Search form

Tatike pine Uonore 15

Malekata ituaru kai hukumane itu bei Allare

15:1-4

1Mere pela eleki au selu tanda tiae ndete lanite. Tanda tiae kai tebikele titinaije neka. Au selu malekate sie itua rebe esi kbasa kena susata itu rebe pamulire. Mere Tuhane Alla Eni hukuma itu pamulire. 2Kai au selu saisa me saka meite ela titinai po selu siba saka kaca, toha kai auwe. Au selu tamata rebe esi lesi le esi tatu loko binatane mere kai binatane lakaije more kai esi naku mo kena tolae nomore rebe etiluke binatane mere esi nane kena oaleisu more. Tamata rebe esi lesi mere esi kele me meite mere esi leine. Kai esi lalake alate musike rebe pake snare esi nane kecapi rebe Alla Irilukele eteise. 3Eleki esi menanie lagu rebe Musa, Alla Eni makerike imenaniele kai lagu rebe Domba Anaije Imenaniele. Lagu mere be,

“Tuhane, Alla Maka Kbasa elake titinai.

Amu makerikaru pusulu ela kai tebikelu,

Kamale ete pusue bangsa,

Amu cara kena tapa Amu tamataru nkena kai tinai!

4Tuhane, sire rilai le Ale mo

kai iisike Amu nane more?

Le batuke Ale pine Amise titinai

le Amu dosa sae mo,

Le pusue bangsa esi luake

kai esi tatu kai holmate Ale.

Le saisa rebe Ateure enkena.”

Malekata sie itua kai obai buai itu kena Alla Eni hukumane

15:5-8

5Eleki au selu Tuhane Eni Luma ndete surgare. Esi meture baeke eleki au selu otoi mise titinai empai lale rebe tolae Alla Eni hukumaru kenare. 6Kai malekata itu rebe esi kbasae susata ituaru esi siri bei mpai Tuhane Eni Luma laleije. Pususi alike lapune putile rebe eputi kai ehita. Kai esi alike maka kopa lere bei mase. 7Eleki sae bei tanei kwanala ata meru eriluke oba masa buai esa papelake malekata itu meru. Oba mere epenu kena hukumana le Alla Inasu. Mere Alla rebe Ime eti pelare. 8Kai Tuhane Eni Luma mere auwe kweine soue. Auwe kweini mere esi natire Alla Eni hitate elake kai Ikbasa. Sepo hukumana bei malekata itu mere pela mosa, tamata sae ikusu kena Tuhane Eni Luma mere mo.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index