Search form

Tatike pine Uonore 17

Teu pakala ete kota Babele

17:1-18

1Eleki ile sae bei malekata itu rebe esi lalake oba meru iluake loko au kai ibeteke be, “Mai au tiluke ete ale loko hukume ete kota elake Babele rebe tolae me kwelea bokala esi leinu. Kota elake mere esi atate saka bina lalane rebe ineu titinai. 2Kamala mpe nusare esi ono lulu Babele esi agamare mere saka esi ono ntasite kai bina mere peneka. Kai pusue tamata mei nusare lulu esi atataru saka esi nseli le esi kinu bina lalane mere eni anggure.”

3Eleki Alla Eni Rore ikbasae au eleki malekate mere ikeri au loko otoi nsekile. Eleki au selu bina sae irue kena binatane inai sae me mahmelane rebe leki lepate tiae loko Alla Eni nane penu esi nanakwalaije. Binatane mere esi ului itu kai esi sepai butu esa. 4Bina mere ialike kamale eni pakiane mahmelane kai lalakwe lakwai esa kai andulikeni kena taneia bei mase, permata kai mutiara. Kai ilalake oba bei mase rebe epenu kena atate tiae rebe supue bei bina mere iabelie nanakwalaije kai itatu loko tuhane tinai more esi lakaije. 5Kena oalaleije leki nane sae me rebe esi nana bunike esi natire sa. Nane mere,

“Babele kota elake! Kota rebe atetuke pusue tamata mei nusa

leke esi sablia kai ono tiae

rebe Tuhane Isuka kwale moneka.”

6Eleki au selu bina mere laleije ndina titinai kena isuka bunu Alla Eni tamata rebe esi dosa sae mo, rebe esi lepae Yesuse Eni hnaunaru saka tamata rebe isuka titinai kena kinu anggure eti inseli.

Kena au selu bina mere au herane titinaije neka. 7Eleki malekate mere ibeteke loko au be, “Aherane yake! Saisa rebe rekwa mo bei bina mere kai sasaisa rebe rekwa mo bei binatane rebe esi ului itu kai esi sepai butu esa rebe irue kenae mere, au betekele ete ale. 8Binatane rebe aselue mere, akmenare eme peneka po pamuli meije emata peneka. Takwali mo esiri bei matale esi benaije. Kena esirire, namake pusue tamata rebe kena Alla Itolae nusa meije mosare, esi nanaru lekilu mo kena Buku Tamata Kwanale, esi herane binatane mere. Le binatane mere akmenare me peneka kena meije me moneka po tatike pine eluake suike. Masike ele mere po tatike pine atiae.

9Sire rebe irekwa titinai, namake inati binatane mere. Binatane esi ului itu meru, natire ulata itu rebe bina mere irue kenalu. Kai esi ului itu meru lekwe natire kamala itu. 10Lima bei kamala meru esi mata peneka, esa eri pleta sa kai esa lekwe iluake mosa. Sepo tatike pine iluake hoko ipleta po Alla Iteu peneka be suke ipleta takwali mo. 11Kai binatane rebe akmenare eme po meije me monde namake iono kamale nomore kwalure. Ile mere sae bei kamale sie ituaru neka rebe ibetu suike iono kamale nomore kwalure. Namake atiai.

12Kai sepai butu esa rebe aselu pende mere kamala butu esa rebe esi pleta mosa. Po esi supu kbasa kena pleta saka kamale sakesa kai binatane mere olase ului esa. 13Esi lene loko lomai kai esi lalesi esa, esi ktiline kai esi ono binatane mere supu kbasa. 14Esi lisa kai Domba Anaije. Po Domba Anaije kai Eni maka lulua rebe esi lului rame rebe Ikotisi kai Ibitikeise esi lesi kamala meru le Ile Elake lesi bei elaka maketaru kai Kamale lesi bei kamala maketaru.”

15Eleki ibeteke loko au be, “Pusue kwele rebe aselu bina lalane mere irue kenare, mere pusue tamata mei nusaru.+ 16Kai sepai butu esa rebe aselure, meru kamala butu esare. Namake esi sakesa kai binatane mere, lalesi tiake kota Babele kai esi atiae. Mere saka esi rana pusue bina lalane eni pakiane leke ikalaku, kai esi kahi pusue tinaiju kai esi poiele kena auwe. 17Le Alla Iono lalesi esa peneka lulu Eni sukare leke esi ono binatane mere supu kbasa leke epleta eti saisa rebe Alla Ibetekele eono. 18Kai bina lalane rebe aseluije, mere kota elake rebe epletae pusue kamala mei nusare.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index