Search form

Tatike pine Uonore 20

Petua musune usate esa

20:1-6

1Eleki au selu malekate sae me irulu bei ndete surga ikerike matale esi benaije esi kuncire kai ilalake rante elake. 2-3Eleki ikerike naga rebe ntua titinai peneka. Naga mere ro tiaru esi elake pise litare esi elake. Kai iloe eleki ipoiele lope matale esi benaije kai ikuncie kai itola segele kenae leke naga mere elemake tamata mei nusare moneka salaue musuna usate esa. Musuna meru pela mina pine esupu tie suike po takwali mo.

4Eleki au selu otoi maka rue kena pleta kai tamata rebe esi rue kenare, esi supu kbasa kena teu pakala. Kai au selu tamata rebe esi supu bunu le esi suka tatu loko binatane neune mere mo kai binatane mere esi lakaije mo. Kai esi pake binatane mere esi tandare kena oalaleisu pise esi balaisu mo. Po esi saksi rame kena Yesuse kai esi lepae Alla Eni hnaunaru, hoko esi selearu supu ribi kai uluisu supu tete. Po meije esi kwana suike peneka eleki esi kbasa saka kamale sakesa kai Maka Hlamate rebe Tuhane ItalukeiNe kai esi kbasa musuna usate esa. 5Po kena musuna usate esa mere, tamata matale maketaru sae ikwana suike mosa. Tamata matala esi kwana suike menaije meije. 6Sie rebe esi kwana suike kena rebai menaije esi supu misete. Esi ono Alla Eni tamata. Esi mata rebai lua moneka. Mata rebai luare supu poie kena auwe saelae meite. Esi ono imama ete Alla kai imama ete Kristuse. Kai esi pleta sakesa kaiNi musuna usate esa.

Ro tiare supu hukume

20:7-10

7Eleki kena musuna usate esa mere liare ro tiaru esi elake tiele bei matale esi benaije. 8Eleki ikeu umauke tamata me pusue nusare rebe kotise Goke kai Magoke. Ro tiare esi elake lemakesi kai lupukesi leke esi lisa. Tamata meru esi boka titinai sabokae ume ndau meite. 9Eleki esi luake bei pusue otoi mei nusare kena esi keholi tamata rebe esi lulu Allare me kota rebe Alla Iokire. Po aure erulu bei ndete lanite ebunu pususi. 10Eleki ro tiaru esi elake rebe ilemake sie meru namake isupu poie kena auwe elaka kai belerane saka meite mere. Binatane akmenare kai nabi tinai more esi supu poie akmena ete mere peneka. Nabi tinai mo mere binatane nomore luare. Esi blake kera titinai pita kpetu eti pela.

Hukume rebe pamulire

20:11-15

11Eleki au selu otoi maka rue kena pleta rebe putile elake kai Ile rebe Irue kenare. Lanite kai nusare sirikele bei oaIje le atia pusulu peneka. 12Kai au selu tamata matale elake tone esi kele me otoi maka rue mere esi oaije. Eleki bukuaru baekele. Eleki buku makete me baekele, buku mere Buku Tamata Kwanale. Eleki tamata matalaru esi supu hukumane lulu saisa rebe esi onoe, rebe lekie me bukuaru. 13Hoko tamata rebe esi mata ndau meite kai tamata rebe esi mei tamata matale esi otoi maka ruere lekwe esi supu hukumane lulu saisa rebe esi onore lekwe. 14-15Tamata rebe esi nane kena buku tamata kwanale more poiesi kena auwe saelae meite mere. Mere pela eleki Matale kai Nusa tamata matale sae moneka le pusue tamata rebe esi kusu nusa beluke more esi supu poie kena auwe saelae meite peneka. Auwe saelae meite mere esi kotiele mata rebai luare.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index