Search form

Tatike pine Uonore 19

Pusue sie ndete surgare lalesi ndina

19:1-5

1Eleki au lene na elake ndete surga saka tamata bokala esi kloloe be,

“Isike Alla. Iteki Allare rebe Ihlamate ite.

Ile rebe Ikbasa kai Ihita titinai.

2Isike Alla le Eni hukume nkena kai tinai.

Iteu hukumane ete kota elake,

rebe sakesa kai bina lalane

rebe piasare isablia kai mokwaiaru.

Tamata me kota mere esi uma pusue tamata mei nusa

leke esi ono dosa kai tatu loko tuhane tinai more

esi lakaije.

Tuhane ihukume Babele le tamata rebe me Babele

esi bunu Alla Eni tamata makerikaru.”

3Kai sie bokala ndete surgare esi kloloe suike be,

“Isike Alla! Ite isike Tuhane suike!

Auwe rebe Tuhane Iono ekotu kota elake mere

kai auwe kweine bei kota mere

eti pelare sirike moneka.”

4Kai elaka sie butu lua lesini ata meru kai binatana ata meru tatu kai holmate Alla rebe Irue kena otoi maka ruere kai esi beteke be,

“Amine! Mai ite isike Alla.”

5Eleki nai sae bei otoi maka rue kena pleta mere eombe,

‘Pusue imi rebe Tuhane Eni tamata makerikaru

rebe tone kai elake,

kai rebe tatu lokoIje,

pusumi IsikeNi!”

Domba Anaije Eni pesta kaije

19:6-10

6Eleki au lene tamata bokala naisi lupe kwele elake etetu lapate esi tuleije kai lupe kla elake esi tuleije be,

‘Isike Alla! Le iteki Allare, Eni Kbasa ela titinai

kai Ipleta pusue tamata.

7Mai ite lalema ndina kai ite holmate Tuhane!

Le petu kena Domba Anaije Ikaije emeije peneka.

Kai eni bina rebe kaije ialike 8pakiane mise titinai

rebe kliti rebe Alla Irilukele eteije peneka.”

Pakiane misete titinai rebe kliti mere esi natire saisa rebe Tuhane Eni tamataru esi mei nusare lulu Tuhane enkena.

9Eleki malekate mere ibeteke loko au be, “Aleki elere, ‘Tamata rebe esi supu koti kena pesta Domba Anaije Ikaije, esi supu misete bei Alla.’ ” Kai malekate mere ibeteke lokoku lekwe be, “Meije sou tinai bei Alla.”

10Eleki au tatu me eni lelale kena au holmatei, po ibeteke loko au be, “Ono ele mere yake! Le aure tamata makerike sakesa kai ale kai amu kwalia rebe esi lulu sou nkenale rebe Yesuse Ibetekule neka. Tatu loko Alla! Le saisa rebe nabiaru esi betekele kai saisa rebe au betekele ete ale, mere rebe Yesuse Ibetekule.”

Yesuse Inabu pusue Tuhane Eni musua me pusue nusaru

19:11-21

11Eleki au selu surga baeke eleki au selu kuda putile. Kai ile rebe sa kenare eni nane, Nkenale kai Persayai le iono lulu Alla Eni lepataru rame. Iteu pakala kena nkenale kai ilisa kena nkenale. 12Kai mataIje selu saka auwe klitini kai ndete uluIje liuta boka titinai kai leki nane sae kenae rebe tamata makete esi rekwa mo, batuke ruaI. 13Kai Ialike lapune nanuke rebe penu kena lalakwe. Kai kotiNe “Alla Eni Lepate.” 14Kai pusue solaua ndete surga esi keu luluI, esi sa kuda putile kai esi alike lapune putile misete titinai. 15Kai sari nanuke ntinale esiri bei biruIje kena lasa pusue tamata mei nusa. Kai Ipletaesi kena toane bua pesi+. Ikeleke Eni musuaru saka tamata esi keleke anggure buaije kena otoi maka keleke anggure kena rana esi kweline. Tamata mei nusare esi ono dosaru boka kuate, hoko Alla rebe Ikbasare Iaseluke Eni nasute etesi ele mere. 16Kena Eni lapu nanuke kai ainueIje lekite matai be Aure Kamale lesi bei kamala maketaru kai Aure Elake lesi bei elaka maketaru.

17Eleki au selu malekate sae me ikele kena lemataije esi hitaije kai ikloloe kena na elake loko pusue manua rebe uribu ndete lanite be, “Mai lomei kai lupuke sakesa kena Alla Eni pesta elake meije. 18Leke imi kane pusue kamalaru esi tinaisu, pusue solaluaru esi elakaru esi tinaisu, pusue tamata maka lisaru esi tinaisu, kudaru esi tinaiju kai tamata rebe esi sa kenare esi tinaisu, kai tamata rebe esi kerike ete tamata makete mo pise tamata makerike esi tinaisu kai tamata elake pise tone esi tinaisu.” 19Kai au selu binatane mere kai kamala me nusare kai solalua esi lupuke lomai leke esi lisa kai Maka sa kuda putile mere kai Eni solaluaru. 20Eleki binatane akmenare esupu kerike sakesa kai nabi rebe tinai mo mere. Nabi mere binatane nomore lua rebe eono tanda herana me binatane akmenare esi oaije. Kena tanda herana meru, binatane mere elemake tamata rebe esi pake tanda binatane mere kai esi tatu loko binatane mere esi lakaije. Eleki binatane mere kai nabi tinai more esi supu poie kena auwe elake lupe meite rebe kliti kena belerane po erisi kwana. 21Kai pusue tamata maketaru esi supu bunu kena sari nanuke rebe esiri bei Maka sa kuda putile biruIje. Kai pusue manuaru upilae tinaisu.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index