tamata sae leneka be, ‘Autane saisa?’ Eleki tamata mere iralake be, ‘Gandume likuta utune esa.’

Eleki tamata maka ature kepene kai tanei mere ibeteke lokoi be, ‘Au ruluke bei amu utane. Arana amu sulate utane meije, arue leki sulate utane makete be amu utanaru gandume likuta butu kwalu.’

8Eleki iono ele mere ete tamata maketaru lekwe rebe esi utane bei eni ntuane mere. Ntuane mere irekwa mere kai iakue eni tamata maka ature kepene kai taneiaru irana eni ebearu laleisu.” Eleki Yesuse Ibeteke suike be, “Au alenake umpama mere ete imi le masike tamata rebe ihlaleke loko Tuhane more irekwa bei maka nikwa lalane leke supu untune bei eni ebearu, irekwa lesi bei tamata rebe ihlaleke lokoIje neka.

9Lene mimise! Imi pake taneia mei nusa meije suke lulu Tuhane enkena kena tapa tamata maketa kai supu ebe leke kena taneia mei nusa meije atia pusueule lia peneka kai imi mata peneka, imi supu misete kai Itrima imi kena misete ndete surga.”

Tamata rebe Tuhane Iono ikerike yelu mei nusa meije hoko tatike pine Iono ikerike yelu ndete surga

16:10-15

10“Tamata rebe inkwakwa kena ikerike loko makerike tone hoko ikerike loko makerike elake nkwaka lekwe. Po tamata rebe ikerike loko makerike tone nkawaka mo hoko ikerike loko makerike elake nkawa mo lekwe. 11Sepo Tuhane Ipersaye imi loko yelu mei nusa meije mo hoko Ipersaye imi mo lekwe loko yelu ndete surga. 12Kai sepo araka tamata makete eni tanei mise mo, hoko amu taneiaru Alla Irilukelu mo.

13Tamata esa iono tamata makerike ete sie luaya mo. Le sepo ikerike ete sie luaya, hoko laleije tiake sae yo laleije mise kai saere, kai ikerike mise ete sae, yo saere ikerike mise etei mo. Ete imire sakesa neka, imi nete loko nusa meije esi taneiaru rame hoko imi kerike mise ete Allare saisa mo.”

14Tamata Parisiaru esi lene Yesuse Eni lepata meru hoko esi malieNi le sie meru tamata maka lale loko kepene. 15Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi bunike imi nsalalaru po Alla Irekwa lalemi. Le saisa rebe tamata esi noakele mise titinaije Tuhane laleIje tiakele le mere tiae titinai.”

Tuhane Eni lepataru eti pelare sirike mo

16:16-18

16“Lepata rebe Musa ilekiule kai hnauna rebe nabiaru esi lekiule, etiluke lalane ete imi bei akmena sa roma petu Yohanese maka baptise neka. Menai bei kena Yohanese mere esi alenake Sou Misete kena Alla Ipletae ite tamatare, hoko tamata esi atula kena supu rue kai Alla kena Alla Ipletare. 17Ele mere po Alla Eni hukuma rebe Musa ilekiule, eti pelare sirike mo. Masike nusa meije atiae, po hurupe esa pise titike esa lekwe rebe ileki pende sirike mo.

18Hoko sire pine ihleke eni bina eleki ikai bina makete, lulu Allare isablia. Kai sire pine ikai bina rebe ihlekeije, lulu Allare isablia lekwe.”

Tamata rebe eni taneia bokala po ilene loko Alla mo, kai tamata rebe eni tanei sae mo po ilene loko Alla

16:19-31

19Eleki Yesuse Ialena kena umpama be, “Tamata sae me eni taneia bokala, ialike lapu nanuke mahmelane rebe piasare esi belini elake kai pela petu laleije ndina titinai le eni taneia meru. 20Eleki me eni metu uluije, tamata susate sae me eni nane Lasaruse intulu. Nanakwalaije penu kena oana. 21Lasaruse lalei kena ikane manana oai rebe utetu bei tamata tanei bokala mere eni meja maka kane. Batuke ele mere mo, po asuaru lekwe uluake lamu eni oanaru.

22Eleki takwali mo Lasaruse imata, eleki malekataru bitikeni, kerini loko Abrahame lolete surga. Eleki tamata rebe eni taneia bokalare lekwe imata kai esi hnoukeni. 23Eleki takunuije keu lope otoi susate titinai eti pela neka. Kena isupu susate me otoi susate titinaije, ilimese bei lauke lolete yo iselu Lasaruse irue sakesa kai Abrahame. 24Eleki ikoti be, ‘Ntuane Abrahame, lalemu noa au noma! Ulake Lasaruse ilutu balaije kena kwele leke ilomei tolae kena meikue le au blake kera kuate kena auwe meije!’

25Po Abrahame iombe, ‘Kuanae anete, kena amata mosare asupu pusue taneia rebe miseta, yo Lasaruse isupu rebe tiaru kai susate neka. Hoko meije isupu misete yo asupu susate. 26Kai kweune elake titinai rebe sae isabu tekwa more ereba ite, leke sire pine isuka keu bei mei ami lome loko imire saisa mo, kai bei me imi lomei loko amire saisa mo.’

27Tamata mere iombe, ‘Sepo ele mere hoko au kotie beimu leke aulake Lasaruse ikeu me amaku eni luma. 28Le kwaliku sie limaya sa, hoko iahnausi mimise leke esi lulu auku hidupe yake kai esi kusu kena otoi susate meije yanoma.’

29Po Abrahame iombe, ‘Bukua rebe Musa kai nabiaru esi leki Alla Eni lapataru eme kaisi peneka, hoko sebeie esi lulu neka.’

30Eleki tamata mere iombe, ‘Mo, amate Abrahame, sepo tamata matale sae ikwana suike kai ikeu beteke etesi hoko esi hlaleke loko Alla kai esi hleke bei ono dosa.’

31Abrahame iombe, ‘Sepo esi lulu saisa rebe Musa kai nabiaru esi lekiule mo, hoko sakesa neka. Masike tamata matale ikwana suike kai beteke etesi, esi luluI more neka.’ ”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index