Search form

Matiuse 7

Yesuse Iahnau kena teu pakala ete tamata makete yake

7:1-6

(Luk. 6:37-38, 41-42)

1Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi leuke sala ete tamata makete yake, leke imi lekwe Alla Ileuke sala ete imi yake. 2Le namake Alla Ileuke sala ete imire, sakesa kai imi Ileuke sala ete tamata makete neka. Kai saisa rebe imi onoe kena leuke sala ete tamata makete, Alla Ionoe ete imi leneka. 3Le mula pine tamata makete eni nsalale tone imi rekwae, yo imi ruami nsalale elake imi puli kai more? 4Imi blake elia, sepo imi beteke loko tamata makete be, ‘Au lepa ete ale leke aono sala yake.’ Eleyo ale ruamu amu nsalale elake me? 5Tamata ono misete lelemake, ahleke bei ono nsalale elake mere mina, pine asupu rekwa mise kena alepa ete tamata mere leke ihleke bei ono nsalale tone mere.”

6Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi lepae Sou Misete bei Alla ete tamata rebe esi suka more yake, le namake esi nasuke suike imi lele. Kai esi lepae tiae kena Sou Misete mere.”

Tuhane Alla Ilene loko Ite kotie lokoIje

7:7-12

(Luk. 11:9-13)

7Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi kotie hoko imi supu riluke, imi nikwa hoko imi supu, imi lakae metu hoko meture baekele ete imi. 8Le sire pine ikotie hoko isupu riluke, sire pine inikwa hoko isupu, sire pine ilakae metu hoko meture baekele etei. 9Bei imia meru sae eni nanare ikotie roti beini iriluke batu mo. 10Pise eni nanare ikotie iane eleki iriluke niakwe mo. 11Masike imi neu po imi rekwa riluke misete ete imi nanaru. Hoko Amami ndete surgare lekwe Iriluke lesi ete tamata rebe kotie beiNe leneka.

12Sepo imi suka tamata makete esi ono misete ete imi hoko suke imi ono misete etesi mina. Musa kai nabiaru esi hnaunaru esi uweije kena peraturana meru.”

Yesuse Iahnau be susa titinai kena tamata esi lulu Alla

7:13-14

(Luk. 13:24)

13Eleki Yesuse Ibeteke umpama be, “Kena imi hidupe lia metu hketene kena kusu lalane tone leke supu rue sakesa kai Alla eti pela. Po lia metu elake kena kusu lalane elake yake le lalane mere keu loko otoi susa titinai eti pela. Keta beie le tamata bokala esi keu lalane mere. 14Po lia metu hketene kena kusu lalane tone leke supu rue sakesa kai Alla eti pela. Kai lalane mere tamata boka esi keue mo.”

Yesuse Ibeteke be keta bei nabia tinai more

7:15-23

(Luk. 6:43-44)

15Eleki Yesuse Ibeteke lokosi be, “Imi keta bei nabia tinai more. Esi luake loko imire esi ono saka domba, eleyo esi sakesa kai serigala ktolone neka. 16Po imi supu rekwasi bei saisa rebe esi onore, saka ai aini supu rekwae bei esi buaije. Imi bere ara buai bei ai luli mo kai anggure buai bei tapuane nluline mo. 17Hoko ai misete esi buaije lekwe mise eleyo ai rebe tiae esi buaije lekwe tiae. 18Ai misete esi buaije tiae mo, pise ai rebe tiae esi buaije misete mo. 19Hoko ai rebe esi buaije tiare esi lasae kai esi tutue kena auwe. 20Sakesa kai tamata meru neka, imi rekwasi bei saisa rebe esi onore. 21Tamata bokala esi koti lokoKu be, ‘Tuhane, Tuhane.’ Po rebe supu rue mise kai Aure boka mo. Batuke sie rebe esi ono lulu AmaKu ndete surgare Eni pletare pine esi supu rue mise kai Alla kena Ipletae tamatare. 22Namake kena nusare kohore tamata bokala esi beteke lokoKu be, ‘Tuhane, Tuhane, ami lepae Alla Eni pletare kena Amu nane peneka, ami sui ro tiare kai ono tanda herana bokala kena Amu nane peneka.’ 23Po Au beteke ntoli etesi be, ‘Imia meru Au rena imi mo. Keu bei meije! Imia meru pusumi tamata maka ono neune.’ ”

Tamata rebe lulu Yesuse Eni lepataru kai rebe lulu Yesuse Eni lepataru mo

7:24-27

(Luk. 6:47-49)

24Eleki Yesuse Ibeteke lokosi kena umpama be, “Sire pine ilene Auku lepata meiju eleki iono lulue, hoko isakesa kai tamata maka rekwa rebe ieleke eni lumare kena batu babai kurule. 25Kena ulane talei, kwele belene kai sanute elake ekena luma mere po ekoli mo le elekele kena batu babai kurule pe.

26Kai sire pine ilene Auku lepata meiju eleki iono lulu mo, hoko isakesa kai tamata boroke rebe ieleke eni lumare kena ume babai. 27Kena ulane talei, kwele belene kai sanute elake ekena luma mere hoko ekoli kai atiae.”

Yesuse Eni kbasare tebikele bei kuru Torataru

7:28-29

28Eleki kena Yesuse Iatetuke pelare tamata bokala meru esi herane Yesuse Eni lepataru. 29Le Iatetuke, Eni kbasare tebike titinai bei esi kuru Torataru.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index