Search form

Lukase 17

Imi ono eti tamata maketa esi ono dosa yake!

17:1-4

(Mat. 18:6-7, 21-22; Mrk. 9:42)

1Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Piasare tamata iono tamata makete iono dosa. Po sire pine iono tamata makete iono dosa, isupu susate ela titinai. 2Sepo imi ono tamata rebe ipakuna mo, rebe ihlaleke loko Aure iono dosa, imi supu hukumane elake titinai lesi bei esi lo imi mokane kena batu elake eleki poiemi lope meite nanuke eleki bature molo le imi.+ 3Hoko imi raka mimise!

Sepo kwalimu pise betamu iono dosa, lakeni. Po sepo ikotie sala kai ihleke bei maka ono dosa hoko ampuneni neka. 4Sepo iono dosa etemu petu esare rebai itu, kai pela rebai iluake lokomu pine ibeteke be, ‘Au ono dosa etemu kai kotie sala’, eleki ihleke bei maka ono dosa, hoko ampuneni neka.”

Hlaleke

17:5-6

5Eleki Eni maka ulakaru esi beteke lokoI be, “Tuhane, tapa ami leke ami hlaleke ktili loko Alla.”

6Eleki Tuhane Yesuse Iralakesi be, “Sepo imi maka hlaleke loko Allare masike tone saka sasawi inai+, po imi beteke loko ara aini meije be, ‘Boritemu kai kusu ndau meite,’ hoko elene lokomu.”

Tamata eni hidupe kena layani ete Tuhane

17:7-10

7Eleki Yesuse Ibeteke be, “Bei imire sire pine eni tamata makerike ileu bei maka andinu pise bei maka ala binatane, eleki ibeteke loko eni tamata makerike mere kena kane sosolire? 8Sae iono ele mere mo. Po ibeteke loko tamata makerike mere be, ‘Tolae manane eteku leke au kane. Kai aalike pakiane misete leke arue raka au kane eti au kane pela, pine akane sa.’ 9Kai masike tamata makerike mere ikerike loko eni makerike pela peneka po tamata mere ikotie trima kasi bei tamata makerike mere mo. 10Ete imi lekwe ele mere neka. Sepo imi layani saisa rebe Au ulake imi layanire hoko tatike pine imi beteke be, “Amire batuke Amu tamata makerike, ami suka saisa rebe Aulake ami onore.”

Yesuse Iono tamata makerake kusta sie butu esa esi mise

17:11-19

11Eleki kena Yesuse Ikeu me kota Yerusaleme, Ikeue otoi Galilea kai Samaria esi ote. 12Eleki kena Ikusu hena sae me, tamata makerake usai kai tinaiju puluele sie butu esa esi luake lokoI. Esi kele lau beiNi.+13Kai esi kloloe be, “Yesuse, Kuru, laleuMe noa ami noma!”

14Eleki Yesue Ilimese lokosi kai Ibeteke be, “Imi keu aseluke nanakwalami ete imamaru. Imi lene loko Musa eni pleta kena tamata rebe imise bei makerake usai kai tinaiju puluele!” Eleki kena esi me lalane tlai sa kena keu loko imame, esi makerake sirike beisi peneka.

15Eleki ile sae bei sie butu esa meru iselu be imise peneka, eleki ileu kena isike Alla kena na elake. 16Eleki ile mere itatu me Yesuse Eni lelale kai ikotie trima kasi bei Yesuse. Tamata mere tamata Samaria, tamata Yahudi mo. 17Eleki Yesuse Ibeteke be, “Sie butu esa meru esi mise pususi peneka! Yo sie sikwaru esi etia? 18Sie meru esi lomei suike kena kotie trima kasi bei Tuhane moneka batuke ile esa meije, rebe tamata Yahudi more o?” 19Eleki Yesuse Ibeteke loko tamata mere be, “Keleke kai aleu. Amu makerake emise peneka le ahlaleke ktili lokoKu.”

Tanda kena Alla Iluake Ipletae tamata

17:20-37

(Mat. 24:23-28, 37-41)

20Tamata Parisiaru esi tneu Yesuse be, “Tatike pine Alla Iluake, Ipletae ite tamata mei nusa meije saka kamale elake petu ila.” Eleki Yesuse Iralakesi be, “Alla Ipletare esi tanda kena selure sae mo. 21Kai tamata esi beteke mo be, ‘Selu, Alla Ipletare ete meije pise ete mpaije. Le meije Alla Ipletae imi me lalemi menai peneka.’ ”

22Eleki Yesuse Ibeteke loko Eni maka luluaru be, “Roma esi peture imi suka selu Au, Tamata Eni Nanare petu kuesa noma, po imi supu selu Au mo. 23Kai tatike pine tamata esi beteke ete imi be selu Iete mpaije pise Iete meije, po imi keu lokosi yake kai keu lulusi yake. 24Le tatike pine Au, Tamata Eni Nanare Au luake suike ele mere mo. Au, Tamata Eni Nanare, Au luake suike sakesa kai silane baeke ehita bei lanite uwei roma lanite uwei. 25Po Alla Eni rencanare Au supu susate elake mina kai tamata rebai meije esi suka Au mo, eleki esi trima Au mo, pine Au luake suike kena petu sae me.

26Petu kena Au, Tamata Eni Nanae meije, Au luake suike, tamata esi rekwa mo be Alla Ihukumesi. Hoko esi hidupe sakesa kai kena petua akmena Nu eri ruere neka. 27Batuke esi noake loko maka kane, kinu kai esi kai lomai rame eti Nu ikusu kena bote elake kai kwele lolo nusare eti tamataru esi mata pususi.

28Kai sakesa kai kena Lote, tamata esi kane, kinu, abeli, andinu kai eleke luma. 29Po kena Lote isiri bei Sodome, auwe kai walirane rulu hoko kota mere esi tamataru esi mata pususi.

30Kena Au, Tamata Eni Nanare, Au luake suike lekwe, tamata esi noake mo be Au luake kena teu pakala pamuli sosolike. 31Kena mere imi nete imi taneiaru yake! Tamata rebe esi rue kena otoi maka malama ndete luma muline, rulu leke naya po kusu kena rana yelu me luma lalei yanoma. Tamata me ndinu, leu kena rana sasaisa yanoma. 32Imi nete loko Lote eni binare, isupu susate le lalei loko eni taneiaru. 33Masike esi bunu imi le imi suka lulu Au, hoko mula mo le imi supu rue kai Alla eti pela. Po sepo imi suka lulu Alla mo leke mata yake, hoko imi supu rue kai Alla eti pela mo. 34Lene mimise! Kena Au luake suike, kpetu mere sie luaya rebe esi ntulu kena niane esa, ile rebe ihlaleke loko Aure isupu hlamate, yo ile makete rebe ihlaleke loko Au more isupu hlamate mo. 35Eleki bina lua rebe esi tutu gandume, ile rebe ihlaleke loko Aure isupu hlamate yo ile makete rebe ihlaleke loko Au more isupu hlamate mo. 36[Sie luaya rebe esi me ndinure, ile sae isupu keri yo ile saere sebeieni.]+

37Eleki Yesuse Eni maka luluaru esi beteke loko Yesuse be, “Tatike pine Tuhane Aluake suike etia?” Eleki Yesuse Iralakesi kena umpama be, “Sepo tamata imata, imi rekwae, le imi selu bei manu maka kane matale ulupuke lomai me otoi matale. Au lekwe ele mere neka, sepo Au luake suike pusue tamata rekwae.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index