Search form

Matiuse 14:1-12

Herodese iulake tete Yohanese maka baptise ulu buaije

14:1-12

(Mrk. 6:14-29; Luk. 9:7-9)

1-12Kena akmena kamale Herodese ikai saui Herodiase, kwalini Pelipuse eni bina. Hoko Yohanese maka baptise ibeteke loko Herodese be, “Amise mo le Tuhane Eni lepate rebe Musa ilekire ebeteke be akai saumu yake le kwalimu imata mosa.” Eleki Herodese isuka bunu Yohanese po rilai le tamata makete, le esi beteke be Yohanese nabi. Eleki Herodese iulake tamata leke esi kerike Yohanese, loi kai kusueni kena bui.

Eleki kena Herodese eni pesta kena petu rueleije hoko Herodiase eni nanae binare imala me tamata oasi kai iono Herodese laleije ndina titinai. Herodese ila kai ibeteke loko kwete bina mere be, “Kuanae, akotie saisa neka au rilukele etemu.”

Inai ibeteke kenai leke ikotie Yohanese ulu buaije. Eleki kwete bina mere ibeteke be, “Au kotie Yohanese maka baptise ulu buaije kena bake inai kena meije neka.”

Herodese laleije kera titinai po ila me eni tamuaru oasi peneka, hoko iono lulu kwete binare ikotire. Iulake tamata esi keu me bui leke tete Yohanese ulu buaije. Eleki esi keri Yohanese ulu buaije kena bake inai, esi rilukele ete kwete binare eleki irilukele ete inai. Kena Yohanese eni maka luluaru esi lene be imata peneka, esi luake kena rana nanakwalaije leke esi hnoukeni. Eleki esi keu beteke ete Yesuse. Eleki takwali mina pine kamale Herodese ilene esi aleneke Yesuse hoko ibeteke be, “Ile Yohanese rebe au ulake tamata kena tete ulu buaije, ikwana suike bei matale peneka hoko isupu kbasa kena ono tanda herane.”

Yesuse Iala tamata usata lima lesi kena roti buai lima kai iana inai lua

14:13-21

(Mrk. 6:30-44; Luk. 9:10-17; Yoh. 6:1-14)

13Kena Yesuse Ilene be Yohanese Imata peneka, eleki Isuka keu bei otoi mere. Isa soa buini loko otoi rebe tamata esi rue kena more leke ruaI ete mere. Po tamata bokala esi rekwa hoko esi keu lokoI bei esi kotaru loko nda kmalane.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index