Search form

Tatike pine Uonore 22

1Malekate mere iaseluke kwele rebe eono tamata ikwanare lekwe. Kwele mere endina titinai saka kaca. Ebele bei Alla Eni otoi maka rue kena pleta kai Domba Anai mere, 2ekeue lalane esi tlaije me kota mere. Me kwele mere esi leine, aia rebe uono tamata ikwanare ukusu ndi teba mpai teba. Musune esare aia meru ubua rebai butu esa lesini lua. Hoko bulane esare rebai esa. Esi tetuiju eono obate ete pusue tamata mei nusa. 3Me kota mere Alla Ikutuke sasaisa moneka. Alla kai Domba Anai mere Esi otoi maka rue kena pletare namake pine eme kota mere. Kai Eni makerikaru esi tatu lokoI, 4kai esi seluI. Kai Eni nane lekie me oalalesi sapleuke matabului babaisu. 5Esi perlu lampu kai kabalane moneka le kpeture sae mo le Tuhane Alla ruaI hitasi. Tatike pine sie rebe esi hlaleke lokoIje esi pleta sakesa kaiNi eti pela.

Yesuse Iluake suike

22:6-17

6Eleki malekate mere ibeteke lokoku be, “Pusue lepata meiju rebe lepaelu peneka kena aselulu pende tatike pine tinai, lemake mo kai tatike pine tamata rebe esi hlaleke lokoIje esi lene lokole. Alla rebe Iriluke Eni Rore ete nabiaru Iulake Eni malekate kena itiluke saisa rebe eonore nere ete Eni makerikaru peneka.

7Yesuse Ibeteke be, ‘Au luake reneka. Sie rebe esi lulu lepata rebe mei buku meije esi supu misete.’ ”

8Au Yohanese, au lene kai au selu pusue meiju peneka. Eleki kena au lene kai au selu pusue meru pelare, au tatu loko malekate rebe iaseluke meru ete aure, 9po ibeteke loko au be, “Yake, tatu loko au yake! Po tatu loko Alla! Le aure makerike lupe ale neka kai pusue kwali betaya rebe nabiaru kai rebe esi lulu hnauna mei buku meije neka.”

10Eleki ibeteke lokoku leneka be, “Bunike lepata mei buku meije yake, le takwali moneka pusue meiju uono reneka. 11Sie rebe esi ono tiare kai sie rebe esi tatu loko tuhane tinai more esi lakaiju, sebeie esi ono ele mere rame. Po sie rebe esi ono saisa rebe nkenale kai sie rebe batuke esi tatu loko Allare esi ono ele mere rame eti pela.”

12Imi nete Yesuse Eni hnaune meije: “Takwali mo Au luake suike reneka kena Au lelie ete pusue tamata lulu saisa rebe esi onore. 13Aure rebe Alfa kai Omega le Aure menai kai pamuli.

14Alla Iono tamata rebe esi tetake esi lapu nanukaru eti uputire lalesi ndina le esi supu kbasa kena kusu kota mere esi meture leke esi kane ai rebe eono tamata ikwanare esi buaiju. 15Po tamata rebe esi ono ndopone kai tamata maka atiaru, tamata lalanaru, tamata maka bunu, tamata maka tatu loko tuhane tinai more esi lakaiju kai tamata maka lemake rame, sie meru esi rue me kota mere esi mulini.

16Au meije Yesuse, Au ulake Auku malekate lokomi peneka leke ibeteke saisa rebe epentine ete jemate toini rebe esi hlaleke Tuhane. Au rulu bei kamale Dauta, Aure kmale pita rebe esi hitai elake.”

17Alla Eni Rore kai Domba Anaije Eni bina rebe iono kena kaije+ esi koti be, “Mai!” Sire rebe ilene, suke ibeteke lekwe be, “Mai!” Kai sire rebe kmalakeni, lomei! Kai sire isuka, irana kwele rebe eono tamata ikwana eti pelare, kwele mere seli mo.

Lepate mulini

22:18-21

18Sire rebe ilene loko lepata kena buku meije, au Yohanese, au ahnau be,

“Imi tapa sasaisa kena lepata meiju yake,

mo hoko Alla Itapa imi hukumane kena susata elaka

rebe lekilu kena buku meije ete imire.

19Kai imi hleke sasaisa bei lepata meiju yake,

mo hoko Alla lekwe Iono imi kusu kota misete titinaije mo,

kena ikane ai buai rebe eono tamata ikwanare,

rebe lekie mei buku meije.”

20Ile rebe Ibeteke lepata mei buku meije Iombe,

“Tinai, Au suka luake reneka!”

Au Yohanese, au ralake be,

“Tinai! Tuhane Yesuse, Aluake noma!

21Ariluke misete ete pusue tamata

rebe hlaleke loko Allare noma!

Amine.”

Hlamate, Yohanese

Janji beluke

© 2012, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index