Search form

Lukase 21

Matabina balu susate sae iriluke pusue eni kepene

21:1-4

(Mrk. 12:41-44)

1Yesuse Ime Tuhane Eni Lumare esi lalei, eleki Ibitike oalaleI Iselu tamata rebe esi tanei bokala esi kusu kepene kena otoi maka tola kepene, esi nane peti derma. 2Eleki Iselu matabina balu susate sae me iluake lomei kai ikusue kepene tone bei tembaga matai lua. 3Eleki Yesuse Ibeteke be, “Imi lene mimise! Matabina balu susate meije ikusu kepene boka lesi bei sie maketaru. 4Le esi kusu kepene bokala bei esi taneia bokala, po matabina balu meije tamata susate hoko kepene sae mo. Masike ele mere po ikusue pusue eni kepene.”

Yesuse Ilepa loko Tuhane Eni Lumare be namake atiae kai tamata esi supu susate

21:5-19

(Mat. 24:1-14; Mrk. 13:1-13)

5Eleki kena sie luaya pise telua esi beteke be, “E, Tuhane Eni Lumare, selue nteki titinai le batuaru kai taneia rebe rilukelu ete Allare uandulikele.” Po Yesuse Ibeteke lokosi be, 6“Tatike pine petu sae me tamata bei otoi makete esi luake lomei kena atia Tuhane Eni Luma meije. Batua rebe utebabake lomaije, sae tebabake lomai moneka.”

7Eleki Eni maka luluaru esi beteke loko Yesuse be, “Kuru, yelu rebe minae Abetekele uono petu ilare? Kai kena yelu meru uono mosare esi tandare saisa?”

8Eleki Yesuse Ibeteke be, “Imi pusumi lene mimise leke imi supu lemake bei maka lemake rebe esi lepa loko petu Au luake suike yake. Esi beteke siere Maka Hlamate kai esi beteke be, takwali mo nusa meije atiare reneka po imi lene lokosi yake! 9Eleki imi lene be nusaru lisa kai lomai kai hoha elake hoko hkutuke imi yake le piasare nusa kai nusa esi lisa kai lomaije neka po nusare koho mosa.

10Tatike pine nusa esi lisa kai nusa makete kai nusa rebe kamale ipletale lisa kai nusa rebe kamale makete ipletale lekwe. 11Eleki isu elake kena otoi bokala kai susae manane kai makerake kenasi. Kai imi selu kai rilami le tanda ntauta bei ndete lanite.

12Po kena yelu meru pusulu uono mosare, tamata esi kerike imi kai esi ono imi supu susate ela titinai eleki esi kusue imi me Yahudiaru esi luma ibada kai esi kusue imi kena bui eleki esi riluke imi ete tamata elakaru kai kamalaru le imi hlaleke loko Aure pe. 13Eleki kena mere imi lepae Sou Misete bei Alla kena Au etesi. 14Ele mere hoko saisa rebe imi noake kena lepa le imire imi rilami le yake, 15le kena mere imi beteke saisa etesi neka, le imi beteke mere bei ruami mo po Au ono imi rekwa titinai kena imi beteke etesi eti esi rare kai imi moneka. 16Kai amami, inami, kawalimi, betami, imi luma toini kai imi ebearu esi ono susate ete imi. Kai esi bunu leini bei imia meru. 17Kai tamata lalesi tiake imi le imi hlaleke loko Aure pe. 18Po Au raka imi rame. 19Kai sepo imi tahane hoko tatike pine imi supu hlamate bei Alla eti pela.”

Yesuse Ibeteke be tatike pine tamata ktolonaru esi atia kota Yerusaleme

21:20-24

(Mat. 24:15-21; Mrk. 13:14-19)

20“Eleki sepo imi selu solaluaru esi luake keholi kota Yerusaleme hoko imi rekwa be kota mere takwali mo atiae neka. 21Kena mere tamata Yudea esi naya lolete ulate kai tamata rebe esi me kota Yerusaleme esi siri bei kotare kai rebe esi me kota muline, kusu lomei kota yanoma. 22Le mere petu kena supu hukumane lulu lepata bei Alla rebe lekire emere peneka. 23Kena petu mere ete bina rebe esi keu blublulure kai bina rebe erisi susu kwete tone sare esi blake kera titinai. Le susate elake eluake ete kota mere kai Tuhane Ihukume pusue tamata meiju. 24Kai tamata leini esi supu bunu kena sari kai leini esi supu keri me pusue nusa tamata Yahudi more. Kai tamata Yahudi more esi pletae Yerusaleme kena ktiline eti roma petu rebe Tuhane Alla Iteure.”

Aure Tamata Eni Nanae rebe Au luake mei nusa meije

21:25-28

(Mat. 24:29-31; Mrk. 13:24-27)

25“Kai tatike pine ndete lanite lematai, bulane kai kmalearu selu tebikelu eti tamata rilasi le saisa rebe eono mere. Pusue nusa rilasi titinai le kohua elakaru esi tulei ela titinai. 26Eleki tamata rilasi titinai eti esi koli kai kleaesi kena esi selu yelu rebe uono kena nusa meije, le kbasa rebe undete lanite unisu. 27Eleki kena petua meru tamata esi selu Au, Tamata Eni Nanae, Au luake suike lokomi kena moputi kai kena kbasare ktili titinai kai hita lakwai esa. 28Kai sepo imi selu yelu meru uono menai peneka hoko imi tahane lale kai lale ndina neka le takwali mo imi supu hlamate neka.”

Alena umpama kena ara aini

21:29-33

(Mat. 24:32-35; Mrk. 13:28-31)

29Eleki Yesuse Ibeteke lokosi kena alena umpama be, “Imi selu loko ara aini pise ai saisa neka. 30Sepo imi selu esi loine ukusu hoko imi rekwa be tale musute lau moneka. 31Imi selu susata meru uono peneka hoko mere saka umpama meije imi rekwa be Alla Ipletae tamatare repeneka.

32Imi lene lokoKu mimise! pusue yelu meije uono kena tamata rebai meije pusumi mata mosare. 33Tatike pine nusa meije atiae, po Auku lepataru rue eti pela!”

Imi rakami mimise

21:34-38

34-35“Imi raka ruami mimise! Imi ono pesta kai nseli yake eleki ono yelu rebe neuna yake, pise imi noake imi hidupe yake. Leke petu Tuhane Iluake rebe hkutuke Iluake pende, imi nete loko petu mere. Le petu rebe Iluake, pusue tamata hkutukesi titinai. 36Imi nete kai namake rame kai kotie loko Alla rame leke imi ktili kena petu susata meru, eti Au, Tamata Eni Nanae, Au luake suike loko imi. Kena imi tetue Aure, rilami mo le imi sala sae mo.”

37Pela petu, kena pitare Yesuse Iatetuke me Tuhane Eni Luma po kena kpeture Ikeu lolete ulate saitune kena Intulu ete ndetere. 38Pela beleti tamata bokala esi luake me Tuhane Eni Luma leke esi lene Yesuse Iatetuke.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index