Search form

Tatike pine Uonore 16

Hukuma itu rebe Alla Ionoe

16:1-21

1Eleki au lene na elake bei mpai lale Tuhane Eni Lumare loko malekata itu meru be, “Keu honike yelu bei oba itu meru kena nusare.” Mere natire Alla Eni hukuma itu kena nusare. 2Eleki malekate nomore esare ikeu honike eni obare esi laleije lope nusare. Eleki pusue tamata rebe esi pake tanda bei binatane mere kai esi hlaleke loko esi lakaije esi supu usie rebe ntaute rebe kera titinai. 3Kai malekate nomore luare ihonike eni obare esi laleije lope meite eleki kwele elelie lalakwe lupe tamata rebe isupu bunure eni lalakwe. Eleki pusue yelu rebe urue kena meite umata pusulu. 4Kai malekate nomore telure ihonike eni obare esi laleije lope kwelearu kai kwele bolaiju eti pusulu lelie lalakwe. 5Kai au lene malekate rebe ikbasae kwele mere ibeteke be,

“Ale rebe Aono hukume meije Ankena,

Ale rebe bei akmena sa Ame peneka,

Amise titinai le Amu dosa sae mo.

6Le esi bunu nabiaru kai Tuhane Eni tamata maketaru.

Hoko Aonosi kinu lalakwe.

Aonosi supu hukumane ele mere panuhu!”

7Kai au lene lepate bei otoi maka pala binatane rebe rilukele ete Allare be,

“Alla Amu kbasare ela titinai. Saisa rebe Ateure tinai kai nkena.”

8Kai malekate nomore atare ihonike eni obare esi laleije kena lemataije. Eleki lemataije supu kbasa kena kotu tamata. 9Tamata rebe esi supu kotu bei lemataije esi lepae tiae loko Alla rebe Ikbasa kena ono esi supu hukumane elake Eni nane. Yo esi hleke bei ono dosa mo kai esi isike Alla mo. 10Kai malekate nomore limare ihonike eni obare esi laleije kena binatane mere kai pusue rebe ekbasaele hoko pusue kpetu. Kai esi kete maisu le esi blake kera kuate. 11Kai esi lepa tiae loko Alla ndete lanite le kera kuate kai esi usiaru po esi hleke bei esi ono neunaru mo.

12Kai malekate nomore nere ihonike eni obare esi laleije kena kwele elake kwele Eprate, eleki enseki leke kamala rebe esi luake bei sapleuke lemataije sare esi supu keuele. 13Kai au selu ro tiae telu saka lotu. Sae esiri bei nagare esi biruije, sae esiri bei binatane esi biruije kai sae esiri bei nabi tinai more biruije. Nabi tinai mo mere binatane nomore luare. 14Ro tiae meru, ro rebe uono tanda herana. Kai esi keu loko pusue kamala mei nusare leke esi lupukesi kena esi lisa kena petu rebe Alla rebe Eni kbasae elake Ihukume Eni musuaru.

15“Lene mimise! Au luake sae irekwa mo, saka tamata ndeane iluake. Hoko nete, raka imi atate kai saisa rebe imi onore mimise leke imi supu misete. Imi ono saka tamata rebe intulu mo po ialike eni pakiane leke ikalaku yake, leke tamata esi seluije iasomi mo.” 16Eleki ro tiae meru esi lupuke kamala meru kena otoi sae me esi nane kena sou Ibranire Harmagedone.

17Eleki malekate nomore iture ihonike eni obare esi laleije kena lanite. Kai na elake bei otoi maka rue kena pleta me Tuhane Eni Lumare esi laleije eombe, “Alla Eni hukumana ete tamata neune upelare reneka.” 18Eleki silane baeke kerike kena lomai kai kla elake titinai kai isu elake titinai neka. Bei kena Alla Itolae tamata kena nusare isu ele mere rebai sae mosa. 19Eleki kota elake Babele setele kena telu kai bangsaru esi kotaru atia pusulu. Alla Inete loko kota elake Babele esi dosaru rame. Hoko Iono tamata kota meru esi kinu bei oba rebe epenu kena Alla Eni hukumane. Alla Ihukume kota elake Babele ele mere. 20Kai pusue nusaru sirikelu kai ulataru sae moneka. 21Kai ulane ese esi blulute kiloa butu lima etetu bei ndete lanite kena tamata. Kai tamata esi lepae tiae loko Alla le susate bei ulane ese mere kai susate mere ktili kuate.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index