Search form

Tatike pine Uonore 21

Lanite kai nusa beluke

21:1-8

1Eleki au selu lanite beluke kai nusa beluke. Lanite akmenare kai nusa akmenare sirikele kai meite lekwe selu moneka. 2Eleki au selu kota moli, rebe kotiele Yerusaleme beluke kai erulu bei ndete surga, mere Alla Ionoe. Kota mere ehita kena hitate elake bei Tuhane Alla saka bina rebe selui hita le eni pakianaru le iono kena ikai kai mokwai sae me. 3Eleki au lene na elake bei otoi maka rue kena pleta mere be, “Kena meije Alla Irue sakesa kai tamata. Hoko siere Alla Eni tamata kai batuke esi tatu lokoI. 4Iono esi supu susate sasaisa moneka hoko esi rani kwale moneka. Sae imata moneka. Sae isusa moneka pise kerake moneka le yelu rebe akmena ite supure, pamuli meije sae moneka.”

5Eleki Ile rebe Irue kena otoi maka rue mere Ibeteke be, “Kena meije Au ono pusulu belu!” Ibeteke lokoku lekwe be, “Leki pusue lepate meije le tinai hoko namake tamata esi lene lokole.

6Meije Au ono pelae yelu rebe Au taluke pende! Aure Alfa kai Omega, rebe memenai kai rebe pamuli. Sire rebe ioki Au, irue kai Au eti pela. Saka tamata rebe kmalakeni, Au ono ikinu bei kwele rebe eboboke kai iseli mo. 7Sie rebe esi lesi ro tiaru esi elake le esi tatu lokoi mo kai esi hlaleke titinai loko Au tatike pine Au riluke misete rebe Au talukele ete imi pusuime. Kai Au ono Alla etesi kai esi kotie Aure Ama. 8Po tamata rebe esi sele le rilasi, kai rebe esi hleke bei hlaleke loko Yesuse, rebe esi ono atate rebe eandopoke nanakwalaisu, tamata maka bunu, tamata maka ono ntasite, tamata rebe pake-pake, tamata maka hlaleke loko tuhane tinai mo kai pusue tamata nloene, esi supu poie kena auwe saelae meite kai belerane rebe ekliti rame mere. Mere mata rebai luare.”

Yerusaleme Beluke

21:9-22:5

9Malekate esa bei malekata itu rebe esi lalake yelu rebe kute susata itu pamulire iluake loko au kai ibeteke be, “Mai! Au tiluke bina rebe iono kena ikaije etemu. Bina mere Domba Anaije Eni bina.” 10Eleki Alla Eni Rore Ikbasae malekate mere leke ikeri au lolete ulate nanuke titinai. Iaseluke Yerusaleme kota molire ete au. Kota mere erulu bei ndete surga, mere Tuhane Alla Ionoe. 11Kota mere ehita kena hitate elake bei Alla. Kota mere ehita saka batu hitate permata rebe nteki titinai, saka batu permata yaspise rebe li siba lupe kacare. 12Temboke rebe keholire nanu kai ela. Kai esi metua butu esa lesini lua kai malekata butu esa lesini lua esi raka metua meru. Nusa tamata Israela butu esa lesini luaru esi nanaru kena metua meru. Papelake meture suku esa esi nane. 13Metua telu balale lemataije sa, telu ubalale lemataije sa sapleuke makwanale, telu balale lemataije sa sapleuke mapale kai telu balale lemataije suni. 14Batua inai butu esa lesini lua ulukue temboke mere. Domba Anaije Eni maka ulake sie butu esa lesini luaru esi nanaru kena batua meru. Papelake bature Domba Anaije Eni maka ulake esa eni nane.

15Malekate rebe ilepa kai au mere ikerike toane buai maka sue bei mase kena sue kota mere, esi metuaru kai esi temboke. 16Kota mere esi nanuke kai esi lebare sakesa. Eleki malekate mere isuele kena toane buai maka sue mere. Hoko esi nanuke kiloa usata lua utuna ata (2.400) +. Esi lebare kai esi nanuke loletere sakesa kai esi lori lopaije nanuke neka. 17Eleki kena malekate mere isue esi temboke, esi nanuke loletere metera butu ne +. Malekate esi alate maka suere sakesa kai tamata eni alate maka suere neka. 18Kota mere esi temboke bei batu misete permata yaspise kai kotare ruale bei mase misete titinai, li siba saka kaca. 19Batua rebe kena kota mere esi uweije kerikelu bei batu misete permata. Batu nomore esare batu malae rebe kotiele batu yaspise, batu nomore luare batu malae rebe kotiele batu nilame, batu nomore telure batu malae rebe kotiele batu mira, batu nomore atare batu malae rebe kotiele batu samrute. 20Batu nomore limare batu lalakwe kai putile rebe kotiele batu uname, batu nomore nere batu lalakwe rebe kotiele batu sardise, batu nomore iture batu porole rebe kotiele batu ratna cempaka, batu nomore kwalure batu malae rebe kotiele batu berile, batu nomore sikware batu porole rebe kotiele batu krisolite, batu nomore butu esare batu malae rebe kotiele batu krisoprase, batu nomore butu esa lesini esare batu malae rebe kotiele batu lasuardi kai batu nomore butu esa lesini luare batu mahmelane rebe kotiele batu kecubune. 21Kai metua butu esa lesini lua meru bei mutiara butu esa lesini lua, metu esare ono bei mutiara esa. Lalane me kota mere ono bei mase misete titinai kai selue hita saka kacare.

22Au selu Tuhane Eni Lumare kena kota mere mo le Alla Maka Kbasa elake kai Domba Anaije esi me kota mere hoko tamata esi tatu me oaIsu neka. 23Kota mere perlu lematai pise bulane ehita moneka, le Alla Eni hitate elake ehitae kai Domba Anai mere Iono saka lampu ete kota mere. 24HitaIje ehita pusue tamata bei nusa kai kamala bei nusa rebe esi luake keri taneiaru me kota mere. 25Kota mere esi meturu ebaeke rame sae ikobue moneka le ete mere kpeture sae mo. 26Pusue tamata esi keri esi taneiaru leke esi rilukelu ete Alla kena esi holmateI. 27Po tamata rebe esi ono yelu rebe uandopoke nanakwalare, pise tamata rebe esi tatu loko yelu rebe Tuhane more, esi supu kusu kota mere mo. Tamata rebe supu kusu kota mere esi laleije batuke tamata rebe eni nane lekie me Buku Tamata Kwanale, Domba Anaije Eni bukure.

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index