Search form

Matiuse 8

Yesuse Iono tamata makerake rebe usai kai tinaiju puluele imise

8:1-4

(Mrk. 1:40-45; Luk. 5:12-16)

1Kena Yesuse Irulu bei ndete ulate, tamata bokala esi keu luluI. 2Tamata makerake sae me rebe usai kai tinaiju puluele iluake loko Yesuse, itatu lope tapele eleki ikotie be, “Yesuse, Amu kbasare ono au mise noma!”

3Eleki Yesuse Ikerikeni kai Ibeteke be, “Au suka hoko Au ono amise!” Eleki tamata mere imise sosoli bei eni makerake kena mere neka. 4Eleki Yesuse Ibeteke lokoi be, “Alene mimise, alenake Au ono meije ete tamata makete yake, po akeu aselukemu ete imame kai ariluke binatane kena palae ete Alla lulu Musa eni hnaunaru, leke tamata esi rekwa be amise peneka.”

Yesuse Iono solalu elake me kota Kapernaume eni tamata makerike imise

8:5-13

(Luk. 7:1-10)

5Eleki kena Yesuse Ikusu kota Kapernaume, solalu Romawi utune esi elake sae iluake loko Yesuse kai ikotie beiNi be, 6“Ntuane, auku tamata makerike intulu me luma le kerakeni, ikeu tekwa moneka.”

7Eleki Yesuse Iombe, “Namake Au keu ono imise.”

8Po solalu elake mere iombe, “Ntuane, Akeu moneka le tamata molupe aure Akusu kena auku lumare saisa mo. Hoko Alepa ete meije neka leke auku tamata makerike imise. 9Le au ruaku lekwe suke lene loko auku elake ipletare. Kai solalua rebe esi mpe lebu bei aure suke esi lene loko au pletare neka. Sepo au ulake solalu sae be, ‘Akeu,’ hoko ikeu. Sepo au beteke loko sae makete lekwe be, ‘Alomei,’ hoko ilomei. Kai sepo au ulake auku tamata makerike be, ‘Kerike meije,’ hoko ikerikele.”

10Kena Yesuse Ilene solalu Romawi utune esi elake mere eni lepataru hoko Iherane titinai. Eleki Ibeteke loko tamata rebe esi keu luluIje be, “Ile meije yele! Bei pusue imi tamata Israelaru, Au tetue sae rebe ihlaleke loko Alla ktili saka ile meije mosa. 11Au beteke ete imi be namake kena Alla Iteu pakala ete imire, tamata bokala esi luake bei me sapleuke lemataije sa kai bei me sapleuke lemataije suni kai esi rue sakesa kai iteki ntuana mena Abrahame, Isake kai Yakupe. 12Masike bei akmenare Alla Iono tamata Yahudi esi rue mise kaiNi po esi lene lokoI mo hoko kena petu mere esi supu poie lau beiNi. Ete mere esi rani kai esi supu susate elake rame eti pela.” 13Eleki Yesuse Ibeteke loko solalu Romawi utune esi elake mere be, “Aleu no! Le rebe ahlalekele namake eono.”

Hoko kena olase mere neka tamata makerike mere imise sosoli.

Yesuse Iono tamata makeraka bokala esi mise

8:14-17

(Mrk. 1:29-34; Luk. 4:38-41)

14Eleki Yesuse Ikeu me Petruse eni luma. Kena Iluake, Iselu Petruse inai tamoli intulu le kerakeni, imusu. 15Yesuse Ikerike matabinane mere balaije eleki sirike eni musute. Eleki ibetu kai ilayani Yesuse.

16Kena kmaure, esi liku tamata rebe ro tiaru ukbasaise loko Yesuse. Eleki Isui ro tiae meru batuke kena Eni lepate matai esa, kai Iono tamata makerakaru esi mise. 17Yelu meru uono ele mere leke lulu lepate rebe akmena nabi Yesaya ilekire be,

“Ile mere Alla rebe Iono iteki susate mise kai Iono iteki makerake mise.”+

Lulu Yesuse susa titinai

8:18-22

(Luk. 9:57-62)

18Kena petu sae me Yesuse Iselu tamata bokala esi me keholiNi hoko Iulake Eni maka luluaru leke esi sa soa buini lopai tlaka tebai. 19Kena esi keu mosare, kuru Torate sae iluake lokoI kai ibeteke be, “Ntuane Kuru, au suka keu lulu Ale loko etika-etika neka!”

20Eleki Yesuse Iombe, “Binatane serigalare esi benai me, manure esi alai me, po Au, Tamata Eni Nanae Eni otoi kena Intulure sae mo. Alulu Aure yele po ale lekwe asupu otoi kena rue mo.”

21Eleki Eni maka lulu sae me ikotie bei Yesuse be, “Tuhane, au kotie beiMu leke au leu raka amaku eti au hnoukeni pine au lulu Ale sa.”

22Po Yesuse Ibeteke lokoi be, “Alulu Au neka, sebeie tamata rebe esi hlaleke loko Alla more esi hnouke esi tamata matale.”

Sanute kai meite ulene loko Yesuse

8:23-27

(Mrk. 4:35-41; Luk. 8:22-25)

23Eleki Yesuse Isa kena soa buini eleki Eni maka luluaru esi sa lokoI. 24Esi roma tlaka tlai, sanute elake eluake hoko kohua elaka upapa soa buine hoko mahake esi molo. Po kena mere Yesuse Intulu. 25Hoko Eni maka luluaru esi keu betukeNi be, “Tuhane betu. Tapa leke ite molo yake!”

26Ibetu, Iombe, “Imi rilami le mula! Imi hlaleke loko Au ktili mo!” Yesuse Ikele, Ibeteke be, “Sanute, tlaka ndene.” Eleki kohu elake kai sanute ndene sosoli.

27Kena Eni maka luluaru esi selu meru esi herane. Esi beteke loko lomai be, “Ntuane mere sire! Selu, sanute kai tlakare lekwe ulene lokoI.”

Yesuse Isirie ro tiare bei sie luaya

8:28-34

(Mrk. 5:1-20; Luk. 8:26-39)

28Kena Yesuse Iluake mpai tlaka tebai, me otoi tehaike kota Gadara. Ete mere ro tiare ekbasae sie luaya me hoko luasi rue me liana benai rebe hnouke tamata matale kenare. Ro tiaru uono luasi ktolo titinai. Pusue tamata ete meru rilasi le luasi hoko esi keue otoi mere mo. Kena mere luasi siri bei liane benaije eleki luasi luake loko Yesuse. 29Ro tiaru uono luasi kloloe loko Yesuse be, “Alla Eni Nanae. Aono saisa kena ami nere? Masike petu kena Ahukume ami mosa po meije Aluake lomei kena Ahukume ami neko?”

30Ete mere apala otota bokala unikwa manane tehaikesi. 31Eleki ro tiaru ukotie bei Yesuse be, “Sepo Asirie ami bei luasi hoko ulake ami kusu kena apala meru.”

32Yesuse Iombe, “Imi keu!” Eleki ro tiae meru kbasae luasi moneka eleki ukbasae apalaru. Eleki uono apalaru naya pusulu lope, ukusu kena tlakare eleki umata.

33Eleki tamata maka raka apalaru esi naya lolete kota eleki esi alenake pusue rebe uono meru, kai Yesuse Isirie ro tiare bei sie luaya meru lekwe. 34Hoko tamata bokala esi luake loko Yesuse. Esi beteke lokoI be, “Akeu bei otoi meije.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index