Search form

Matiuse 4

Alla Isuka ro tiaru esi elake eteheke Yesuse

1:1-11

(Mrk. 1:12-13, Luk. 4:1-13)

1Eleki Alla Eni Rore Iono Yesuse Ikeu me tapele otoi nsekile leke ro tiaru esi elake tehekeNi leke Yesuse Ilene lokoe. 2Yesuse Itahane tia senete petua butu ata. Eleki kena petua butu ata mere elia peneka, Yesuse tiaI sene titinai. 3Eleki ro tiaru esi elake eluake loko Yesuse kai ebeteke be, “Sepo Ale Alla Eni Nanae titinai, hoko Aulake batua meiju uono lelie roti.”

4Po Yesuse Iralake be, “Me Alla Eni lepata rebe lekire, lepate matai me ebeteke be tamata ihidupe batuke bei roti mo, po bei pusue Alla Eni lepataru lekwe.”

5Eleki ekeri Yesuse lolete kota Yerusaleme, kota misete eleki etolae Yesuse ndete Tuhane Eni Lumare esi bulene. 6Eleki ebeteke loko Yesuse be, “Sepo Ale Alla Eni Nanae titinai hoko Abua lope, le me Alla Eni lepeta rebe lekire, lepate matai me ebeteke be:

‘Alla Iulake Eni malekataru rakamu,

hoko esi saploeke Ale

leke Amu lelale kena batu yake.’ ”+

7Yesuse Iombe, “Po me Alla Eni lepata rebe lekire, lepate matai me ebeteke lekwe be, ‘Ateheke amu Alla yake.’ ”

8Eleki ekeri Yesuse kena ulate nanuke titinai kai easeluke pusue nusa meije kai esi taneia bokalaru ete Yesuse. 9Ebeteke loko Yesuse be, “Pusue meije au rilukele ete Ale, sepo Atatu lokoku.”

10Yesuse Iombe, “Ro tiaru esi elake. Akeu! Me Alla Eni lepata rebe lekire, lepate matai me ebeteke be: Tatu loko Tuhane, Amu Alla, kai batuke layaniNi.”

11Eleki ro tiaru esi elake ekeu bei Yesuse ne. Eleki malekataru esi luake kai esi layani Yesuse.

Yesuse Ilepae Sou Misete memenai me otoi Galilea

4:12-17

(Mrk. 1:14-15, Luk. 4:14-15)

12Kena Yesuse Ilene be Yohanese isupu kerike peneka eleki Ileu lora otoi Galilea. 13Ikeu bei hena Nasarete eleki Irue me kota Kapernaume, me tlaka Galilea leini me otoi Sebulone kai otoi Naftali, 14leke Alla Eni lepate rebe akmena nabi Yesaya ilekire eono. Alla Eni lepate mere elere:

15“Imi tamata rebe rue me tamata Sebulone kai tamata Naftali

esi tapele, lalane lorau tlaka,

otoi tehaike tlaka Galilea kai rebe me kwele Yordane tebai,

tapele rebe imi tamata Yahudi more imi ruekele.+

16imi rebe rue kena otoi melene kai imi hlaleke loko Alla mosa.

Imi selu hitate elake titinai

kai hitate elake mere hita leke imi supu hlamate bei Alla.”

17Yesuse Ilepae Sou Misete bei Alla menai bei mere be, “Imi naku kai hleke bei ono dosa noma le takwali moneka Alla Ipletae nusa meije neka.”

Yesuse Ikoti sie ataya leke esi ono Eni maka lulu

4:18-22

(Mrk. 1:16-20, Luk. 5:1-11)

18Kena petu sae me Yesuse Ilia me tlaka Galilea leini, Iselu sie luaya kwalitoi, Simone (Yesuse Ikotine Petruse) kai Andrease luasi poie uete le luaise tamata maka nikwa iane. 19Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Mai, luami luluKu. Luami nikwa iane takwali peneka, hoko petu meije Au ono luami kena nikwa tamata, leke esi hlaleke lokoKu.” 20Luasi keu bei esi uete mere sosoli eleki luasi lulu Yesuse.

21Kena Yesuse Ikeu siba lopai toto, Iselu Yakobuse kai Yohanese, luaise kwalitoi kai amaisi Sebedeuse, esi ono mise esi uete mpe soa buini laleije. Eleki Yesuse Ikoti luasi leneka. 22Luasi sebeie esi soa buine kai amaisi eleki luasi lulu Yesuse.

Yesuse Iatetuke kai Iono tamata bokala esi mise bei makerake

4:23-25

(Luk. 6:17-19)

23Yesuse Ikeu papelake hena me otoi Galilea kai Iatetuke me Yahudiaru esi luma ibadaru. Ibeteke Sou Misete be tatike pine Alla Ipletae tamata. Kai Iono tamata makerake kai tamata rebe nanakwalaisu ktili more esi mise. 24Me otoi Siriare esi lene tamata esi alenake Yesuse Iono tamata makerake esi misere hoko tamata bokala esi luake lokoI. Kai esi keri tamata makerake sasaisa neka kai tamata makerake rebe kerakesi ktili titinai. Tamata rebe ro tiare kbasaesi, rebe kerake mati-mati ayame kai tamata sisate. Yesuse Iono pususi mise 25Ele mere hoko tamata bokala esi lulu Yesuse. Leini esi luake bei otoi Galilea, leini esi bei otoi Dekapolise (Kota Butu esa), bei kota Yerusaleme, bei otoi Yudea kai leini esi bei hena rebe ume kwele Yordane tebaije.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index