Search form

Tatike pine Uonore 11

Alla Eni maka saksia sie luaya

11:1-14

1Mere pela eleki au supu riluke ai buai esa saka maka suere, eleki lepate loko au be, “Akeu, sue Tuhane Eni Lumare kai otoi maka pala tanei rebe rilukele ete Allare. Kai aneheke tamata rebe esi ibada me Tuhane Eni Lumare esi laleije. 2Po Tuhane Eni Lumare esi ueije keholi sue yake le mere ete tamata bei nusa maketa rebe esi hlaleke lokoI more peneka. Kai tatike pine esi kbasae kota misete titinai le Alla Irue kenae mere musuna telu bulana ne (bulana 42).”

3Kai Au ulake Auku maka sasike sie luaya leke esi beteke Auku lepate musuna telu bulana ne (petua 1.260). Kai esi alike pakiane rebe etiluke be esi susa le tamata esi doaru. 4Maka sasika lua meru, saka ai saitune batai lua kai maka tola lampu buai lua rebe ume Tuhane rebe Ikbasae nusa meije oaIje. 5Sepo tamata esi tehe kena ono sasaisa tiae etesi hoko aure siri bei biruisu kai ekotu pusue esi musuru. Hoko sie rebe ono tiae eteise esi supu bunure ele mere. 6Esi kbasa kena obi lanite leke kena esi beteke Alla Eni lepataru ulane tetu yake. Kai esi kbasae pusue kwelearu kena esi ono ulelie lalakwe, kai esi ono susate bokala ete nusa meije lulu esi sukare.

7Kai kena esi lepae Alla Eni lepataru pela, binatane rebe siri bei matale esi benaije elisa kaisi. Elesi kai ebunusi. 8Kai lua nanakwalaisu balila me kota elake rebe paku esi Tuhane ahlake ai bataije kenare esi mahpaite. Kota mere saka Sodome pise Mesire neka le tamata me kota mere esi neu kuate. 9Tamata bei pusue nusa+ meije esi selusi petua telu kai kwatai kai sae isuka kena hnouke luasi kena liane benai mo. 10Tamata nusa meije esi lalesi ndina le maka sasika lua meru esi matare. Esi ono pesta kai esi riluke tanei ete lomai le nabia lua meru esi ono susate bokala ete tamata mei nusare peneka.

11Eleki petua telu kai kwataije elia eleki Alla Iono luasi kwana suike eleki luasi kele hoko pusue tamata rebe esi selu luaise rilasi titinai. 12Eleki nabia lua meru esi lene koti loko luasi kena na elake bei ndete surga be, “Mai, sa lomei!” Eleki luasi sa lolete surga, moputire kopa luasi kai luasi musuaru esi kele selu luasi.

13Eleki kena mere neka isu ela titinai hoko kota mere robie esi elake lara butu esake (1/10) kota mere hoko tamata usata itu (7.000) esi mata le isu mere. Kai tamata maketaru rilasi titinaije neka eleki esi isike Alla rebe Indete surgare. 14Susate nomore luare lia peneka. Selu susate nomore telure luake reneka.

Trompete nomore iture

11:15-19

15Eleki malekate nomore iture ihbue eni trompete, eleki ami lene malekata ndete surgare esi kloloe be,

“Kena meije, iteki Tuhane kai Ile rebe Tuhane IulakeNi

kena hlamate tamatare Ikbasae nusare.

Namake Ikbasa eti pela!”

16Kai elaka sie butu lua lesini ata rebe esi rue kena esi otoi me Alla oaIje, esi tatu kai holmate Alla. 17Esi beteke be,

“Tuhane, Alla rebe Amu kbasa elake,

rebe bei akmena Ame peneka kai meije Ame lekwe;

ami kotie trima kasi eteMu

le Apake Amu kbasa elake peneka.

Kai Apleta menai lupe kamale peneka,

18kai pusue tamata rebe esi hlaleke loko Ale more

esi nasukeMu,

po petu kena Anasure meije peneka

kai petu kena teu pakala

ete tamata matale meije peneka.

Kai petu kena pusue Amu tamata makerika

tone pise elake pususi

supu misete bei Ale lulu saisa rebe esi onore.

Sie meru nabiaru, kai tamata makete

rebe esi dosa sae mo

rebe esi hlaleke loko Alere.

Kai petu kena Aatia sie

rebe esi atia tamata mei nusare.”

19Eleki Tuhane Eni Luma ndete surgare ebaeke

hoko selu peti rebe hnouke Alla Eni hukume kenae,

rebe me Tuhane Eni Luma mere.

Eleki silane baeke kerike kena lomai

kai kla ela titinai

kai isu elake

kai ulane ese etetu ela titinai.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index