Search form

Tatike pine Uonore 18

Kota Babele atiae

18:1-20

1Eleki au selu malekate makete irulu bei ndete surga. Eni kbasare ela titinai kai eni hitate elake eono nusare pusue ehita. 2Eleki ikloloe kena na elake be,

“Babele kota elake atia peneka! Pamuli meije ro tiaru esi otoi maka rue peneka.

Kena esi laleije manua rebe ndopona kai rebe tamata esi suka more urue kenae.

3Kota Babele atiae le esi atate lupe bina lalane neune

rebe iinuke mokwai kena anggure leke esi sablia kaini.

Ele mere lekwe, tamata rebe esi rue me kota Babele

esi umauke pusue tamata mei nusa

kena ono dosa kai nsalale

kai esi tatu loko tuhane tinai more esi lakaiju.

Kamala mei nusaru lekwe esi sakesa kai tamata Babelaru

esi ono dosa kai esi ono ntasite

lupe mokwai isablia kai bina lalane.

Maka abeliaru esi supu taneia boka

le tamata Babelaru lalesi loko taneia boka.”

4Eleki au lene Alla Ilepa bei ndete surga be,

“Tamata rebe imi hlaleke loko Aure

imi siri bei kota mere.

Leke imi ono dosa lulu tamata ete meru yake.

Kai leke susate rebe esi supure ekena imi yake.

5Le esi dosaru tebabake lomai roma ndete lanite peneka,

hoko meije Au atiae.

6Au ulake malekate keu atia Babele mere

saka tamata Babelaru esi onoe ete Auku tamata

rebe esi hlaleke loko Aure.

Saisa rebe tamata babelaru esi onore

au leliele etesi ktili lesi bei saisa rebe esi onore.

Babelaru esi hukumane meije saka oba rebe penu

kena sasune rebe rilukele

ete tamata Babelaru leke esi kinue,

esi ktiline rebai lua bei tamata Babelaru esi rilukele ete tamata makete esi kinure.

7Babele esupu hukumane elake saka esi kwakwale kai saka epake libuke taneiaya bokalaru.

Le bina neune Babele mere inoake be ile tamata elake. Namake iono bina balu moneka kai irani moneka.

8Hoko masike batuke petu esa isupu manane mo,

po irani titinai kai imata peneka.

Kai namake kotui. Le Au ruaku pine Au kbasa.

Au ruaKu teu pakala kena eni dosaru.”

9Tamata Babela esi taneiaru eono kamala mei nusaru esi taneia boka le pususi ono dosa kai sala, sakesa kai mokwai rebe intulu kai bina lalane le lalesi lokoije, pususi rani hnasike le kota Babele elake mere kotu pusu peneka eleki auwe kweine sou pusue. 10Esi kele bei lauke esi limese kota mere koture, le rilasi le supu hukumane mere lekwe. Kamala meru esi beteke be,

“Malere, malere titinai!

Kota elake rebe tamata bokala esi rekwae,

rebe ktiline, yo sasare atia peneka.”

11Kai tamata maka abeli me nusare esi rani hnasike kai esi beteke be,

“Malere!

Tamata me kota Babele esi luake loko ite

kena sabe iteki taneiaru moneka.

12Namake iteki mase, perake, permata, mutiara,

obite misete titinai kai obite mahmelane, obite lalakwe,

aia rebe esi boinu ntele,

taneia bei gaja nelini, taneia bei ai

rebe esi beline elake, bei tembaga,

pesi kai bei batu karane rebe kberele kai selua kliti,

13kai ai nkotone usai, bumbua, tanei boini ntelete,

tanei boini ntelete mure

kai kemenyane, anggure, leite,

tepone kai gandume, sapi, domba, kuda kai kereta.

Tamata makerike rebe eni kbasa sae mo

kai tamata rebe esi supu kerike kena lisare.

Pusue meiju tamata Babelaru esi sabelu moneka.”

14Tamata maka abelia meru esi susa loko kota Babele titinaije neka, esi beteke be,

“Tamata kota Babele, taneia rebe imi nikwalu

kena imi pakelu leke eono imi tanei bokare

atia pusulu peneka.”

15Tamata maka abelia rebe esi tanei boka le piasare tamata Babelaru esi sabe esi taneiaru, rilasi hoko esi kele bei lauke le esi noake be yapine esi supu hukumane mere lekwe. Esi rani hnasike kota Babele rebe ebui mere pende. 16Esi beteke be,

“Malere! Kota elake rebe tamata bokala

esi rekwae mere atia pusu peneka.

Kota mere saka kamale eni bina rebe selui kliti

le eni pakianaru bei obite misete titinai,

obite mahmelana kai lalakwe

rebe esi beline ela titinai kai mase,

permata kai mutiara.

17Po batuke sasare yo kota Babele

esi tanei bokala meru atia pusulu peneka.”

Kai pusue maka keri kapale, tamata rebe esi sa kapale kai makerike me kapalaru kai pusue tamata rebe esi makerike ndau meite esi kele bei lauke kena selu kota mere. 18Pususi kloloe le aure koti pusue kota mere. Esi klolo be,

“Ayo! Mei nusa meije kota sae makete

esakesa kai kota Babele meije mo.”

19Eleki esi rana lopone eleki esi libuke kena uluisu le lalesi susa kai esi rani hnasike kota mere lekwe. Esi beteke be,

“Malere, Kota Babele rebe tamata bokala

esi rekwae meije esupu susate elake peneka.

Bei kota meije pine pusue tamata

rebe esi kapalaru esi taneia boka.

Po sasare yo kota meije esi taneiaru atia pusulu peneka.”

20Eleki lepate sae eombe,

“Pusue imi ndete surgare suke lalemi ndina

le kota elake meije atiare.

Hei! Pusue Alla Eni tamata,

Yesuse Eni maka ulake kai nabia,

suke lalemi ndina! Le Alla Iono hukumane elake mere

kena seli saisa rebe tamata Babelaru

esi onoe ete imire.”

Babele ebetu suike moneka

18:21-24

21Eleki malekate sae me iktili titinaije neka ibitike batu sae me esi elaka saka batu maka giline gandume rebe ela titinaije. Eleki ipoiele kena meite kai ibeteke be,

“Sakesa kai kota Babele rebe elake mere neka,

poie lope tiktili leke atiae.

22Pusue yelu rebe tamata Babelaru esi onore sae moneka.

Kai maka klemake kecapiaru kai maka menaniaru,

kai maka hbue suline kai tabuli, sae ilene naisu

me kota mere moneka.

Kai tamata makerike rebe irekwa titinai,

sae itetuesi kena kota mere moneka,

kai sae ilene batu maka giline gandume esi tuleije moneka.

23Kai tamata esi selu lampuaru kliti

kena kota mere moneka

kai sae ilene tamata naisi kena totliba

kena kota mere moneka.

Namake kota elake mere supu hukumane ele mere

le tamata maka abelia rebe esi rue

ete mere esi tanei boka lesi

bei tamata makete mei nusaru,

kai tamata me kota mere esi ono palmane

ete pusue tamata mei nusare

esi supu lemake.

24Tamata Babele esi supu hukume elake titinai

le esi bunu nabiaru kai Alla Eni tamata maketaru.

Mere esi bunu pusue tamata

rebe esi sala sae mo me Alla oaIje.”

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index