Search form

Matiuse 17

Yesuse Ilelie nanaIje kai Eni lapune ndete ulate

17:1-13

(Mrk. 9:2-13; Luk. 9:28-36)

1Eleki petua ne suike, Yesuse Ikeri Petruse, Yakobuse kai kwalini Yohanese, esi sa lolete ulate nanuke. Ete mere batuke ata ruasi. 2Eleki Yesuse Ilelie nanaIje me telu oaisu, Yesuse oalaleIje hita saka lematai kai Eni lapune puti titinai kai selue kliti. 3Eleki telusi selu Musa kai Elia rebe nabi akmenaru, luasi alena kai Yesuse.

4Eleki Petruse ibeteke loko Yesuse be, “Tuhane, ami lalema ndina titinai le teluma ete meije kai Imi. Sepo Asuka hoko au ono tala telu ete meije: sae eteMu, sae ete Musa, kai sae ete Elia.”

5Kena eri lepa sa moputire erulu sou lutike Yesuse, Musa kai Elia telusi. Moputire ehita. Eleki Alla Ilepa bei moputire be, “Meije Auku Anae hoko Au okiNi rame. Iono laleKue ndina. Imi lene lokoI!”

6Kena Yesuse Eni maka lulua telu meru esi lene lepate mere rilasi titinai hoko esi tatu eti oalalesi roma tapele. 7Po Yesuse Iluake lokosi eleki Ikerikesi kai Ibeteke lokosi be, “Kele, rila yake!” 8Eleki kena esi bitike ulusi esi selu Musa kai Elia moneka, batuke Yesuse ruaI.

9Kena Yesuse kai Eni maka lulua telu meru esi rulu bei ulate mere, Yesuse Ibeteke lokosi be, “Saisa rebe imi selue ndete ulate imi alenake yamina. Namake kena Au Tamata Eni Nanae, Au kwana suike bei matale pine imi alenake sa.”

10Eleki Eni maka luluaru esi tneuI be, “Le mula pine kuru Torataru esi beteke be namake Elia iluake mina, pine Kamale Elake rebe Alla ItalukeNi kena Iono hlamate ite tamatare Iluake?”

11Eleki Iralakesi be, “Yele, kuru Torataru esi betekele tinai. Elia iluake lomei akmena kena iaknekae pusulu mise. 12Meije Au beteke ete imi be: Nabi Elia iluake peneka, po tamata esi rekwai mo kai esi ono susate etei. Kai Tamata Eni Nanae Isupu susata elake le tamata elakaru esi sukaI more neka.”

13Eleki Eni maka luluaru esi nati be Yesuse Ialenake loko Yohanese maka baptise.

Yesuse Iono kwete mokwai sae rebe ro tiare kbasaeni, imise

17:14-21

(Mrk. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

14Kena Yesuse kai Eni maka lulua teluaru esi leu loko tamata bokala meru, ile sae me iluake loko Yesuse kai itatu lokoI, 15eleki ibeteke be, “Tuhane, laleMu noa auku anare noma. Le makerake mati-mati ayame kenai hoko iktili moneka. Rebai sesi ikoli kena auwe kai kena kwele. 16Au kerini loko Amu maka luluaru peneka leke esi ono imise, po esi ono tekwa mo.”

17Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi hlaleke lokoKu kwale moneka. Imi hlaleke ktili mo kai saisa rebe tinai pise tinai more imi rekwa mo. Au rue kai imire laleku kera titinai, kai Au tahane laleKu loko imi roma petu ila sa! Keri kwetele mere lokoKu lomei!” 18Yesuse Itahola kwetele mere eleki ro tiare siri bei kwetele mere hoko imise sosoli neka.

19Eleki Yesuse Eni maka luluaru esi luake lokoI kai kena ruasi kaiNi, esi tneuI be, “Le mula pine ami sirie tekwa ro tiare more?”

20Eleki Iralakesi be, “Imi hlaleke ktili mo. Au beteke ete imi be, ‘Sire pine ihlaleke ktili, hoko sepo ibeteke loko ulate be heti hoko ulate lekwe eheti. Kai sasaisa neka imi onore yele.’ 21[Po imi supu sirie ro tiae lupe meije batuke tahane tia senete kai kotie loko Alla.”]

Yesuse Ibeteke Eni matale suike kena rebai lua ete Eni maka luluaru

17:22-23

(Mrk. 9:30-32; Luk. 9:43-45)

22Eleki kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi lupuke lomai me otoi Galilea, Ibeteke lokosi be, “Namake pine tamata esa iriluke Au, Tamata Eni Nanae, ete tamata maketa rebe esi suka bunu Aure. 23Esi bunuKu, po ele petu luare Au kwana suike peneka.”

Hoko Eni maka luluaru kaplalesi titinai.

Yesuse Iulake Petruse iseli Tuhane Eni Lumare esi pajake

17:24-27

24Kena Yesuse kai Eni maka luluaru esi luake me kota Kapernaume, tamata maka kotie Tuhane Eni Lumare esi pajake esi luake loko Petruse kai esi tneui be, “Amu kurure Iseli Tuhane Eni Lumare esi pajake pibe mo?”

25Eleki Petruse iralake be, “Yele, Iseli.”

Eleki kena Petruse ileure, ikusu luma, Yesuse Itneui sosoli be, “Simone, anoake eleka, kamala mei nusa meije esi kotie pajake bei sire? Bei esi hena toinu pibe bei tamata maka luake bei hena makete?”

26Petruse iralake be, “Bei tamata maka luake bei hena makete.”

Eleki Yesuse Ibeteke be, “Ele mere hoko hena toini esi seli pajake moneka.” 27Po leke ite ono lalesi kera yake, hoko akeu ndau tlaka leke anahanu, eleki iane inai rebe asupue akmenare aranae kai abara esi biruije, hoko asupu kepene panuhu kena seli luaiki pajake kena Tuhane Eni Lumare. Arana kepene mere eleki rilukele etesi.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index