Search form

Matiuse 20

Alena umpama kena tamata makerika me ndinu anggure

20:1-16

1Yesuse Ialenake umpama makete lekwe be, “Alla Ipletae tamatare molupe alena umpama kena ndinu anggure esi upuije, rebe Au alenake meije: Bebeleti sa, ndinu upuije ikeu nikwa tamata makerike kena isebasi leke esi kerike me eni ndinu anggure. 2Kena isupu tamata makerika peneka, eleki ilepa kaisi loko iselisi petu esare kepe perake matai esa. Eleki iulake esi keu kerike me eni ndinu anggure ne. 3Kasuke olase sikwa beleite ndinu upui mere ikeu suike leneka eleki iselu sie ilaru me pasare esi kerike sasaisa mo. 4Ibeteke lokosi be, ‘Imi keu kerike me auku ndinu anggure namake au seli imi lulu imi makerike.’ 5Eleki esi keu ne.

Kasuke olase butu esa lesini lua hkwatare ikeu nikwa tamata leneka kena esi kerike me eni ndinu anggure, kai kena olasa telu kmaure ikeu nikwa tamata makerike saka minare neka. 6Kena olasa lima kmaure ikeu me pasare leneka kai itetue tamata maketa lekwe esi kerike sasaisa mo. Itneusi be, ‘Le mula pine eti melene meije imi kerike sasaisa more?’ 7Esi ombe, ‘Le tamata kena iono ami kerike sae mo.’ Hoko ndinu upuije ibeteke lokosi be, ‘Ele mere hoko imi keu kerike me auku ndinu anggure.’

8Kena kpeture ndinu upui mere ibeteke loko eni tamata makerikaru esi elake be, ‘Keu koti loko tamata makerikaru leke seli esi kepenaru, menai bei rebe esi luake pamuli sosolike eti roma rebe esi luake akmenare.’ 9Eleki sie rebe esi kerike bei olasa lima kmaure esi luake kai selisi kena kepe perake matai esa papelakesi. 10Hoko sie rebe esi kerike akmena sosolike esi luake, esi ombe tinake esi supu seli boka lesi eleyo mo, esi supu seli kena kepe perake matai esare neka. 11Kena esi rana kepene mere esi muruke ndinu upuije. Esi ombe, 12‘Sie rebe esi kerike pamuli sosolike batuke esi kerike olase ului esa yo aseli esi kepene sakesa kai amia rebe ami kerike eti melene boka lesi kena kabala musute.’ 13Po ndinu upuije iralake ile sae bei sie meru be, ‘Kuebe, lene mimise! Au lemake ale mo. Le luaiki lepate esa peneka be akerike eti melene, seli ale kena kepe perake matai esare pe. 14Arana amu kepene kai akeu. Tinai, laleku kena riluke kepene ete sie rebe esi kerike pamulire sakesa kai au riluke ete ale neka. 15Auku kepene hoko sebeie au pakele lulu laleku. Laleume tiake au le auku lale misete ete tamata meiju yake!’ ”

16Kena Yesuse Ialenake umpama mere pela nere, Ibeteke be, “Tamata rebe esi kerike menai bei kmaure esi supu seli akmena bei maketaru, kai esi supu selire esi elake sakesa kai sie akmenaru neka. Mere lupe tamata rebe kena meije esi ono tamata elake, namake esi ono tamata elake moneka. Eleyo tamata rebe kena meije esi ono tamata elake more, namake esi ono tamata elake.”

Yesuse Ibeteke Eni matale suike kena rebai telu ete Eni maka luluaru

20:17-19

(Mrk. 10:32-34; Luk. 18:31-34)

17Kena Yesuse kai sie rebe esi luluIje esi keu lolete kota Yerusaleme, me lalane Ikoti Eni maka lulua butu esa lesini luaru esi lupuke lomai kai ibeteke lokosi be, 18“Imi lene mimise. Kena meije ite keu lolete Yerusaleme. Ete ndetere tamata esi riluke Au Tamata Eni Nanare ete imama elakaru kai kuru Torataru. Esi teu pakala kena suke Au mata. 19Esi riluke Au ete tamata Yahudi more, leke esi aboroeKu, esi tetaKu rebai boka kena mekute buai kai esi paku Au ahlake ai batai leke Au mata. Po ele petu luare Au kwana suike peneka.”

Yakobuse kai Yohanese lua inasi ikotie yele esa bei Yesuse

20:20-28

(Mrk. 10:35-45)

20Eleki Sebedeuse eni bina iluake kai eni nanae Yakobuse kai Yohanese luasi loko Yesuse eleki itatu kai iholmateI kai kotie yele esa bei Yesuse.

21Yesuse Itneui be, “Matabinane, akotie saisa bei Aure?”

Eleki matabinane mere ibeteke be, “Ntuane. Tatike kena Apletae tamatare, Atolae kuanae luaru esi rue kena Amu makwanale kai mapale leke luasi pleta sakesa kaiMu.”

22Eleki Yesuse Ibeteke be, “Imi nati saisa rebe imi kotiele mo. Imi suka supu susate sakesa kai Au kai mata sakesa kai Au, o?”

Esi ralakeNi be, “Yele, ami suka supu susate saka Asupure.”

23Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi supu susate sakesa kai Au kai mata sakesa kai Au piseo. Po sire rebe irue me Auku makwanale kai mapale kena pleta sakesa kai Aure, Auku kbasa kena teu mo. Amaku pine Iteu sire rebe ipleta sakesa kai Aure.”

24Kena Yesuse Eni maka lulua butu esa maketaru esi lene luasi kotie mere bei Yesuse hoko esi nasuke luasi. 25Hoko Yesuse Ilupuke pususi eleki Ibeteke lokosi be, “Tamata Yahudi more esi umauke tamata, kai tamata elakaru esi paksa tamata makete leke lulusi lekwe. 26Imi ono saka esi onore yake! Po bei imire, sire pine isuka ono tamata elake hoko ilayani tamata mina. 27Kai sire pine isuka ono tamata elake titinai hoko suke iono tamata makerike ete pusue tamata. 28Le Au, Tamata Eni Nanae lekwe, luake lomei kena layani tamata, po kena tamata esi layani Au mo. Kai Au suka kena Au mata leke seli pusue tamata esi dosaru.”

Yesuse Iono tamata matapolale sie luaya esi supu selu

20:29-34

(Mrk. 10:46-52; Luk. 18:35-43)

29Eleki Yesuse kai Eni maka luluaru esi keue kota Yeriho, tamata bokala esi uru lomei lokoI. 30Tamata mata polala lua esi rue me lalane leini. Kena esi lene be Yesuse Ilia hoko luasi kloloe be, “Tuhane, kamale Dauta eni anubu, laleMu noa ami noma!”

31Po tamata bokala ete mere esi lake luasi be, “Luami kloloe lokoI ele mere yake.” Po luasi kloloe ktili lesi be, “Tuhane, kamale Dauta eni anubu, laleMu noa ami noma!”

32Yesuse Ikele kai Ikoti luasi eleki Itneusi be, “Luami suka Au ono saisa ete luaime?”

33Luasi ralake be, “Tuhane, ami kotie Aono ami selu noma.”

34Yesuse laleIje noa luasi hoko Ikerike lua mataisu. Kena mere neka luasi selu sosoli, eleki luasi keu luluI ne.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index