Search form

Matiuse 28

Yesuse Ikwana suike bei matale

28:1-10

(Mrk. 16:1-10; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10)

1Kena tamata Yahudi esi petu pleije+ elia peneka kai mere miku bebeleti. Maria Makdalena kai Maria makete lekwe esi keu selu liane benai rebe esi hnouke Yesuse kenare. 2Kena mere isu elake eono sosoli: mere le Tuhane Eni malekate irulu bei ndete surga eleki ilololike batu elake rebe me liane benaije esi nanaije. Eleki malekate mere irue kena batu mere. 3Malekate mere oalaleije ekliti saka silane kai eni pakiane puti titinai. 4Solalua rebe esi raka liane benaije esi rilasi eti rarelesi kai klolikesi, hoko esi rekwa sasaisa moneka lupe tamata matale.

5Malekate mere ibeteke loko bina meru be, “Rilami yake! Au rekwa be imi nikwa loko Yesuse rebe pakuI kena ai bataije. 6Iete meije moneka le Ikwana suike bei matale peneka, lulu Ibeteke. Mai imi selu otoi rebe tolaeNi kenare. 7Imi keu sosoli beteke ete Eni maka luluaru be, Ikwana suike bei tamata matalaru peneka. Ikeu eike lolete Galilea, leke imi seluI ete ndetere. Au beteke ete imi meije tinai.”

8Hoko rilasi po lalesi ndina kuate hoko esi bala nununu bei liane benai mere sosoli leke esi beteke ete Yesuse Eni maka luluaru.

9Eleki Kena luasi bala sa Yesuse IaselukeNi ete luasi kai Ibeteke be, “Hlamate kenami.” Eleki luasi tehaikeNi kai luasi kerike Eni lelale kai esi tatu lokoI. 10Eleki Yesuse Ibeteke loko luasi be, “Rila yake! Keu kai beteke ete kwaliKusi kai betaKusi leke esi keu lolete otoi Galilea, ete ndetere esi selu Au.

Yahudiaru esi elakaru esi seli kepene ete solalua rebe esi raka liane kai onosi lemake

28:11-15

11Kena bina meru esi leure esi me lalane tlai sa, sie ila bei solalua rebe esi raka liane benaije esi leu me kota kai esi beteke yelu rebe uono kena liane benaije ete imama elakaru. 12Eleki imama elakaru esi lepa lupu kai Yahudiaru esi tamata elakaru eleki esi riluke kepena bokala ete solalua rebe esi rakare. 13Kai esi beteke lokosi be, “Suke imi beteke be Yesuse Eni maka luluaru esi luake kena kpetu eleki esi ndeaeNi kena imi ntulure. 14Kai sepo gubernure Pilatuse ilene mere hoko mula mo le namake ami umaukeni leke imi supu susate sasaisa yake.”

15Eleki solalua rebe esi raka liane benai mere esi rana kepene mere beisi, eleki esi ono lulu saisa rebe esi betekele eteise. Hoko lepate mere tamata Yahudia bokala esi alenakele eti meije neka.

Yesuse IaselukeNi ete Eni maka luluaru

28:16-20

(Mrk. 16:14-18; Luk. 24:36-49; Yoh. 20:19-23; Ula. 1:6-8)

16Eleki Yesuse Eni maka lulua butu esa lesini esaru esi keu lolete ulate me otoi Galilea rebe akmenare Iulakesi loko pende. 17Kena esi selu Yesuse, esi tatu lokoI po leini esi noake be mere Yesuse tinai pibe mo. 18Eleki Yesuse Itehaikesi kai Ibeteke be, “Au supu kbasa kena pleta ndete surgare kai mei nusa peneka. 19Hoko imi keu loko tamata me pusue nusa, onosi hlaleke lokoKu kai luluKu. Kai imi baptiseise, imi lepae Alla Amate, Alla Eni Nanae kai Ro Misete. 20Kai atetukesi leke esi lulu pusue rebe Au atetekelu ete imi pende. Kai imi lene: Au me kai imi eti pela.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index