Search form

Tatike pine Uonore 12

Bina kai naga

12:1-6

1Eleki au selu tanda elake ndete lanite. Selu tebikele titinai. Bina sae me ialike lapune rebe ekliti saka lemataije kai ikele kena bulane, kai kmalea buai butu esa lesini lua uhita keholi liute me uluije. 2Ikeu blublulu kai petu kena iruere reneka hoko ibiue le iblake kera titinai.

3Eleki au selu tanda makete ndete lanite. Selu tebikele titinaije neka. Naga lalakwe ela titinai esi ului itu kai esi sepai butu esa. Liute, papela esi uluiju. 4Kai esi aluije eneha lara teluke (1/3) kmalea ndete lanite, epoiele lope nusare. Naga mere ekele me bina rebe iono kena iruele kwetele mere oaije leke elelu kwetele. 5Eleki bina mere iruele kwete mokwai rebe tatike pine ipletae pusue tamata mei nusa meije kena toane bua pesire+. Po malekate ihnaku kwetele mere bei binare eleki ikerini loko Alla me Alla Eni otoi maka rue kena pletare. 6Eleki bina mere inaya lolete otoi nsekile loko otoi rebe Alla Iaknekaele eteije leke pialaeni ete mere musuna telu bulana ne (petua 1.260).

Nagare kala

12:7-9

7Eleki lisa elake ndete lanite. Malekataru esi elake Mikaele kai eni malekataru esi lisa kai naga mere. Kai naga elake mere supu tapa bei esi malekataru. 8Po Mikaele ilesi naga mere. Eleki Alla Isuka naga mere kai eni malekataru esi rue ndete lanite moneka. 9Naga elake mere kai eni malekataru esi supu poie bei lanite lope nusare. Naga mere niakwe ntuane rebe esi nane ro tiare esi elake pise litare esi elake rebe elemake tamata mei pusue nusare.+

Lagu lesi

12:10-12

10Kena nagare kai esi malekataru supu poie lope nusare, au lene na elake bei ndete surga be,

“Meije petu kena Alla Ihlamate tamata

rebe hlaleke lokoIje.

Kai meije Alla Itiluke Eni kbasare

leke Ikbasae tamata saka kamale.

Kai meije lekwe Kamale rebe Alla ItalukeNi

kena Ihlamate tamatare ItilukeNi kbasare,

le naga rebe pita kpetu itutuke tamata rame

rebe esi hlaleke loko Tuhane me Alla oaIje,

esupu poie bei ndete surga lope nusare peneka.

11Iteki tamata rebe esi hlaleke loko Tuhane

esi lesi ro tiaru esi elake peneka

le Domba Anaije Imata

kai Eni lalakwe ponikele kena iteki dosaru.

Kai le rilasi le matale mo

po esi ktili lesi kena lepae Alla Eni lepataru

kena Yesuse.

12Ele mere hoko pusue rebe rue ndete surgare

suke lalemi ndina.

Po yelu mei nusare supu susate

le ro tiaru esi elake erulu lokomi peneka

kena lale nasute titinai

le irekwa be petu

kena eono neune lau mo pusure reneka.”

Nagare sui binare

12:13-18

13Kai kena naga mere erekwa be esupu poie mei nusare peneka, esui bina rebe iruele kwete mokwaije. 14Po bina mere isupu riluke balakibiti saka manu lusi elake esi balakibite leke iribu loko otoi sae me otoi nsekile. Bina mere isupu raka ete mere musuna telu bulana ne leke lau bei naga mere. 15Eleki naga mere eblutue kwele boka titinai loko bina mere leke kwele emanui. 16Po nusare tapa bina mere, hoko enana eleki ehmoso kwele rebe nagare eblutuele bei esi biruije. 17Eleki naga mere enasuke bina mere, eleki ekeu lisa kai bina mere eni anubua maketaru. Mere sie rebe esi lulu Alla Eni pletaru kai rebe esi alenake yelu rebe Yesuse Ionoule. 18Eleki naga mere ekele ndau laiului.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index