Search form

Tatike pine Uonore 14

Domba Anai kai tamata rebe Ihlamateise

14:1-5

1Mere pela eleki au selu Domba Anaije Ikele ndete Ulate Sione sakesa kai tamata sie usata utune esa butu ata lesini ata (144.000). Kai Domba Anaije Eni nane kai AmaI Eni nane lekie kena oalaleisu. 2Eleki au lene lepate bei ndete surga esi tulei saka kwele elake etetue lapate kai lupe kla elake titinai. Au lene naise saka tamata esi klemake alate musike boka titinai rebe pake snare rebe esi nane kecapire esi tuleije. 3Eleki sie usata utune esa butu ata lesini ata (144.000) meru esi menani lagu beluke sae me Alla oaI, kai tanei kwanala ataru kai elaka rebe esi keholi Alla Eni otoi maka rue kena pleta mere oaisu. Lagu mere tamata maketa esi rekwa mo batuke sie usata utune esa butu ata lesini ata meru neka. Sie meru bei nusa meije rebe Yesuse Irubusi bei esi dosaru. 4Sie meru tamata rebe esi hlaleke titinai leke esi tatu loko tuhane tinai more yake. Mere saka tamata rebe sablia kai bina mo. Esi lulu Domba Anaije loko etia neka lulu ikeure. Bei pusue tamatare, sie meru rebe Yesuse Irubusi leke onosi kena korbane akmena ete Alla kai ete Domba Anaije. 5Esi lemake mo kai esi ono sala sasaisa moneka.

Malekata telu rebe beteke lepata bei Allare

14:6-13

6Eleki au selu malekate makete iribu ndete lanite. Malekate mere ikeri Sou Misete rebe eti pela sae ilelikele more leke ibetekele ete pusue tamata mei nusare.+7Kai ikloloe kena na elake be, “Rila le Alla kai isikeNi, le petu kena Iteu pakala ete tamatare meije peneka. Kai tatu loko Ile rebe Itolae nusare kai pusue yelu rebe umei kenare.” 8Eleki malekate makete nomore luare itutumulieni kai ibeteke be, “Babele kota elake supu atia peneka. Le tamata rebe esi ete mere esi umauke pusue bangsaru leke hlaleke Alla yake saka bina neune rebe iinuke mokwai leke lalesi lokoije.”

9Eleki malekate makete nomore telure itutumulie malekata lua meru kai ikloloe kena na elake be, “Sepo sire itatu loko binatane kai binatane lakai mere kai isupu tanda kena oalaleije pise kena balaije, 10hoko tamata mere ikinu Alla Eni anggure rebe nkati titinai rebe toha kwale moneka. Mere isupu nasu bei Alla titinai. LaleIje noasi kwale moneka. Kai isupu susate kena auwe kai belerane kweini me malekata miseta le dosa sae mo meru kai Domba Anaije esi oaisu. 11Hoko auwe kweini rebe ono susate eteise esa lolete eti pela, kai pita kpetu esi supu susate rame. Sie meru rebe esi hlaleke loko binatane akmenare kai esi lakaije kai rebe esi supu tanda rebe etiluke binatane akmenare esi nane.” 12Kwali betaya, pentine ete meije Alla Eni tamata rebe esi lulu Eni pletaru kai esi hlaleke loko Yesuse rame, suke tahane kena supu sasaisa neka. 13Eleki au lene lepate bei ndete surga be, “Leki meije be bei petu meije tamata rebe esi mata le esi hlaleke loko Tuhane esi supu misete elake peneka.”

Eleki Alla Eni Rore Ibeteke be, “Tinai! Esi hleke bei susate kena esi kerike ete Tuhane le esi supu misete lulu esi makerike.”

Ulu nusare esi hasile

14:14-20

14Eleki au selu moputi. Ile sae irue kena moputi mere esi babaije selui saka Tamata Eni Nanare Ialike maka kopa ulu bei mase kena uluije kai ilalake sabite ntinale. 15Eleki malekate makete isiri bei Tuhane Eni Luma rebe ndete surgare kai ikloloe kena na elake loko ile rebe irue kena moputire esi babaije be, “Bitike Amu sabite kena ahukume pusue tamata mei nusare, saka rana ndinu rebe esi hasile plisi kena ranare.” 16Kai Ile rebe Irue kena moputire esi babaije Ihloie Eni sabite loko nusare kai Ihukume pusue tamata mei nusare.

17Kai malekate makete isiri bei Tuhane Eni Luma rebe ndete surgare kai ilalake sabite ntinale sae lekwe.

18Kai malekate makete rebe ikbasae auwe me otoi maka pala tanei rebe riluke ete Allare iluake, kai iulake kena na elake loko malekate rebe ilalake sabite ntinale mere leke ekeu hukume pusue tamata me nusa rebe esi hlaleke loko Tuhane more, saka tamata esi tete anggure buaije bei esi aine. 19Eleki malekate mere ihloie eni sabite loko nusare kai itete anggure mpe nusare esi buaije kai ipoiele kena otoi maka keleke anggure kena rana esi kweline, ele mere lekwe malekate hukume tamata meru le Alla Inasu titinai. 20Anggure buai meru kelekele me kota mulini. Lupe tamata esi keleke anggure kena otoi maka keleke anggure, esi kweline ponikele kai ebele lau titinai. Ele mere lekwe, tamata rebe hlaleke lokoI more esi supu bunu, esi lalakwe ebele saka kwele salaue kilometera utuna telu, kai esi nanuke mahake metera lua.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index