Search form

Matiuse 3

Yohanese ibaptise tamata bokala leke esi supu tanda hleke bei ono dosa

3:1-12

(Mrk. 1:1-8, Luk. 3:1-18; Yoh. 1:19-28)

1-3Kena akmenare nabi Yesaya ileki me eni bukure elere:

Tamata sae me ibeteke loko tamata bokala ndete otoi nsekile be,

“Imi aknekae lalemi ete Alla,

imi aknekae lalemi leke hlaleke loko Alla.”+

Eleki takwali lakwai esa ile sae eni nane Yohanese maka baptise ime peneka. Ile mere pine nabi Yesaya ilekire. Hoko ikeu lolete otoi nsekile ndete Yudea kai ibeteke be,

“Imi aknekae lalemi ete Alla,

imi aknekae lalemi leke hlaleke loko Alla.

Hoko imi naku kai hleke bei ono dosa noma

le takwali mo Alla Ipletae ite tamatare reneka!”

4Eni lapune bitaele bei unta bului, eni maka bali akware bei binatane usai kai eni manane kwaue kai maka kinu tuae kwelini. 5Eleki tamata bokala bei kota Yerusaleme kai bei pusue hehena me otoi Yudea kai bei otoi me kwele Yordane keholi esi luake loko Yohanese. 6Eleki esi naku esi neunaru ete Yohanese leke Alla Ilenelu eleki Yohanese ibaptisesi me kwele Yordane kena tanda esi hleke bei ono dosa.

7Tamata Parisi kai Sadukia bokala esi luake loko Yohanese leke ibaptisesi. Po kena iselu esi luake, ibeteke lokosi be, “Imire tamata nloena lupe nanate! Imi noake be imi supu hlamate bei hukumane rebe namake pine Alla Ionore yake! 8Aseluke kena imi atate pela petu be imi naku kai hleke bei ono dosa peneka. 9Imi noake be imi supu hukumane moneka le imi rulu bei Abrahame o? Mo. Lene! Au beteke ete imi be Alla Iono anubua ete Abrahame bei batua meiju yele. 10Hoko takwali mo Alla Ihukume imi rebe naku kai hleke bei ono dosa more kai rebe ono misete more saka tamata ibitike soa kena lasa ai rebe ebua more. 11Tatike pine ile sae me Ibusa hoko Eni kbasare lesi beiku. Au baptise imi kena kwele kena tanda imi hleke bei ono dosa, po Ile mere Eni kbasare ela lesi beiku hoko au supu rue sakesa kaiNi mo. Iono Ro Misete Ikbasae imi kena tanda hleke bei ono dosa kai imi rebe hleke bei ono dosa more ihukume imi kena auwe. Eni kbasare lesi bei au hoko au rue sakesa kaiNi mo. 12Eleki namake pine Iteu pakala ete tamata, hoko Itebi tamata misetaru bei neunaru, molupe maka andinure ipake maksirue kena itebi gandume bei esi kwesaije. Tamata misetaru Iranasi leke rue kaiNi yo neunaru ipoiesi kena auwe klitini rebe emata monde.”

Yohanese Ibaptise Yesuse, Alla Eni Nanare

3:13-17

(Mrk. 1:9-11; Luk. 3:21-22; Yoh. 1:32-34)

13Takwali mo eleki Yesuse Iluake bei me otoi Galilea lope kwele Yordane loko Yohanese leke Yohanese ibaptiseNi. 14Po Yohanese ilakeNi be, “Suke Abaptise au, yo mo meije Aluake lokoku kena au baptiseMu.”

15Eleki Yesuse Iombe, “Sebeie abaptise Au kena meije leke ite ono lulu pusue Alla Eni sukare.” Eleki Yohanese ibaptise Yesuse ne.

16Kena Yesuse Isupu baptise pela peneka Isiri bei kwelere, Iselu lanite baeke kai Alla Eni Rore Irulu lokoI seluI saka manu abune. 17Eleki Alla Ilepa bei ndete surga be, “Mere Auku Anae, Au okiNi. Iono laleKu ndina titinai.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index